Hou je mond gezond

Naam interventie Hou je mond gezond
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 28-11-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

Leerlingen op de basisschool in de groepen 1 t/m 8.

Intermediaire doelgroepen: leerkrachten basisschool, tandheelkundig zorgverleners (tandartsen, mondhygiënisten, (preventie)assistenten en GGD), ouders.

Doel

Bevorderen van een gezonde mond en creëren van bewustwording van de eigen invloed op (mond)gezondheid én het stimuleren van tandartsbezoek.

 

Aanpak in het kort

Centraal staat het bezoek van een mondzorgverlener aan de klas. Kinderen maken kennis met mondgezondheid en krijgen inzicht in het belang van een goede mondverzorging. Leerlingen wordt kennis bijgebracht over mond, gebit, tandenpoetsen, gaatjes, tanderosie, 7 eet- en drinkmomenten, belang van tandartsbezoek en worden bewustgemaakt van de eigen invloed op de (mond)gezondheid.

Uitvoering
Type organisatie

Centraal onderdeel van het project is het bezoek van een tandarts, mondhygiënist, (preventie)assistent of GGD-medewerker aan de groep of een kennismakingsbezoek van de groep aan een tandheelkundige praktijk. Docenten kunnen de les ook uitvoeren op school.

Randvoorwaarden

Met de beschikbare lesmaterialen (zie www.houjemondgezond.nl) is de interventie altijd uitvoerbaar. De leerkracht kan de les zelf geven, gebruikmakend van de beschikbare lesstof. Maar voor het grootste effect (een witte jas in de klas beklijft!) is het goed als een mondzorgverlener de poetsles geeft. Zaak is dus dat vraag (door scholen) en aanbod (mondzorgverleners) goed blijft afgestemd. Het Ivoren Kruis maakt veel werk van de koppelingen tussen scholen en mondzorgverleners en maakt veel werk van de werving van vrijwillige mondzorgverleners om aan de vraag te kunnen blijven voldoen.

Voor het in de klas oefenen van het tandenpoetsen zijn prachtige poetskoffers beschikbaar (beschikbaar gesteld door Colgate-Elmex). Mochten de poetskoffers in de toekomst om welke reden dan ook niet meer geleverd kunnen worden, kan toch met het onderwijsproject worden doorgewerkt. Als in de klas het tandenpoetsen moet worden geoefend, kunnen kinderen zelf hun tandenborstel en tube tandpasta van thuis meenemen. Het lesmateriaal kan blijvend kosteloos beschikbaar worden gesteld.

Materialen
  • Hou je mond gezond! lesideeën (met werkbladen) groep 1 t/m 8
  • Hou je mond gezond! Wandplaat Bij de tandarts
  • Poetskoffer (voor ieder kind een tandenborstel en tube tandpasta+ ouderfolder)
  • Hou je mond gezond! handleiding voor tandheelkundig team
  • Ouderfolders met tips voor verzorging kindergebit
  • www.houjemondgezond.nl
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 28-11-2019
Oordeel commissie

Onafhankelijke beoordelaars uit de praktijk geven deze interventie het oordeel ‘goed beschreven’. Dat houdt in dat deze interventie voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

Scholen kunnen snel aan de slag met deze gratis gastles. De vrijwillige mondzorgverleners zijn gemotiveerd en goed op de hoogte. Er zijn goede en gratis materialen beschikbaar om mee te oefenen.

 

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Eigenaar en contact
Eigenaar Ivoren Kruis
Contactpersoon Anouk Aal, communicatie@ivorenkruis.nl, 088-1182500
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s