De Reis van 5

Naam interventie De Reis van 5
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 14-09-2017
De interventie in het kort
Doelgroep

Gezinnen (ouders en alle thuiswonende kinderen) met een kind tussen 4 en 10 jaar dat onder behandeling is bij een professional voor selectief eetgedrag en waarvan ouders stress ervaren rondom voeding. Selectieve eters willen slechts beperkte soorten voeding consumeren en eten hierdoor behoorlijk eenzijdig.

Doel

Selectieve eters (4 t/m 10 jaar) die hiervoor behandeld worden door een professional (her)ontwikkelen een gevarieerder eetpatroon na 15 weken spelen.

Aanpak in het kort

De Reis van 5 wordt door professionals ingezet als aanvulling op het huidige behandeltraject van selectieve eters. Door professional geselecteerde gezinnen kopen het spel en spelen 15 weken, 3 keer per week in de thuissituatie. Tijdens de behandeling adviseert een professional gericht spelgebruik en monitort of de variatie in het eetpatroon toeneemt.

Uitvoering
Type organisatie

De Reis van 5 is ontwikkeld om thuis te spelen, daar waar de eetproblemen van kinderen zich vaak dagelijks voordoen en waar eetgedrag het meest beïnvloed wordt door ouders en andere gezinsleden. In principe kan de interventie in elk huishouden worden gespeeld, mits ouders en kind voldoen aan de eerdergenoemde selectiecriteria. De interventie wordt op de poli of in de praktijk voorgelegd aan ouders en kinderen door een professional. Deze professionals worden geworven door De Reis van 5 VOF en het Voedingscentrum. Deze wervingsprocedure is bij ‘Inhoud van de interventie’ uitgebreid omschreven. Dit zijn professionals die werken in de Jeugd Gezondheidszorg, een ziekenhuis of een eerstelijnspraktijk en selectieve eters behandelen. Hierbij focussen we ons op diëtisten, gewichtsconsulenten, kinder- (eet)coaches en logopedisten. Dit zijn professionals die De Reis van 5 kunnen inbedden in hun huidige behandeling. De Reis van 5 wordt de eerste keer in de behandelsetting doorgenomen tijdens een consult. Vervolgens nemen ouders en kind het spel mee naar huis of krijgen het spel thuisbezorgd, om het thuis zelfstandig verder te spelen. Er is dus geen specifieke locatie nodig en de interventie vindt plaats direct in de thuissituatie. Het spel zit in een handzaam blik en kan zelfs meegenomen worden, bijvoorbeeld op vakantie.

Randvoorwaarden

Het succes valt of staat bij de bereidheid van professionals om de interventie te willen aandragen aan geschikte gezinnen. Tot nu toe blijkt gezien de verkoop dat professionals bereid zijn voor het spel te betalen om het te kunnen aandragen aan geschikte gezinnen. Een aantal grotere partijen waaraan De Reis van 5 is verkocht staat onderaan de pagina op: https://www.dereisvanvijf.nl/.
Ten tweede moeten ouders voldoende gemotiveerd zijn en tijd hebben om dit spel regelmatig en zoals gewenst uit te voeren (zie ook ‘Contra-indicaties’). Voor het optimale effect waarbij eennieuw voedingspatroon bestendigt, is 15 weken spelen echter noodzakelijk. Om te stimuleren dat gezinnen gemotiveerd blijven het spel te blijven spelen, wordt het volgende ondernomen:

  1. Gezin moet de tool ‘Instagram’ bijhouden en naar ieder consult het kleine schatkistje meenemen om verloop van het spel te bespreken en ‘kans te maken’ op de eventueel verdiende beloning. De professional vraagt tijdens elk consult naar het spelgebruik, tijdens maar ook los van de genoemde officiële evaluatiemomenten.
  2. De Reis van 5 VOF zorgt ervoor dat professionals aantrekkelijke beloningen kunnen aanbieden, zoals een toegangsticket voor Piratenland en een spectaculaire eindbeloning, zoals een (kortings)kaartje voor De Efteling (wij zijn momenteel in onderhandeling met de Efteling).
  3. Succesverhalen van andere ouders delen via social media (zie bijvoorbeeld nu al de Facebookpagina van De Reis van 5) en wanneer er voldoende content is, een maandelijkse nieuwsbrief;
  4. Daarnaast is het belangrijk dat de gezinnen de juiste boodschappen in huis hebben zodat dit het spelen van het spel niet in de weg staat. Om dit proces te vergemakkelijken zijn er boodschappenlijstjes achterin de ouderhandleiding te vinden.
Materialen

Het spel De Reis van 5 bestaat uit een piratenschatkist met daarin: aparte spelhandleiding voor ouder en kind, piratencontract, wereldkaart-spelbord, beloningskaarten, gouden munten, 15 schatkaarten en 45 ontdekkingskaarten met eetopdrachten verdeeld over drie moeilijkheidslevels. Voor de professional zijn een aparte handleiding, een tool om gespeelde opdrachten in te zien en evaluatieformulieren beschikbaar om de interventie goed uit te kunnen voeren en verloop en effecten te kunnen monitoren en evalueren.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 14-09-2017
Oordeel commissie

De doelgroep is helder omschreven en de doelen zijn SMART geformuleerd. De commissie vindt het een mooi doordacht spel met mooie materialen. Door de intensievere begeleiding is er meer kans op een goede uitvoering. Daarnaast is er een app ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in de voortgang van het spel door de deelnemers.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

Uit vijf procesevaluaties (2014-2016) bleek dat zowel gezinnen als professionals het spel leuk vinden, het zouden aanbevelen aan andere gezinnen en het willen blijven gebruiken. Gezinnen ervaren de spelmechanismen van het actief aangaan van eetervaringen, aanmoedigen, belonen van positief gedrag en actieve betrokkenheid van het hele gezin als positief en kansrijk. Professionals zien het spel als waardevolle, praktische aanvulling op primaire behandelmethoden. Er is nog te weinig effectonderzoek gedaan voor betrouwbare uitspraken over de invloed van het spel op eigen-effectiviteit en vaardigheden en vervolgens stressreductie, voedingsassociatie en eetpatroon. Verdere implementatie en evaluatie van­­ De Reis van 5 zullen dit faciliteren.

Eigenaar en contact
Eigenaar De Reis van 5
Contactpersoon Merel Vingerhoets, info@dereisvanvijf.nl, 0613035362
Brenda Janssen, info@dereisvanvijf.nl, 0639887035