Zorg voor Bewegen

Naam interventie Zorg voor Bewegen
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 05-11-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

Actief beweeggedrag stimuleren bij mensen met en zonder lichamelijke klachten, zodat klachten verminderen, voorkomen worden of op een laag pitje blijven. Ook krijgen de deelnemers plezier in bewegen zodat zij het actieve beweeggedrag blijven volhouden en hun klachten onder controle kunnen houden.

Doel

Zorg voor Bewegen is voor mensen die uitbehandeld zijn bij een oefen- of fysiotherapeut, voor mensen die graag onder begeleiding van een therapeut willen sporten om hun klachten op een laag pitje te houden en voor mensen die graag fit en vitaal willen blijven of dit willen worden (preventief). Deze mensen kunnen zich vaak niet vinden in het plaatje van de reguliere sportschool.

Aanpak in het kort

Het opzetten van de ‘organisatie’ (locatie, dagen, tijden), werven van deelnemers, intake afnemen bij potentiële deelnemers, verzorgen van materiaal voor de lessen, voorbereiden van de lessen, starten met het geven van de lessen, structureel blijven geven van de lessen en het evalueren van de lessen en de lesgevende therapeut.

Uitvoering
Type organisatie

Type organisatie

Elke (afgestudeerd) oefentherapeut Mensendieck/Cesar of fysiotherapeut kan Zorg voor Bewegen gaan geven, zowel zelfstandige therapeuten als in loondienst. Therapeuten die in loondienst werken zullen het opzetten van Zorg voor Bewegen moeten overleggen met hun werkgever.

 

Type locatie

Zorg voor Bewegen vindt altijd plaats in de buitenlucht. Met ‘buitenlucht’ wordt bedoeld een bos, park of duingebied met paden waar veilig op gelopen kan worden. Er moet de mogelijkheid zijn om ook in de regen te kunnen sporten, een erg modderig pad is dan onhandig, dus moet er met regen een alternatief (verhard) pad aanwezig zijn om op te kunnen lopen. Een locatie waar af en toe een open plek is, is handig om de warming-up te doen of oefeningen te geven in een kring, maar geen must. Er moet een plek zijn waar warming-up en rek- en strekoefeningen gegeven kunnen worden. Locaties met bruggen (waar veilig op geoefend kan worden) zijn goed, de brug kan juist gebruikt worden om oefeningen op te doen. Het is handig als de lesgevende therapeut de locatie kent en dus de weg weet. In het donker moet de locatie verlicht kunnen worden. Kies een locatie waar (dichtbij) te parkeren is en fietsen neergezet kunnen worden.

Randvoorwaarden

Organisatorische randvoorwaarden

  • Een therapeut moet beschikbaar zijn om de lessen te geven op meerdere dagen in de week. De deelnemers moeten kunnen kiezen uit verschillende dagen waarop er gesport kan worden. Als dit niet haalbaar is voor een therapeut, mag een tweede therapeut uiteraard ook de lessen geven (mits deze therapeut ook aanwezig is geweest bij een meeloop dag). Een waarnemend therapeut beschikbaar hebben is handig voor het geval de therapeut ziek wordt, zodat de lessen door kunnen blijven gaan.
  • Tijd en geduld is vereist. Het duurt één à twee jaar voordat mensen Zorg voor Bewegen weten te vinden (afhankelijk van de plaats waar de lessen worden gegeven, de PR activiteiten, connecties met andere therapeuten en huisartsen).
  • Op de locatie dient geoefend te worden waarbij andere mensen niet gehinderd worden. Kies de tijden van de lessen dus nauwkeurig uit (om half 1 op zaterdagmiddag in de duinen lesgeven is niet praktisch).

 

Contextuele randvoorwaarden

  • Openbare toegankelijke locatie waar auto’s geparkeerd kunnen worden en fietsen veilig neergezet kunnen worden met toegankelijke en veilige wandelpaden. Voor sommige openbare locaties is een toegangskaart verplicht (zoals in de Noord-Hollandse Duinen is een duinkaart verplicht).
  • Samenwerking met andere organisaties wordt aangeraden. Promoot Zorg voor Bewegen bij huisartsen en andere therapeuten (waar er een goede band mee is). Er kan ook samengewerkt worden met een diëtist.
Materialen

De handleiding ‘Zorg voor Bewegen’

Meeloop dag: De therapeut die de lessen ook wil gaan opzetten, moeten een meeloop dag volgen.

Materiaal voor de werving van deelnemers (Inclusief een presentatie voor verwijzers)

Materiaal voor de evaluatie van Zorg voor Bewegen

Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 05-11-2020
Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars Kenniscentrum Sport
Onderzoek

Er is een evaluatie onderzoek gedaan naar de tevredenheid en positieve- en verbeterpunten onder de deelnemers van Zorg voor Bewegen. De deelnemers vinden het bewegen in groepsverband in de buitenlucht positief. Daarnaast is de goede en ongedwongen sfeer belangrijk en vinden de deelnemers het fijn dat iedereen zijn eigen tempo kan bepalen. Ook is er een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd om de persoonlijke- en omgevingsfactoren die van invloed zijn op het volhouden van Zorg voor Bewegen in kaart te brengen. Hieruit bleek dat de ‘eigen effectiviteit’ en datgeen wat het de deelnemers oplevert (‘beloningen’) de doorslag geven om te gaan en blijven bewegen.

Eigenaar en contact
Eigenaar Praktijk voor Oefentherapie
Contactpersoon Susanne Renkema, s.renkema@planet.nl, 06 2530 8201