Online klachtgerichte mini-interventies Beter slapen, Minder stress, Minder piekeren: Snelbeterinjevel.nl

Naam interventie Online klachtgerichte mini-interventies Beter slapen, Minder stress, Minder piekeren: Snelbeterinjevel.nl
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 30-08-2017
De interventie in het kort
Doelgroep

De doelgroep van de online KMI’s bestaat uit mensen van 18 jaar en ouder die: a) last hebben van slaap-, stress- en/of piekerklachten en hier zelfstandig iets aan willen doen, b) de Nederlandse taal beheersen, c) kunnen lezen en d) toegang hebben tot een computer of tablet met internetverbinding.

Doel

Het doel van de online KMI’s is het verminderen van depressieve klachten en het voorkomen van een depressieve stoornis door het verminderen van slaapproblemen, stress en piekeren. Slaap-, stress- en piekerklachten hangen aantoonbaar samen en zijn kenmerkend voor een (beginnende) depressie.

Aanpak in het kort

De online KMI’s bestaan uit drie los te volgen online trainingen voor slaapproblemen, stress of piekeren. De trainingen zijn voor een groot deel gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en bevatten elementen van oplossingsgerichte therapie, mindfulness en positieve psychologie. Men kan zelfstandig met de modules met oefeningen in de online KMI’s aan de slag.

Uitvoering
Type organisatie

De online KMI’s zijn zelfstandig uit te voeren op iedere gewenste plek. Voorwaarde is alleen dat men toegang heeft tot een computer of tablet met internetverbinding.

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden voor de uitvoering van de online KMI’s zijn:

  • Een computer of tablet met internetverbinding
  • Motivatie van de deelnemer om zelfstandig met de online training(en) aan de slag te gaan
  • Kunnen lezen
  • Beheersing van de Nederlandse taal

Materialen

De online KMI’s staan op www.snelbeterinjevel.nl. Je kunt daar gratis een account aanmaken.
De app ‘snelbeterinjevel.nl’ is ontwikkeld ter ondersteuning bij de online trainingen. Via deze app krijgen deelnemers zelfgekozen reminders.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 30-08-2017
Oordeel commissie

Een RCT met wachtlijstcontrole groep laat zien dat de interventie succesvol is in het verminderen van depressieve klachten, slaap- angst en piekerklachten. En laat een toename zien in welbevinden bij de onderzoeksgroep die voornamelijk uit hoger opgeleiden vrouwen bestond. De effectiviteit geldt daarom alleen voor deze groep

Snelbeterinjevel.nl is een mooie online versie van de face to face interventie Klachtgerichte mini-interventies en bestaat uit een website en een app met verschillende klachtgerichte modules. De website is helder en eenvoudig van opzet en geeft de gebruiker de vrijheid om zelf te kiezen voor modules en oefeningen.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

Voor een effectonderzoek zijn deelnemers willekeurig toegewezen aan twee groepen: een groep die direct toegang had tot de online KMI’s (interventiegroep) en een groep die na 3 maanden toegang kreeg (controlegroep). Ongeveer driekwart van de interventiegroep maakte een account aan. Hiervan logde 91% minimaal één keer in, met een mediaan van 3 keer.
In de interventiegroep namen na 3 maanden de depressieve klachten, slaap-, pieker- en angstklachten significant meer af en welbevinden meer toe ten opzichte van de controlegroep. Voor stress was er geen verschil. Tussen 3-6 maanden daalden de klachten in de controlegroep met een vergelijkbare grootte als tussen 0-3 maanden in de interventiegroep.

Eigenaar en contact
Eigenaar Trimbos-instituut
Contactpersoon Felix Bolinski, fbolinski@trimbos.nl, 030-2971100
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s