Fun & Health Summer Program

Naam interventie Fun & Health Summer Program
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 29-03-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

De doelgroep bestaat uit 9-16 jarige kinderen met obesitas en daarmee een matig tot extreem verhoogd Gewichtsgerelateerd Gezondheidsrisico. De kinderen zijn veelal afkomstig uit gezinnen met multiproblematiek zoals opvoedingsproblemen, financiële beperkingen, dan wel eenoudergezinnen, et cetera. Daarnaast richt de F&HSP zich ook op de ouders als intermediaire doelgroep en spelen de verwijzers een belangrijke rol.

Doel

Het hoofddoel van de F&HSP is het verhogen van de kwaliteit van leven van de doelgroep door het creëren van een keerpunt in leefstijl.

Dit keerpunt wordt bereikt met behulp van bijdragen aan de volgende 5 pijlers:

 1. Stimulatie sociaal emotionele ontwikkeling en bijdragen aan zelfvertrouwen;
 2. Activeren van en aansluiten op relevante actoren in het systeem met focus op ouders;
 3. Verbeteren gebruik wilskracht m.b.v. groei, beloning en plezier;
 4. Vermindering van voedselverslaving met het Reward Neural System;
 5. Het bevorderen van gezond leefstijlgedrag.

Dit alles wordt bereikt door middel van een leuk, stimulerend en inspirerend lifestyle change programma.

 

Aanpak in het kort

De interventie zoekt proactief aansluiting op de bestaande ketenaanpak zodat langdurige zorg en begeleiding is geborgd. De totale interventie bedraagt 5 maanden: persoonlijke intake, 2 weken zomerkamp met een ouderdag, 7 wekelijkse sportlessen, 3 ouderavonden, een terugkomweek, persoonlijk exitgesprek en een feestelijke reünie.

Gedurende het zomerkamp verblijven de deelnemers op locatie, waar zij sporten, slapen, eten en leerzame en leuke activiteiten ondernemen. Alles staat in het teken van de verandering naar een gezonde leefstijl met positieve benadering.

Uitvoering
Type organisatie

Vereisten voor de locatie zijn:

 • Groepsaccommodatie met grote groepsruimte, ruime keuken, voldoende sanitair en veel buitenspeelruimte;
 • Overnachtingsmogelijkheid voor kinderen en teamleden;
 • Diverse sportvelden op maximaal 5-10 minuten loopafstand;
 • Natuurlijke omgeving;
 • In nabije omgeving diverse outdoor activiteiten mogelijk;
 • Zwembad dichtbij;
 • Sporthal dichtbij.
Randvoorwaarden
 • Er is een financiële basis bij de inkopende partij (de betreffende gemeente) om deelname aan F&HSP te financieren.
 • Bij zelfstandige programma-uitvoering voor een hele groep kinderen: tijdige besluitvorming is noodzakelijk om de voorbereidingen optimaal uit te voeren.
 • Er zijn binnen de Gemeente functionarissen aangewezen – bijvoorbeeld de JGZ/jeugdverpleegkundige – die de langdurige begeleiding van obese kinderen waarborgen en waarmee overdrachten voor en na de interventie plaatsvinden.
 • Passende locatie: Als de locatie niet voldoet aan de eisen/wensen is het lastiger om de uitvoer van het programma naar wens te doen. De diversiteit van het programma is mede afhankelijk van de locatie en de omgeving.
 • Team. Het team is divers, essentieel is de aanwezigheid van teamleden met een sportieve achtergrond, pedagogische achtergrond, voeding-/gezondheid gerelateerde achtergrond en of migratie-achtergrond. Het streven qua migratieachtergrond in het team is om deels een afspiegeling van de doelgroep in het team te hebben.
 • Minimale groepsgrootte: 12 kinderen. De groep wordt opgesplitst in minimaal 2x6 kinderen. Kinderen van 9-12 / 13 jaar volgen het programma grotendeels apart van de groep 13 / 14-16 jaar.
Materialen

Voor de uitvoering van de interventie is het volgende in ieder geval benodigd:

 • Rode draadboek
 • Draaiboek
 • Expeditiemappen kinderen
 • Expeditiemap instructie voor teamleden
 • Expeditiematerialen
 • Keukenmap (met o.a. voedselveiligheid, recepten, formulieren)
 • Formulieren (o.a. voor nulmeting, weegmoment, kwaliteit van leven, et cetera).
 • Themamateriaal /knutselmateriaal
 • Sportmateriaal
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 29-03-2018
Oordeel commissie

De commissie vindt de interventie maatschappelijk relevant en goed opgezet. De keuzes, ook voor de vijf pijlers waarop de interventie is gebaseerd, zijn gedegen onderbouwd en helder beschreven.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

In 2016 heeft een onafhankelijke procesevaluatie plaatsgevonden. Hierin zijn vraaggesprekken gehouden, administratieve gegevens geanalyseerd, observaties gedaan en is er een documentanalyse geweest.

De uitvoering van de interventie was grotendeels volgens plan, met aandacht voor het stimuleren van groei, beloning en plezier. De deelnemende kinderen en ouders waardeerden het kamp en beoordeelden het met een ruime voldoende.

De aanbevelingen (betreffende balans leefstijl/gedragsproblematiek, teamsamenstelling en fasen van verandering) uit de procesevaluatie zijn meegenomen in de doorontwikkeling en bij de uitvoering in 2017.

De voornaamste aanpassingen zijn:

 • er is extra aandacht geweest voor teamsamenstelling;
 • betrokkenheid van centrale coach op kritieke momenten in het programma;
 • meer begeleiding op maat;
 • uitbreiding programma met een wekelijks sportmoment;
 • uitbreiding van terugkomweekend naar een terugkomweek;
 • ouderbetrokkenheid vergroot met ouderavonden, intake en exit;
 • tijdsduur van de interventie verlengd naar 5 maanden;
 • verbetering aansluiting op bestaande ketenzorg.

 

Eigenaar en contact
Eigenaar The BootClub
Contactpersoon Lisanne van den Berg, lisanne@the-bootclub.com, 0618978692
Sjoerd de Bruijn, sjoerd@the-bootclub.com, 020-7603474
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s