The Lab of Life vitaliteitstraining

Naam interventie The Lab of Life vitaliteitstraining
Erkenningsstatus Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 12-11-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

De doelgroep bestaat uit alle werkende mensen die fysieke of mentale (stress-)klachten ervaren of die vanuit preventief oogpunt gemotiveerd zijn om aan hun werk-privé balans te werken om zo meer energie en motivatie te krijgen. De interventie is gericht op volwassen mensen en geschikt voor medewerkers met verschillende opleidingsniveaus (MBO tot universitair) en met verschillende functies (van productiemedewerker tot directie).

 

Doel

Werkstress en het gevoel van overbelasting verminderen of voorkomen en het (fysieke en mentale) energie- en motivatiepeil verhogen bij werkende mensen. Deelnemers worden met name geholpen met gedragsverandering; het omzetten van doelen in daadwerkelijke veranderingen in het dagelijks leven met betrekking tot een gezonde werk-privé balans.

Aanpak in het kort

De training bestaat uit 5 sessies van 2 uur die in groepsverband (5-12 personen) in-company worden doorlopen. De training is opgebouwd uit opdrachten waarmee individuele waarden en doelen vertaald worden naar concrete veranderingen in het dagelijks leven. De gebruikte gedragsveranderingstechnieken en het groepsproces helpen deelnemers om van ‘willen’ naar ‘doen’ te komen.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie wordt in-company uitgevoerd bij de deelnemende organisatie. Er moet een ruimte beschikbaar zijn die kan worden afgesloten, omdat er over persoonlijke onderwerpen wordt gepraat. De sessies van de interventie worden weliswaar gegeven op de locatie/het kantoor van de organisatie, maar aangezien deelnemers vooral oefenen in het dagelijks leven, komt de interventie dichterbij de thuissituatie van de deelnemers. Het ‘oefenterrein’ is dus de persoonlijke omgeving van de deelnemer.

De interventie kan worden uitgevoerd door een gecertificeerde trainer van The Lab of Life bij zeer verschillende organisaties. De training is al uitgevoerd bij zorg- en onderwijsinstellingen, bij grote en kleine commerciële organisaties en bij overheidsinstellingen. Zie voor een overzicht van onze opdrachtgevers onze website. In principe kan de interventie uitgerold worden in elke organisatie die vitaliteit van medewerkers wil verbeteren, zolang het in de organisatie mogelijk is dat deelnemers op afgesproken momenten samen kunnen komen op één (online) locatie.

Randvoorwaarden

Organisatorische randvoorwaarden voor uitvoering van de interventie zijn draagvlak bij HR management en directie, geld, tijd en ruimte. Betrokken HR-managers en directieleden moeten achter de methode staan en bij voorkeur deelnemers aanmoedigen om deel te nemen. Ook mag deelname aan de training geen negatieve gevolgen hebben voor de deelnemer (bijvoorbeeld een negatieve functioneringsbeoordeling). Het is belangrijk dat de organisatie het belang van (preventief) werken aan een gezonde werk-privé balans inziet en deelname niet ziet als een teken van slecht functioneren en de methode ook niet wil inzetten puur ter verhoging van de productiviteit. Er moet ook geld beschikbaar zijn om de methode te implementeren en de deelnemers moeten (gedeeltelijk) onder werktijd de training kunnen volgen en tenminste 4 van de 5 bijeenkomsten aanwezig kunnen zijn waaronder de eerste bijeenkomst. Tevens moet er een ruimte beschikbaar zijn. De deelnemers moeten kunnen schrijven in het werkboek, dus een tafel is benodigd en bij voorkeur wordt er gebruik gemaakt van een vergaderopstelling zodat deelnemers elkaar kunnen aankijken.

Materialen

De deelnemers werken tijdens de sessies met een individueel werkboek waarin de opdrachten (schriftelijk) worden gemaakt. De trainers gebruiken een handleiding waarin de opdrachten en trainersinstructies stap voor stap zijn beschreven. In een persoonlijke online omgeving vullen deelnemers een checklist, een voormeting en een nameting in en kunnen ze gebruik maken van de Borgingstool om na afloop van de training nieuwe doelen te realiseren.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 12-11-2020
Oordeel commissie

The Lab of Life is een mooi uitgewerkte interventie met goed materiaal, een uitvoerbare implementatiestrategie en goede kwaliteitsbewaking van de uitvoering. Om duurzame inzetbaarheid te bevorderen, zet de interventie vooral in op het veranderen van gedrag van werknemers en minder op factoren op het niveau van de organisatie.

De RCT-studie biedt voldoende bewijs om de interventie te erkennen op het niveau eerste aanwijzingen voor effectiviteit voor met name de doelgroep hoger opgeleiden.

Onderzoek

De methode van The Lab of Life is in de eerste fase uitvoerig geëvalueerd door de doelgroep, de opdrachtgevers en de uitvoerder van de interventie. Deelnemers konden feedback geven d.m.v. schriftelijke vragen over het proces en de effectiviteit van de training. In een RCT studie is de effectiviteit van de interventie (wat betreft het hoofddoel van de interventie) getoetst. Daarnaast vullen alle deelnemers die de training gevolgd hebben in een online portal een voor- en nameting in op factoren gerelateerd aan vitaliteit en de werk-privé balans. Met de resultaten uit dit online monitoringssysteem kan het effect van de training doorlopend onderzocht worden.

Eigenaar en contact
Eigenaar The Lab of Life
Contactpersoon Doeschka Anschutz, d.anschutz@thelaboflife.com, 0624177535
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s