Gordon-training: Effectief communiceren met kinderen

Naam interventie Gordon-training: Effectief communiceren met kinderen
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 18-09-2015
De interventie in het kort
Doelgroep

De Gordon®-training 'effectief communiceren met kinderen' richt zich op ouder(s) van kinderen van 2 tot en met 12 jaar, die problemen in de ouder-kindrelatie ervaren.

Doel

Ouder(s) en kind(eren) hebben een gezonde onderlinge relatie. Hierdoor worden de ontwikkelingskansen van het kind vergroot, veilige hechting bevorderd en gedragsproblemen voorkomen. Een gezonde ouder-kindrelatie uit zich in:
De contacten tussen ouder en kind zijn ontspannen en positief.

Aanpak in het kort

De Gordontraining 'effectief communiceren met kinderen' is een groepstraining voor ouders. De training is de Nederlandse bewerking van de Amerikaanse Parent Effectiveness Training (PET). De training beslaat tien wekelijkse bijeenkomsten van drie uur waarin het verwerven van communicatievaardigheden en een democratische conflictoplossing centraal staat. De leerwensen en ervaringen van de ouders vormen een belangrijk aspect van de training. De training biedt onder andere informatie, vaardigheidstraining zoals leren 'actief luisteren' en het formuleren van 'ik-boodschappen', uitwisseling van ervaringen en meningsvormende discussies. In de Gordontraining wordt gebruik gemaakt van het 'gedragsraam'. Het gedragsraam is een schema met drie vakken om de toekenning van problemen te classificeren (kind heeft probleem, ouder heeft probleem, of er is geen probleem aanwezig) dat van belang is voor de keuze van in te zetten vaardigheden.

Uitvoering
Type organisatie

De Gordontraining wordt aangeboden door zelfstandige trainers, die zijn opgeleid door de Stichting NET; de licentiehouder van de training. De trainers kunnen worden ingehuurd door instellingen, zoals jeugdzorg, scholen of kinderdagverblijven of zijn in dienst bij deze instellingen.

Randvoorwaarden

Tips voor de organisatorische en contextuele randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de training zijn te vinden in de handleiding van de training en komen aan bod bij de opleiding. Te denken valt aan zaken als werving, de indeling van de ruimte, didactische voorbereiding en het omgaan met groepsprocessen.

Materialen

Voor trainers:
- Een trainershandleiding
- Een pakket met uitgeschreven rollenspellen, spelkaarten en een gedragsraam

Voor ouders:
- Een werkmap met achtergrondinformatie, werkbladen en oefeningen
- Een werkdoos met onder andere kaarten met plaatjes van conflictsituaties en tekstkaarten waarmee de ouder met het gezin kan oefenen met de vaardigheden.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 18-09-2015
Oordeel commissie

Erkend door Erkenningscommissie Interventies Deelcommissie jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie

Interventie is beoordeeld door Commissie 1: Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie (NJi)
Eigenaar en contact
Eigenaar Stichting NET (Nederlandse Effectiviteits Trainingen)
Contactpersoon Stichting NET (Nederlandse Effectiviteits Training, info@gordoncommunicatie.nl, 06-29908621