Lekker in je Lijf

Naam interventie Lekker in je Lijf
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 16-04-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

Het beweegprogramma Lekker in je Lijf richt zich op volwassenen vanaf achttien jaar met overgewicht en een laag inkomen.

Doel

Deelnemers gaan tijdens en na afloop van Lekker in je Lijf structureel meer bewegen en verbeteren hun gezondheid.

 

Aanpak in het kort

Deelnemers bewegen gedurende achttien weken in een groep onder begeleiding van een fysiotherapeut. Aanvullend krijgen ze voorlichting over gezonde voeding van een diëtist. Tijdens het programma wordt aandacht besteed aan het stimuleren van de doorstroom naar regulier sport- en beweegaanbod.

Uitvoering
Type organisatie

Het beweegprogramma wordt uitgevoerd door fysiotherapeuten die werkzaam zijn in een driesterren-fysiotherapiepraktijk. De voorlichting over gezonde voeding wordt gegeven door een diëtist. 

De uitvoering vindt plaats in de fysiotherapiepraktijk, waarin zowel een lege zaal als een zaal met fitnesstoestellen beschikbaar is. De fysiotherapiepraktijk is gevestigd in een gemeente die een Gemeentepolis van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid aanbiedt en ligt bij voorkeur in een wijk met lage inkomensbuurten.

De uitvoering van het onderdeel ‘Kennismaking Bewegen in de Buurt’ kan ook op een andere locatie plaatsvinden, zoals bij een sportvereniging of in een buurthuis. Voor het stimuleren van de doorstroom naar regulier sport- en beweegaanbod, kan een buurtsportcoach of welzijnscoach verantwoordelijk worden gesteld vanuit de gemeente.

Naast de uitvoerende partijen (fysiotherapeut en diëtist) spelen de gemeenten en zorgverzekeraar een belangrijke rol binnen het programma. De rol van de gemeente is onder andere het selecteren van een geschikte aanbieder, het werven van deelnemers en het maken van gezamenlijke afspraken met de fysiotherapeut over de monitoring en evaluatie en over het onderdeel ‘Kennismaking Bewegen in de Buurt’. De zorgverzekeraar beslist of een aanbieder mag starten met het programma en zorgt voor de declaraties. De volledige rolverdeling staat in het ‘Stappenplan voor de uitrol’.

Randvoorwaarden

Aan een succesvolle uitvoering van het beweegprogramma zijn enkele randvoorwaarden verbonden. Op de eerste plaats dienen de fysiotherapeuten en gemeenten voldoende tijd beschikbaar te hebben voor de opzet van het beweegprogramma. Het format dient uitgedacht en ingevuld te worden door de fysiotherapeuten en diëtisten aan de hand van de door GGD Hollands Midden en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid opgestelde richtlijnen. Gezamenlijk met gemeenten dienen daarnaast afspraken gemaakt te worden over de werving, communicatiematerialen, monitoring en evaluatie en de invulling van het onderdeel ‘Kennismaking in de buurt’. De inzet van gemeenten in het faciliteren en stimuleren van de doorstroom naar regulier sport- en beweegaanbod is tevens een belangrijke randvoorwaarde. Hiervoor dient een verantwoordelijke vanuit de gemeente te worden aangesteld. Daarmee samenhangend is het van belang dat in de nabije omgeving van de fysiotherapiepraktijk voldoende laagdrempelig aanbod beschikbaar is, waarnaar de doelgroep kan doorstromen na afloop van het beweegprogramma. Ten slotte dienen alle partijen gemotiveerd te zijn om zich in te zetten in de samenwerking met elkaar en in een succesvolle uitvoering van het beweegprogramma.

Materialen

De GGD Hollands Midden heeft een toolkit ontwikkeld met informatie en materialen die nodig zijn voor de uitrol van het beweegprogramma Lekker in je Lijf, zoals de richtlijnen en de rolverdeling. Daarnaast kunnen documenten en PR-materialen worden opgevraagd bij het documentatiecentrum van de GGD, zoals folders, posters en conceptbrieven.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 16-04-2019
Onderzoek

Deelnemers zijn positief over het beweegprogramma, onder andere door de professionele en persoonlijke begeleiding, sociale contacten, het positieve gevoel en de vooruitgang die ze ervaren. Hoewel alle deelnemers aangeven graag te blijven bewegen, zien ze ook (financiële) belemmeringen.

De fysiotherapeuten die het programma aanbieden zien ook een belangrijke meerwaarde in. De toolkit voor de implementatie van het programma beschouwen ze als een bruikbaar hulpmiddel. Onderdelen die nog aandacht behoeven zijn de werving van deelnemers en de inzet van gemeente bij het stimuleren van de doorstroom naar regulier beweegaanbod.

 

Eigenaar en contact
Eigenaar GGD Hollands Midden
Contactpersoon Leanne Reijnen, LReijnen@ggdhm.nl, 088 308 4398
Irene Lottman, ILottman@ggdhm.nl, 088 308 4485