Oorcheck hoortest

Naam interventie Oorcheck hoortest
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 30-09-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

De Oorcheck hoortest is ontwikkeld voor jongeren van 12-25 jaar.

De intermediaire doelgroep JGZ/GGD-professionals kunnen de “JGZ Oorcheck” inzetten om gehoorschade bij middelbare scholieren op te sporen.

Doel

Het doel van de Oorcheck hoortest is het creëren van bewustwording van het belang van een goed gehoor en het risico op gehoorschade, en aanzetten tot bescherming van het gehoor.

Het doel van de JGZ Oorcheck is tevens inzicht verwerven in de prevalentie van gehoorschade bij jongeren.

Aanpak in het kort

De Oorcheck hoortest is een online zelftest, en is gratis beschikbaar via https://hoortest.oorcheck.nl. De test werkt als screening en geeft de tester naast de uitslag ‘goed’ of ‘niet goed’, gerichte tips om (verdere) gehoorschade te voorkomen.

Uitvoering
Type organisatie

De test wordt in principe zelfstandig door de tester uitgevoerd, maar kan ook worden uitgevoerd onder begeleiding van een GGD medewerker of JGZ-verpleegkundige.

De test kan zowel thuis, onderweg of op school worden uitgevoerd. De enige benodigdheden zijn een apparaat met internetverbinding (smartphone, tablet, laptop of PC), een stille ruimte en bij voorkeur een koptelefoon. De test is ook betrouwbaar zonder gebruik van koptelefoon, maar vanwege mogelijk interfererend achtergrondgeluid is de kans op een ‘onduidelijke’ uitslag dan wel groter.

De JGZ Oorcheck kan alleen worden uitgevoerd met koptelefoon.

 

Randvoorwaarden

De belangrijkste randvoorwaarden voor een goede uitvoering zijn:

  • Apparaat met internetverbinding
  • Stille ruimte
  • Bij voorkeur een goed afsluitende koptelefoon

Indien de test wordt ingezet door derden is tevens een belangrijke randvoorwaarde draagvlak binnen de organisatie. Het is belangrijk dat er draagvlak is binnen een GGD/JGZ-organisatie voor het thema gehoorschade én voor de Oorcheck hoortest als geschikte interventie om het gehoor te testen. Ten eerste is het belangrijk om de interventie goed uit te kunnen voeren, de professional moet voldoende tijd en materiaal tot zijn of haar beschikking hebben. Daarnaast is draagvlak nodig om de Oorcheck hoortest te gebruiken als startpunt voor voorlichting over het onderwerp en beleidsvorming. De verzamelde data geeft een GGD/JGZ-organisatie inzicht in de status van het gehoor van de jongeren in hun regio en biedt zodoende relevante input voor beleid op het gebied van gehoorschadepreventie.

 

Materialen

Het materiaal betreft de website URL: http://hoortest.oorcheck.nl. Deze link wordt meestal indirect bezocht via www.oorcheck.nl of een andere link, zoals www.veiligheid.nl of een GGD website.

Voor de werving zijn diverse promotiematerialen beschikbaar zoals een folder, polsbandjes en opblaas oor.

Voor de JGZ Oorcheck is de link https://jgz.oorcheck.nl beschikbaar.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 30-09-2019
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie opnieuw het oordeel Goed Beschreven. Dat houdt in dat ‘OORcheck hoortest’ ook bij her-erkenning nog voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

Een goede interventie voor de bewustwording van een belangrijk probleem, dat een groot bereik heeft, eenvoudig in gebruik en de juiste doelgroep wordt bereikt.

 

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat de gebruiksvriendelijkheid van de Oorcheck hoortest goed is. De instructies zijn duidelijk, de test duurt niet te lang en verloopt soepel. Ook ziet de hoortest er leuk uit en is leerzaam. Testers vinden het goed dat de test er is, en vinden dat de test een makkelijke en snelle manier is om te weten of je nog goed hoort. Veel gebruikers zouden de test dan ook aanraden aan anderen.

Ook blijkt het bereik goed: de test is sinds 2007 ruim 1 miljoen keer uitgevoerd, waarvan meer dan de helft door jongeren tussen 12-25 jaar, de belangrijkste doelgroep van de interventie.

Eigenaar en contact
Eigenaar VeiligheidNL
Contactpersoon Anneloes Baan, info@veiligheid.nl, 020 – 511 45 11
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s