OORzaken magazine

Naam interventie OORzaken magazine
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 30-09-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

Het OORzaken magazine is ontwikkeld voor basisschoolleerlingen uit groep 6 t/m 8 (leeftijd 9 t/m 12 jaar). Docenten van het basisonderwijs zijn de intermediaire doelgroep.

Doel

Het hoofddoel van het OORzaken magazine is het voorkomen van gehoorschade bij kinderen, door kennis overdracht, het creëren van een positieve attitude tav bescherming van het gehoor, het vergroten van de risicoperceptie en aanzetten tot bescherming van het gehoor.

Aanpak in het kort

Het OORzaken magazine kan klassikaal of zelfstandig worden uitgevoerd, bijvoorbeeld tijdens een projectweek of les over gezondheid, zintuigen en/of muziek.

Uitvoering
Type organisatie

Het OORzaken magazine wordt in de klas uitgevoerd, onder begeleiding van een docent. Daarnaast kan het magazine ook door leerlingen zelfstandig of in groepjes worden uitgevoerd.

In combinatie met de PowerPoint presentatie kan de interventie ook worden uitgevoerd door een gezondheidsprofessional, bijv. een medewerker van de GGD, in het kader van een voorlichting.

 

Randvoorwaarden

Voorafgaand aan de uitvoer neemt de docent het magazine en evt. de instructie door. Ook kan de docent alvast wat materiaal klaarzetten voor de proefjes en de posteropdracht. Verder is het belangrijk dat er per leerling een magazine ter beschikking is.

Draagvlak

Het is belangrijk dat er op school draagvlak bestaat voor het thema, zodat het niet alleen afhangt van een bevlogen docent of er aandacht aan het thema wordt besteed, maar dat het magazine jaarlijks terugkeert tijdens een projectweek of les rondom gezondheid, muziek of zintuigen. Hier kunnen het vignet Gezonde School en de Gezonde School-aanpak een rol in spelen, deze methodiek helpt scholen om op een structurele manier aandacht voor diverse gezondheidsthema’s, zoals gehoorschade, te hebben. Door het OORzaken magazine in te zetten wordt voldaan aan de ‘educatie’ eis voor het thema gehoorschade van het vignet Gezonde School.

Materialen

Het materiaal bestaat uit een werkboekje per leerling (16 pagina’s, A4-formaat). Voor de docent is een instructie ter download beschikbaar. Ook is een PowerPoint presentatie beschikbaar om het magazine te combineren met een voorlichtingsles.

Het materiaal is gratis (tegen verzendkosten) beschikbaar via VeiligheidNL en uitgeverij Young Crowds

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 30-09-2019
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie opnieuw het oordeel Goed Beschreven. Dat houdt in dat ‘OORzaken Magazine’ ook bij her-erkenning nog voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

Het materiaal (instructie en magazine) is helder, aantrekkelijk en toegankelijk, wat het gebruik bevorderd.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

Uit twee tevredenheids- en gebruikersonderzoeken blijkt dat leerlingen en docenten een positieve ervaring met het magazine hebben. Ze vinden het magazine leerzaam, leuk, aantrekkelijk en goed aansluiten bij de doelgroep. Ook is de inzet van het magazine goed; veelal jaarlijks en tijdens een vak over gezondheid, muziek of themaweek. Het magazine wordt door veel docenten besteld met een preventief doel voor ogen: ze willen dat leerlingen leren over de kwetsbaarheid van het gehoor, zodat gehoorschade kan worden voorkomen.

Eigenaar en contact
Eigenaar VeiligheidNL
Contactpersoon Anneloes Baan, info@veiligheid.nl, 020 – 511 45 11
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s