Heibel Thuis

Naam interventie Heibel Thuis
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 06-11-2015
De interventie in het kort
Doelgroep

Jongeren tussen 12-16 jaar die getuige zijn geweest van geweld tussen hun ouders en zich in een (redelijk) stabiele thuissituatie bevinden. De jongeren vertonen (voortekenen/ signalen van) gedrags- en/ of emotionele problematiek gerelateerd aan het huiselijk geweld. De intermediaire doelgroep bestaat uit de ouders/ verzorgers van de jongere.

Doel

Het hoofddoel van de interventie is het verminderen van de gevolgen van huiselijk geweld bij de jongere, door het voorkomen en/ of verminderen van de ontwikkeling van sociale, internaliserende en/ of externaliserende
gedragsproblematiek bij de jongere.

Aanpak in het kort

Heibel Thuis is een laagdrempelig aanbod voor jongeren die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. De interventie bestaat uit face tot face (groeps-)contacten en online chatsessies. In deze bijeenkomsten staat het uitwisselen van ervaringen, het doen van oefeningen, het leren uiten van gevoelens en het trainen van vaardigheden centraal. Dit gebeurt door middel van vijf face-to-face groepsbijeenkomsten van twee uur en drie online groepsessies.
Tijdens de bijeenkomsten wordt gesproken over de gevolgen van de ruzies tussen de ouders van de deelnemers, worden tips gegeven over hoe hiermee om te gaan, wordt aandacht besteed aan vriendschap en relaties en hoe je kunt omgaan met boosheid en ruzie.
Aan de groep zijn twee ouderbijeenkomsten verbonden. Ouders worden geïnformeerd over de inhoud van de groep en de gevolgen van huiselijk geweld voor jongeren. Ook krijgen zij pedagogische handvatten aangereikt ter ondersteuning van hun zoon of dochter.

Uitvoering
Type organisatie

Organisaties die de interventie kunnen uitvoeren zijn GGZ instellingen, Jeugdzorg en/ of maatschappelijk werk.

Randvoorwaarden

Algemene voorwaarden:

 • Draagvlak bij uitvoerende professionals
 • Sociaal economisch draagvlak
 • Politiek draagvlak
 • Cultureel draagvlak

Organisatorische voorwaarden:

 • Beschikbaarheid van minimaal twee begeleiders voor uitvoering
 • Succesvol afronden van het train-de-trainerstraject van Avant sanare
 • Voortgangsoverleg tussen uitvoerders
 • Warme overdracht naar verwijzers
 • Samenwerkingspartners zijn: Centrum voor Jeugd en Gezin en opvanghuizen
 • Verwijzingen vinden plaats via Centrum voor Jeugd en Gezin, Steunpunt Huiselijk Geweld, Advies en Meldpunt Kindermishandeling, (school) maatschappelijk werkers, opvanghuizen, huisartsen

Fysieke voorwaarden:

 • Ruimte moet afgesloten zijn met een deur van andere ruimtes
 • Grootte van de ruimte: deze moet voldoende groot om ook in subgroepen aan het werk te kunnen gaan.
 • De ruimte moet een rustige en uitnodigende uitstraling hebben
 • Beschikbaarheid van voldoende stoelen, tafels
 • Beschikbaarheid van flap-over, en bij voorkeur een diascherm en projector i.v.m. het tonen van een film
 • Cursuslocatie moet zo centraal mogelijk (vaak binnen een bepaalde wijk) zijn en makkelijk bereikbaar met OV, fiets en auto

Wanneer gewerkt wordt met e-health dient rekening gehouden te worden met de risico's die hieraan verboden zijn, denk bijvoorbeeld aan technologische risico's als: hogere kosten, gebruikersvriendelijkheid, verminderde toegankelijkheid tot internet, veiligheidsproblemen (privacy e.d.), slecht functionerende apparatuur, etc. (Ossebaard en Idzardi, 2013). Het is essentieel dat een organisatie zich hierin verdiept en zoveel mogelijk probeert deze risico's te verminderen.

Materialen

Er is een draaiboek beschikbaar voor de cursusleider, alsmede een werkboek voor de deelnemers. Ook zijn diverse cursusmaterialen beschikbaar zoals ballonnen, huiswerkopdrachten, kaartjes en dergelijke. Daarnaast is een veilig, online chatprogramma nodig.

Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 06-11-2015
Oordeel commissie

Erkend door  Deelcommissie jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie.

Eigenaar en contact
Eigenaar Avant sanare
Contactpersoon Domien Theuvenet, d.theuvenet@avantsanare.nl, 0850499106