Steun bij Stoppen 1.0

Naam interventie Steun bij Stoppen 1.0
Erkenningsstatus Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 09-11-2017
De interventie in het kort
Doelgroep

De interventie is bedoeld voor rokers die bereid zijn om binnen zes maanden te stoppen en 18 jaar of ouder zijn. Daarnaast moet men toegang hebben tot het Internet en de Nederlandse taal voldoende kunnen begrijpen.

Doel

Rokers stimuleren om te stoppen met roken en hen te begeleiden bij hun stoppoging en het volhouden van het stopgedrag via persoonlijke feedback.

Aanpak in het kort

Een online stoppen-met-roken programma geeft advies-op-maat. De adviezen zijn gebaseerd op de antwoorden van deelnemers over rookgedrag, kennis, attitude, sociale invloed, eigen effectiviteit, actieplannen en intentie om te stoppen met roken. Er zijn twee varianten: een videovariant waarbij de adviezen via video’s worden gegeven en tekstvariant, adviezen via teksten.

Uitvoering
Type organisatie

Organisaties kunnen de interventie verspreiden op de voor hen meest verstandige manier. Dit kan impliceren dat rokers worden geworven via lokale media, via internet, via bedrijfskanalen (bedrijfsemail, kranten, bedrijfsinternet etc.).

Het aanbieden van de Steun bij Stoppen interventie kan interessant zijn voor diversen organisaties, zoals Gezondheidsfondsen, gemeentes, huisartsenpraktijken, gezondheidsorganisaties (zoals thuiszorg en ziekenhuizen) of bedrijven met aandacht voor een gezonde leefstijl van hun medewerkers.

Randvoorwaarden

De interventie wordt door organisaties zoals GGDen aangeboden.

Deze organisaties sluiten een contract af met Vision2Health (mogelijk in de toekomst met het Trimbos Instituut) om SBS online te zetten. De lay-out kan dan indien gewenst in de stijl van de organisatie worden gebracht; hiervoor is ook een expert beschikbaar. Rokers die door deze organisaties worden bereikt kunnen dan deelnemen aan het programma. Deelname voor 14 rokers is tot dusver gratis geweest.In het verleden is de interventie actief gepromoot door Vision2Health aan GGD-en.

Materialen

Rokers binnen 1 maand willen stoppen volgen 6 online sessies waarbij hen vragen wordt gesteld en zij hierop feedback krijgen (via video of tekst, afhankelijk van de gekozen variant). Rokers die later willen stoppen krijgen een andere variant met 3 extra sessies. Adviezen kunnen ook extra toegestuurd worden per mail.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 09-11-2017
Oordeel commissie

Een RCT waarin het advies op maat via tekstboodschappen vergeleken wordt met advies via videoboodschappen en een controlegroep toont aan dat beide manieren effect hebben met iets meer effect voor de videoboodschappen. Resultaten zijn op basis van zelfrapportage. Bij eenderde van de onderzoeksgroep zijn de resultaten ook via bloedtesten bevestigd. De bezoeker voor tekst of videoboodschappen (advies op maat). Het is een laagdrempelige interventie die goed in eigen regie is uit te voeren.
Op het moment van beoordelen is de implementatie nog niet rond, waardoor het nog onduidelijk is wat de interventie eventueel gaat kosten voor de eindgebruiker.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

Studie 1 onderzocht de condities voor werving. Studie 2 vond in een RCT dat video of tekst niet resulteerden in verschillende informatieverwerking tussen HSES en LSES rokers Studie 3 analyseerde de verschillen in % stoppers tussen de video- (VCT), tekst- (TCT) en de controle conditie (CC) na 6 maanden; deze waren: 20.9% (VCT); 17.9% (TCT) en 14.6 (CC) en waarbij VCT>TCT>CC (p<.01). Studie 4 toonde prolonged stoppercentages na 12 maanden: 20,2% (VCT), 13,5% (TCT) en 12,0% (CC); VCT>TCT,CC (p<.01). Studies 5 toonde de kosten effectiviteit van de video versie aan. Studie 6 en 7 betroffen procesevaluaties waaruit o.a. bleek dat het programma even effectief en aantrekkelijk was voor laag- en hoogopgeleiden.

Eigenaar en contact
Eigenaar Universiteit Maastricht Vakgroep Gezondheidsvl
Contactpersoon Claire Schoren, c.schoren@maastrichtuniversity.nl, 043-3882425
Hein de Vries, hein.devries@maastrichtuniversity.nl, 043-3882410
Verwijzingen
Interventieoverzichten