Camper-Expeditie

Naam interventie Camper-Expeditie
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 28-11-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

Einddoelgroep: Volwassenen met:

 • Een hoog risico op DM2, waaronder:
 • Overgewicht of obesitas. Eventueel in combinatie met andere risicofactoren;
 • Gezond gewicht, maar wel andere risicofactoren zoals Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse afkomst en/of laaggeletterheid.

Intermediaire doelgroep

 • Professionals uit 0de, 1ste, 2de lijn werkzaam in de wijk
Doel

Het hoofddoel is om (moeilijk bereikbare) volwassenen met een (hoog) risico op diabetes vroegtijdig op te sporen en hen te stimuleren een gezonde leefstijl aan te nemen, afgestemd op de eigen mogelijkheden. Dit moet bijdragen aan een betere gezondheid en lagere kans op het ontwikkelen van diabetes.

Aanpak in het kort

De Camper, met daarbij enkele meetstations, reist naar verschillende locaties in de wijk waar veel bewoners komen. Mensen worden actief benaderd. Bij deelname laten zij zich testen (bloeddruk- en BMI-meting, DiabetesRisicoTest en bloedsuiker prikken) en krijgen zorg- en leefstijladvies op maat. Na enkele weken vindt een telefonische follow-up plaats.

Uitvoering
Type organisatie

Locatie:
De Camper-Expeditie vindt plaats op diverse locaties in de wijk met veel mensen. Zoals het zwembad, de moskee, de markt, een buurthuis, een sport- of gezondheidsmarkt of een taalschool. Afstemming met lokale organisaties is van belang. Zij weten wanneer er veel mensen op een bepaalde locatie zijn en kunnen ondersteunen bij organisatie en inrichting van de Camper-Carrousel. 

Organisatie:

Expeditie Duurzame Zorg

De Camper-Expeditie was onderdeel van het programma ‘Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord’, een samenwerking tussen de Nederlandse Diabetes Federatie, Gemeente Rotterdam/GGD en Samen Eén in Feijenoord. Dit is een wijkgerichte aanpak, waarin zowel landelijke als lokale partners gezamenlijk de strijd aangaan tegen overgewicht obesitas en diabetes. Het programma werd gefinancierd vanuit het SAG-fonds van het Zilveren Kruis.

Projectleider

De organisatie van de Camper-Expeditie ligt idealiter in handen van een projectleider, bijvoorbeeld van een GGD, een zorggroep of een gezondheidscentrum. Het organiseren van locatie, crew en aansturing ter plaatste, moet gecoördineerd worden.

Camper-Crew

Naast de projectleider is er een Camper-Crew bestaande uit professionals, vrijwilligers en studenten zoals:

 • Praktijkondersteuners somatiek
 • Apotheek
 • Thuiszorgorganisaties/Wijkverpleegkundigen
 • Diëtiste
 • Aanbod sport, leefstijl, stress/veerkracht/welzijn
 • Stichting Voorlichters Gezondheid
 • Patiëntenvereniging DVN
 • Centrum voor Jeugd en Gezin
 • Stagiaires HBO/MBO
Randvoorwaarden

Om de interventie goed uit te kunnen voeren zijn een aantal randvoorwaarden opgesteld. Deze zijn opgesteld op basis van de evaluatie van de eerste tien Camper-Expedities in Rotterdam-Zuid. De randvoorwaarden zijn:

 • Coördinatie in handen van een gedreven (extern) projectleider;
 • Voldoende financiële middelen;
 • Voldoende ruimte voor tijdsinvestering van deskundige professionals en enthousiasme om aan de Camper deel te nemen;
 • Verbinding met de gehele keten van zorg-welzijn-leefstijl;
 • Betrokkenheid van sleutelfiguren, bijvoorbeeld van de locaties in de wijken;
 • Tijdige communicatie richting doelgroep en richting professionals;
 • Communicatie over de Camper-Expedities is een belangrijke randvoorwaarde voor het behalen van succes. Als mensen niet weten dat de Camper-Expeditie er is, dan zullen ze ook niet komen. Er wordt vooral aangesloten op de communicatie vanuit het betreffende evenement c.q. de locatie. Per Camper-Expeditie wordt in overleg met de betrokken partners gezocht naar de meest effectieve manier om de boogde doelgroep op voorhand te informeren en te verleiden.
 • Goede meet-en monitor instrumenten, zodat effectiviteit inzichtelijk kan worden gemaakt;
 • Het plannen van een reeks Camper-Expedities;
 • Dit vergroot de zichtbaarheid van de interventie en draagt bij aan het creëren van een netwerk van professionals in de wijk.
Materialen

Speciaal ontwikkeld:

 • Camper, inschrijfformulieren, bewegwijzering, afvinklijsten, jasjes, t-shirts, bestickering bus en vlag

Verder:

 • Bloeddrukmeters, bloedsuikermeters, -prikkers en teststrips, afvalbakje prikkers, deppers, pleisters, weegschaal, meetlint, BMI-schijf/app, DiabetesRisicoTesten, overige materialen t.b.v. voorlichting

 

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 28-11-2019
Oordeel commissie

Onafhankelijke beoordelaars uit de praktijk geven deze interventie het oordeel ‘goed beschreven’. Dat houdt in dat deze interventie voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

 

Camper Expeditie pakt samen met andere partijen in de wijk risico op diabetes aan. De expeditie bezoekt de wijk, maakt bewoners bewust van de risico’s op diabetes en geeft hen een passend advies.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

Uit twee uitgevoerde onderzoeken blijkt dat de Camper-Expeditie een passende methode is om de juiste doelgroep én de hoofddoelstelling te bereiken. Cq. 1200 bewoners van verschillende nationaliteiten hebben de Camper-Expeditie bezocht. Bij 71% van de deelnemers bij wie BMI gemeten was, was sprake van een vorm van overgewicht. Een groot deel van de deelnemers heeft de adviezen, zoals naar de huisarts gaan, opgevolgd. Toch kan de follow-up en daarmee de kans op structurele leefstijlverandering verder verbeterd worden.

Naast het goede bereik onder bewoners, heeft de interventie ook bijgedragen naar meer samenwerking tussen zorg-, sport- en welzijnsprofessionals.

Eigenaar en contact
Eigenaar Nederlandse Diabetes Federatie
Contactpersoon Nederlandse Diabetes Federatie, info@diabetesfederatie.nl, 033 448 08 45
Verwijzingen
Interventieoverzichten