Coach2Move

Naam interventie Coach2Move
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 24-03-2017
De interventie in het kort
Doelgroep

Thuiswonende kwetsbare ouderen met mobiliteitsproblemen of waarvan verwacht wordt dat deze op korte termijn ontstaan met een beperkte mate van activiteit (minder dan 30 minuten per dag matig lichamelijk actief) ten gevolge van een trauma of chronische aandoening(en). Exclusie: Ouderen in de palliatieve fase.

Doel

Duurzaam vergroten van lichamelijke activiteit en zelfredzaamheid, om kwetsbaarheid en kwaliteit van leven van de zeventigplussers met mobiliteitsproblemen die de fysiotherapeut bezoeken te verbeteren.

Aanpak in het kort

Coach2Move is een geprotocolleerde aanpak om de lichamelijke activiteit te vergroten.

Kenmerkend zijn:

  1. Intake van 60 minuten met motivational interviewing, lichamelijk onderzoek en taakmanipulatie;
  2. Shared decision making t.a.v. betekenisvolle concrete individuele doelen gericht op het vergroten van lichamelijke activiteit en oefeningen die dagelijks thuis uitgevoerd kunnen worden;
  3. Coachen op zelf-management en zelfvertrouwen;
  4. Focus inschakelen van familie/vrienden en/of andere zorgverleners;
  5. Interventie gebaseerd op 3 herstelprofielen;
  6. Metingen en terugkoppeling t.a.v. adherence en uitkomsten;
  7. Consultatie van of samenwerking met een andere discipline op basis van onderzoek/monitoring.
Uitvoering
Type organisatie

De interventie wordt uitgevoerd in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk en/of gezondheidscentra.

Er loopt implementatieonderzoek naar de effecten van de Coach2Move aanpak binnen derdelijns centra.

Randvoorwaarden

Fysiotherapeuten moeten zich scholen volgens de Coach2Move. Daarnaast dienen ze te werken met een elektronisch patiëntendossier dat is ingericht volgens het Coach2Move framework. Daarnaast moet de fysiotherapeut bij de zorgverzekeraar 1 uur kunnen declareren voor de intake, in plaats van 30 minuten. Op dit moment zijn er gesprekken met alle grote zorgverzekeraars om dit te realiseren.

Materialen

Een handleiding voor de hypothese georiënteerde aanpak en de daarbij behorende beslismomenten, een handleiding voor de inzet en het gebruik van valide meetinstrumenten, en een tweedaagse scholing.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 24-03-2017
Oordeel commissie

De Patient centered aanpak van Coach 2Move met aandacht voor gedragsverandering is effectief in het vergroten van de matige lichamelijke activiteit, verbetering van de kwaliteit van leven en reductie van de kwetsbaarheid van ouderen.

Zorgverleners en patiënten zijn goed betrokken bij deze zorgvuldig ontwikkelde en helder uitgeschreven interventie. Er is een mooie handleiding en stroomschema beschikbaar. Voor het samenstellen van de interventie is bovendien goed gebruik gemaakt van de beschikbare evidence.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

Coach2Move groep en 66 deelnemers in de controle groep. De ouderen in de Coach2Move groep waren zes maanden na de start van de interventie lichamelijk actiever (matig tot hoog intensief) en minder kwetsbaar dan ouderen die behandeld waren met reguliere fysiotherapie. Het aantal valincidenten was gelijk, maar de gemiddelde totale zorgkosten en het aantal ernstige incidenten waren lager in de Coach2Move groep. De procesanalyse die naast de RCT is uitgevoerd, laat zien dat fysiotherapeuten in de Coach2Move groep een wezenlijk andere aanpak hadden dan fysiotherapeuten in de reguliere groep; namelijk een aanpak specifiek gericht op patient empowerment, zelf-management en fysieke activiteiten

Eigenaar en contact
Eigenaar Radboud universitair medisch centrum, Radboud Institute for Health Sciences, IQ healthcare
Contactpersoon Thomas Hoogeboom, thomas.hoogeboom@radboudumc.nl, +31 (0)24 3619529
Ward Heij, ward.heij@radboudumc.nl, +31 (0)24 3615305
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s