Ik heb diabetes, wat kan ik doen

Naam interventie Ik heb diabetes, wat kan ik doen
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 07-06-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

De interventie richt zich op laagopgeleide patiënten met diabetes type 2 die in de eerste lijn onder behandeling zijn.

Intermediaire doelgroep en uitvoerders van de interventie zijn diabetesverpleegkundigen, praktijkondersteuners (PoH) en praktijkverpleegkundigen in huisartspraktijken.

 

Doel

Het doel van deze interventie is diabeteszelfmanagement bevorderen van patiënten met diabetes type 2 met lage gezondheidsvaardigheden.

Aanpak in het kort
 1. Professional volgt de training Zorg in eigen hand, Coachende vaardigheden bij laaggeletterden met chronische aandoeningen.
 2. Professional ontvangt handboek ‘ik heb diabetes wat kan ik doen’ en handleiding.
 3. Professional bespreekt handboek met patiënt en geeft handboek mee.
 4. Professional coacht tijdens ieder regulier bezoek aan de hand van de inhoud van het handboek.
Uitvoering
Type organisatie

Het handboek wordt gebruikt door Praktijkondersteuners (PoH) en Diabetesverpleegkundigen in huisartspraktijken en hun patiënten. Het handboek is ook besteld voor gebruik in andere settings zoals verstandelijk gehandicaptenzorg of ziekenhuis. Hoewel de interventie hier niet is getest vallen geen bezwaren of nadelen te verwachten voor gebruik in deze settings.

Randvoorwaarden

Organisatorische voorwaarden:

Belangrijk is dat er herhaaldelijk contact is tussen de professional en de patiënt. De interventie is niet bedoeld voor gebruik bij eenmalig contact. Een randvoorwaarde in het verlengde hiervan is dat het handboek niet wordt meegegeven aan de patiënt zonder uitleg van de zorgverlener. Het gebruik en verhogen van de vaardigheden bij de diabetespatiënt, valt of staat met de begeleiding van de zorgverlener. Wanneer de zorgverlener dit handboek bespreekt met de patiënt en de patiënt hierin begeleidt, zal het voor de patiënt gemakkelijker zijn om de adviezen te begrijpen en uiteindelijk toe te passen.

Contextuele voorwaarden:

geen

 

Materialen
 • Handboek ‘Ik heb diabetes wat kan ik doen’.
 • Handleiding voor zorgverleners om het handboek effectief in te zetten.
 • Training ‘Zorg in eigen hand, coachende vaardigheden bij laaggeletterde patiënten met een chronische aandoening’.
 • Animatie (3 minuten) voor zorgverleners;
 • Gesprekslijst met communicatie tips
 • Congresposter
 • Boekenlegger
 • Flyer

 

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 07-06-2018
Oordeel commissie

De interventie is erg systematisch van opbouw, met veel werkzame elementen die op de doelgroep (lage SES) zijn afgestemd, waaronder de multi-level aanpak.
Een goed uitvoerbare interventie die duidelijk aansluit bij de behoefte van professionals.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

Pharos deed onderzoek in verschillende fasen van interventieontwikkeling. In totaal hadden 188 zorgverleners en 37 vertegenwoordigers van laagopgeleide diabetes patiënten inspraak in de interventieontwikkeling. Pharos voerde een behoeften inventarisatie, een begrijpelijkheidstest en een procesevaluatie uit. De conceptmaterialen (boek, handleiding, training) zijn herhaaldelijk voorgelegd aan beoogde gebruikers. Op basis daarvan is het materiaal verbeterd. Zo wordt in toekomstige trainingen extra aandacht besteed aan het leren werken met het handboek, het vergroten van zelfvertrouwen van de patiënt en het rekening houden met de ‘niet medische’ levensgebieden van de patiënt. Pharos concludeert dat het materiaal bruikbaar, waardevol en ondersteunend is voor zowel patiënt als zorgverlener.

Eigenaar en contact
Eigenaar Pharos
Contactpersoon Hester van Bommel, h.bommel@pharos.nl, 0302349800
Verwijzingen
Interventieoverzichten