Monkey Moves

Naam interventie Monkey Moves
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 30-06-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

Kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 9 jaar zijn de doelgroep van Monkey Moves. Binnen deze doelgroep
focussen we ons hier specifiek op kinderen jonger dan vier jaar (peuters) én hun ouders.

Vooral t.a.v. peuters zijn beweegprogramma’s namelijk nog maar weinig beschreven. En dat geldt in het het bijzonder als
het peuters zijn met uitdagingen in hun motorische of sociale ontwikkeling.
Om potentiële deelnemers aan de lessen te kunnen bereiken, werkt Monkey Moves nauw samen met
ouders, met kinderopvangorganisaties en met hulpverleners als zogenaamde intermediaire doelgroepen.

Doel

Het algehele doel van Monkey Moves is om kinderen een basis te geven voor een leven lang gezond bewegen.

Voor peuters met ontwikkelingsuitdagingen is het specifieke doel van het programma om gedurende een sportseizoen hun gezondheid te bevorderen, op twee aan elkaar verbonden domeinen:


-Fysiek: peuters worden fitter, motorisch vaardiger en fysiek actiever
-Sociaal: peuters worden zelfredzamer, krijgen meer vertrouwen in bewegen en ervaren meer beweegplezier
Daarbij is er voor ouders als subdoel om zich gedurende het sportseizoen bewuster te worden van de
beweegmogelijkheden van hun eigen kind en samen meer beweegactiviteiten te ondernemen.

Aanpak in het kort

De ouder-kind lessen (peutergroepen) van Monkey Moves hebben een duidelijke structuur en muziek is daarbij de leidraad.

De lessen starten altijd met een welkomstkring, een dansje en een groepsactiviteit als warming-up. Daarna gaan kinderen en ouders het parcours verkennen. Dan volgt de kern met drie uitgelichte oefeningen of spelvormen die passen bij een bepaalde sport. Aan ouders wordt de achtergronden de uitvoering toegelicht. Tot slot is er een cooling-down met bellen blazen en een afsluitingskring.

Uitvoering
Type organisatie

Door welke soort organisaties?

Franchisenemers en docenten die de Monkey Moves opleiding hebben gehad – inclusief een stage-periode bij peuterlessen – kunnen het programma uitvoeren. Het behoort ook tot de mogelijkheden dat organisaties (zoals kinderdagverblijven) medewerkers door Monkey Moves laten opleiden en dan ook het programma kunnen uitvoeren, maar dat valt buiten het bestek van dit erkenningstraject.

 

Op welk soort locaties?

De Monkey Moves peuterlessen worden over het algemeen ‘indoor’ gegeven; in goed toegankelijke gymzalen met standaard afmetingen en een standaard inventaris (matten, banken, kasten, e.d.). Ook zijn er in de zomer outdoor lessen mogelijk, met als vereisten: goed bereikbaar, op grasveld met bomen aanwezig.

 

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden voor een goede uitvoering van het Monkey Moves peuter-lesprogramma zijn:

- Startkapitaal (en durfkapitaal) en opleiding volgen, door een franchisenemer

- Leslocaties met goed bereikbare gymzalen die veilig zijn en voldoende materiaal hebben voor peuterlessen

- Medewerking van gemeente om gymzalen te kunnen verhuren op passende tijden (veelal ‘s ochtends)

- Voldoende deelnemers in de ouder-kind lessen en die gedurende een heel seizoen lid blijven

- Meerdere docenten werkzaam krijgen binnen een franchiseregio, i.v.m. groei en duurzaamheid

- En specifiek voor de ouder-kind lessen: ouders die actief deelnemen aan de lessen samen met hun peuter

 

Materialen

De lessen vinden plaats in een gymzaal (met standaard inventaris, zoals matten, banken en kasten) of op een grasveld (met flexibel spelmateriaal, zoals pionnen, hoepels, slacklines en airtracks). De ruimte is steed

2/3 ingericht voor de kern, waarin kinderen spelenderwijs vaardigheden leren. En 1/3 is een klim- en klauter-parcours, waarin kinderen vrij spelen en hun vaardigheden impliciet leren.

 

Docenten en kinderen hebben Monkey Moves clubkleding. Voor alle lessen zijn beschrijvingen. Kernvaardigheden per sport zijn uitgewerkt

in een competentiematrix. Voor de muziek wordt gebruik gemaakt van telefoon, speaker en Spotify.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 30-06-2021
Onderzoek

Het Monkey Moves Science Lab (www.monkeymoves.nl/over-monkeymoves/science-lab/) richt zich intern op onderzoek naar het bereik, de uitvoering en de waardering van het lesprogramma. Uit de meest recente evaluatie blijkt 1) dat er circa 3000 deelnemers zijn (kinderen tussen 1,5 en 9 jaar); 2) dat de uitvoering van de lessen volgens plan verloopt; 3) dat ouders, docenten en franchisenemers de lessen als positief ervaren; en 4) dat het succes van de lessen vooral gelegen is in individuele aandacht en afwisseling in de activiteiten.

 

Verder zijn de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht twee externe partijen die evalueren wat het effect is van het Monkey Moves programma op verschillende uitkomsten (i.h.b. fysieke activiteit, motorisch functioneren, zelfbeeld en sociale acceptatie). In 2017 is daarmee begonnen. De onderzoeken waren toen nog te klein, de periode te kort en de doelgroep te breed (nog geen focus op peuters) om betrouwbare resultaten te kunnen geven. Momenteel wordt er gewerkt aan een vervolg om effecten te kunnen bestuderen.

Eigenaar en contact
Eigenaar Monkey Moves
Contactpersoon Dirk-Wouter Smits, dirk-wouter@monkeymoves.nl, 06-46686652
Leendert van Gaalen, leendert@monkeymoves.nl, 06-44300803