Warming-up programma

Naam interventie Warming-up programma
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 26-05-2016
De interventie in het kort
Doelgroep

Het warming up programma is bedoeld voor kinderen (vanaf 8 jaar) en volwassen hockeyspelers die binnen een hockeyvereniging trainen en/of wedstrijden spelen onder begeleiding van een hockeycoach/trainer. Het Warming-up programma richt zich ook op een intermediaire doelgroep, namelijk de hockeycoaches/trainers (door KNHB opgeleide coaches/trainers, ouders, medici, paramedici, verzorgers).

Doel

Het hoofddoel van het warming up programma voor kinderen en volwassenen is 25% van de blessures aan de onderste extremiteiten bij hockeyspelers te reduceren over één hockeyseizoen.

Aanpak in het kort

Het Warming-up programma bestaat uit meer dan 50 oefeningen gericht op thema’s die een rol spelen bij het voorkomen van blessures aan de onderste extremiteiten (bijvoorbeeld core stabiliteit, coördinatie,
looplanding of snelheid) en kent dankzij trainingsschema’s een seizoenopbouw. Tevens bevat de interventie een warming-up programma specifiek voor wedstrijddagen.

Uitvoering
Type organisatie

De bijscholingen worden regionaal of op verenigingsniveau gehouden bij een hockeyvereniging maar vinden ook plaats binnen de KNHB academie (KNHB opleidingsinstituut van o.a. hockeycoaches/trainers). Het Warming-up programma wordt uitgevoerd bij hockeyverenigingen of in een sportzaal (zaalhockey) waar jeugdige (vanaf 8 jaar) en volwassen hockeyspelers trainen en/of wedstrijden spelen.

Randvoorwaarden
  • Smartphone, tablet en/of computer met internet: alle benodigde informatie over het Warming-up programma (achtergrondinformatie, uitleg over de oefeningen, instructievideo’s, warming-up programma voor wedstrijden, en trainingsschema’s) is beschikbaar via een website en een (gratis) applicatie voor smartphone/tablet. Een voorwaarde om toegang tot die informatie te krijgen is het bezitten van een smartphone, tablet en/of computer met internet.
  • Continuïteit van het draagvlak binnen KNHB (incl academie): het Warming-up programma is door de KNHB en VeiligheidNL ontwikkeld. Voor een optimaal gebruik van het Warming-up programma is het essentieel dat er binnen KNHB (incl academie) draagvlak voor is. Gezien de reeds gedane investering en het beleid van de KNHB is het draagvlak binnen KNHB (incl academie) voor de komende jaren gegarandeerd.
  • Draagvlak bij vereniging: de implementatie en de borging van het Warming-up programma wordt op verschillende manieren door de KNHB bewerkstelligd, waaronder door communicatie en bijscholingen op verenigingsniveau. Daardoor is het draagvlak van verenigingen voor het Warming-up programma van belang.
  • Draagvlak bij hockeycoaches/trainers: het Warming-up programma wordt aan jeugdige (vanaf 8 jaar) en volwassen hockeyspelers overdragen via de hockeycoaches/trainers die hen binnen een hockeyvereniging begeleiden (training en wedstrijd). Om het draagvlak van hockeycoaches/trainers voor het Warming-up programma te bewerkstellingen laat de KNHB het Warming-up programma terugkomen in de opleiding van hockeycoaches/trainers (KNHB academie).
  • Financiering van bijscholing door KNHB, partners Interpolis, VNL en/of verenigingen: de bijscholingen (regionaal, binnen een vereniging of binnen de KNHB academie) vormen de belangrijkste strategie om het Warming-up programma te implementeren. De KNHB streeft om deze bijscholingen aan hockeycoaches/trainers gratis aan te bieden zodat de kans op succesvolle implementatie wordt geoptimaliseerd. Bijgevolg is het een voorwaarde dat financiering voor de bijscholingen beschikbaar is.
  • Bereidheid om tijd te investeren in bijscholing: het Warming-up programma wordt aan jeugdige (vanaf 8 jaar) en volwassen hockeyspelers overgedragen via de hockeycoaches/trainers die hen binnen een hockeyvereniging begeleiden (training en wedstrijd). Daarom is de bereidheid van hockeycoaches/trainers om tijd te investeren in het leren van het gebruik van het Warming-up programma een voorwaarde.
Materialen

Website (http://hockey.warming-up.nl) en applicatie voor smartphone/tablet waar de volgende informatie te vinden is: achtergrondinformatie over het programma, uitleg over de oefeningen inclusief instructievideo’s, warming-up programma voor wedstrijden, en trainingsschema’s (geslachts- en leeftijdsspecifiek).

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 26-05-2016
Interventie is beoordeeld door Commissie 5: Sport en bewegen voor alle leeftijden (Kenniscentrum Sport)
Onderzoek

De verschillende oefeningen die gebruikt worden voor het Warming-up programma zijn als werkzame elementen gekenmerkt in verschillende studies. Twee procesevaluaties zijn uitgevoerd. Uit de pretest (zeven
coaches/trainers, 40 hockeyspelers, acht hockeyteams uit drie hockeyverenigingen) bleek dat het Warmingup programma goed ontvangen en gewaardeerd werd. Uit de pilot-implementatie uitgevoerd over een periode van circa vier maanden bleek dat het Warming-up programma door de helft van de 144 deelnemende coaches/trainers is gebruikt. Bijna alle deelnemers waren tevreden over het Warming-up
programma, waarbij hun perceptie over de toegevoegde waarde van het Warming-up programma steeg. Op basis van de berekende effect sizes werd een gemiddeld effect van het Warming-up programma en
bijhorende bijscholing op de kennis en vaardigheden gerelateerd aan blessurepreventie bij hockeycoaches/trainers gevonden.

Eigenaar en contact
Eigenaar VeiligheidNL
Contactpersoon Dr. Ellen kemler, E.kemler@veiligheid.nl, 06 38 69 5015
Victor Zuidema, v.zuidema@veiligheid.nl, 0638694938
Verwijzingen
Themapagina’s