Training Sterker dan de kick

Naam interventie Training Sterker dan de kick
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 02-07-2015
De interventie in het kort
Doelgroep

De interventie is bedoeld voor mensen met een lichte verstandelijke beperking of mensen die functioneren op zwakbegaafd niveau (hierna samen genoemd als mensen met een lichte verstandelijke beperking; IQ tussen de 50 en 85) die door het overmatig gebruik (misbruik) van genotsmiddelen, gamen of internetten problemen ondervinden in de lichamelijke, psychische, interpersoonlijke of sociale gezondheid.

Doel

Door het volgen van tien individuele sessies verandert gecontroleerde motivatie naar autonome motivatie (vanuit de zelfdeterminatietheorie).

Aanpak in het kort

In tien individuele bijeenkomsten van ongeveer een uur behandelen trainer en deelnemer aan de hand van motiverende gespreksvoering diverse onderwerpen die verband houden met de verslavingsproblematiek. Het gaat dus niet om daadwerkelijk verminderen van gebruik, maar de stap daaraan voorafgaand: het motiveren van de deelnemer om zijn of haar gebruik te veranderen.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie, die op dit moment in meer dan vijftig organisaties wordt aangeboden aan cliënten, kan ingezet worden binnen diverse organisaties waar mensen met een lichte verstandelijke beperking in behandeling zijn dan wel zorg of ondersteuning ontvangen ten aanzien van hun middelengebruik of excessief game- en internetgebruik.

Randvoorwaarden

Een belangrijke voorwaarde voor het succesvol inzetten van Sterker dan de kick is draagvlak binnen het team van professionals. Een klinische les voorafgaand aan de start van de interventie is dan ook belangrijk om hen te informeren (de bijbehorende PowerPointpresentatie is te downloaden van de website www.sterkerdandekick.nl). Idealiter is de betrokken manager / teamleider hier ook bij aanwezig, zodat ook hij/zij op de hoogte is van de interventie indien er vragen vanuit het team komen. Daarnaast is het van belang dat ook het informele sociale netwerk van de deelnemer betrokken wordt tijdens de interventie. Dit gebeurt doordat de deelnemer tijdens de eerste bijeenkomst gevraagd wordt om een ‘helper’ te zoeken. Bovendien is het van belang dat er een besloten ruimte is waar de interventiebijeenkomsten in alle rust plaats kunnen vinden. Ook dient de trainer voldoende tijd tot zijn/haar beschikking te hebben om de interventie uit te voeren en dient hij/zij te voldoen aan de opgestelde opleidingseisen en competenties. Tot slot, met het oog op een eventuele vervolginterventie, is het belangrijk dat de trainer toegang heeft tot een vervolginterventie (de door het Trimbos-instituut ontwikkelde Toolkit beschrijft verschillende interventies die alle als vervolginterventie gebruikt kunnen worden).
De trainer die de interventie Sterker dan de kick uitvoert bij een cliënt, pakt idealiter ook de vervolginterventie met de cliënt op. Door het samen doorlopen van Sterker dan de kick is immers reeds een band opgebouwd tussen cliënt en trainer, wat een belangrijke voorwaarde is om een interventie gericht op daadwerkelijke gedragsverandering te doen slagen.

Materialen

De interventie bestaat uit een trainershandleiding in boekvorm, werkbladen voor deelnemers (die door de trainer te downloaden zijn via www.sterkerdandekick.nl) en een PowerPointpresentatie voor het begeleidings- of behandelteam (ook via deze website te downloaden).

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 02-07-2015
Oordeel commissie

Sterker dan de kick is gericht op de motivatie van mensen met een lichte verstandelijke beperking en verslaving om deze verslaving aan te pakken. Naast een duidelijk (verbaal) werkpakket worden ook non-verbale technieken (filmfragmenten) ingezet. De interventie is goed uitvoerbaar en het materiaal is mooi aangepast aan de doelgroep.

Erkend door Deelcommissie Gehandicaptenzorg

Interventie is beoordeeld door Commissie 8: Gehandicaptenzorg (Vilans)
Onderzoek

Sterker dan de kick is in 2009 gestart en in 2012 en 2013 doorontwikkeld in diverse pilots. Van eind 2013 tot medio 2014 is het effect van de uiteindelijke versie onderzocht (Kroon, Frielink, & Embregts, 2013). In zes casestudies bij mensen met een lichte verstandelijke beperking is het effect op autonome motivatie geëvalueerd gedurende een periode van ongeveer twintig weken. Tijdens deze periode werd twee tot drie keer per week het type motivatie in kaart gebracht aan de hand van de Treatment Self-Regulation Questionnaire – Intellectual Disability (TSRQ-ID; Frielink, Schuengel, & Embregts, in voorbereiding). Van de zes deelnemers is er één uitgevallen. Bij de deelnemers die de interventie hebben afgerond, is een verschuiving te zien van gecontroleerde motivatie naar autonome motivatie.

Eigenaar en contact
Eigenaar Dichterbij
Contactpersoon Luciënne Heerkens, G.C.J.Heerkens@uvt.nl, 088-7540 000
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s