Warming-up programma Hockey

Naam interventie Warming-up programma Hockey
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 23-09-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

De uiteindelijke doelgroep van Warming-up bestaat uit jeugdige (vanaf 8 jaar) en volwassen hockeyspelers die binnen een hockeyclub trainen en/of wedstrijden spelen onder begeleiding van een hockeycoach/-trainer. Warming-up richt zich ook op een intermediaire doelgroep, namelijk de hockeycoaches/-trainers (door KNHB opgeleide coaches/-trainers, medici, paramedici, verzorgers).

Doel

Het hoofddoel van Warming-up is 25% van de blessures aan de onderste extremiteiten bij hockeyspelers te reduceren over één hockeyseizoen.

Aanpak in het kort

Warming-up bestaat uit meer dan 50 oefeningen gericht op thema’s die een rol spelen bij het voorkomen van blessures aan de onderste extremiteiten (bijvoorbeeld core stabiliteit, coördinatie, looplanding of snelheid) en kent dankzij trainingsschema’s een seizoenopbouw. Tevens bevat de interventie een warming-up programma specifiek voor wedstrijddagen.

Uitvoering
Type organisatie

Warming-up kan worden uitgevoerd door hockeycoaches/-trainers bij hockeyclubs door heel Nederland. Warming-up kan worden gebruiken op het hockeyveld. Randvoorwaarden voor de uitvoer van de interventie op locatie zijn voldoende ruimte op het veld om de warming-up uit te voeren en de beschikking hebben over de benodigde materialen (ballen en pylonen).

Randvoorwaarden
  • Smartphone, tablet en/of computer met internet: alle benodigde informatie over Warming-up (achtergrondinformatie, uitleg over de oefeningen, instructievideo’s, wedstrijd warming-up en trainingsschema’s) is beschikbaar via een website en een (gratis) applicatie voor smartphone/tablet. Voorwaarde om toegang tot die informatie te krijgen is het bezitten van een smartphone, tablet en/of computer met internet.
  • Continuïteit van het draagvlak binnen KNHB: Warming-up is door de KNHB en VeiligheidNL ontwikkeld. Voor optimaal gebruik van Warming-up is het essentieel dat er binnen KNHB (inclusief het KNHB Expertisecentrum) draagvlak voor is. Gezien de reeds gedane investering en het beleid van de KNHB is het draagvlak binnen KNHB (inclusief het KNHB Expertisecentrum) voor de komende jaren gegarandeerd.
  • Draagvlak bij de club (specifiek onder technische managers/coördinatoren, gevolgd door trainers/coaches): de implementatie en de borging van Warming-up wordt op verschillende manieren door de KNHB bewerkstelligd, waaronder door communicatie (o.a. webinars) op clubniveau. Daardoor is het draagvlak van clubs voor Warming-up van belang. Draagvlak bij hockeycoaches/-trainers: Warming-up wordt aan jeugdige (vanaf 8 jaar) en volwassen hockeyspelers overdragen via de hockeycoaches/-trainers die hen binnen een hockeyclubs begeleiden (training en wedstrijd). Om het draagvlak van hockeycoaches/-trainers voor Warming-up te bewerkstellingen, laat de KNHB Warming-up terugkomen in de opleiding van hockeycoaches/-trainers (KNHB Expertisecentrum).
  • Bereidheid om tijd te investeren in het gebruik van Warming-up: Warming-up wordt aan jeugdige (vanaf 8 jaar) en volwassen hockeyspelers overgedragen via de hockeycoaches/-trainers die hen binnen een hockeyclubs begeleiden (training en wedstrijd). Daarom is de bereidheid van hockeycoaches/-trainers om tijd te investeren in het leren van het gebruik van Warming-up een voorwaarde.
Materialen

Website (Warming Up (warmingupapp.nl)) en applicatie voor smartphone /tablet waar de volgende informatie te vinden is: achtergrondinformatie, uitleg over de oefeningen inclusief instructievideo’s, wedstrijd warming-up en trainingsschema’s (geslachts- en leeftijdsspecifiek). Toolkit voor implementatie, bestaande uit een presentatie over Warming-up een promovideo, banners, voorbeeldteksten voor communicatie binnen club, een communicatie-jaarkalender.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 23-09-2021
Interventie is beoordeeld door Commissie 5: Sport en bewegen voor alle leeftijden (Kenniscentrum Sport)
Onderzoek

Oefeningen in Warming-up zijn als werkzame elementen gekenmerkt in verschillende studies. Uit de pretest (7 hockeycoaches/-trainers, 40 hockeyspelers) bleek dat Warming-up goed ontvangen en gewaardeerd werd. Uit de pilot-implementatie bleek dat Warming-up door de helft van 144 hockeycoaches/-trainers is gebruikt. Bijna alle deelnemers waren tevreden over Warming-up en zagen in toenemende mate de toegevoegde waarde. Er werd een effect van Warming-up en bijhorende bijscholing op de kennis en vaardigheden t.a.v. blessurepreventie bij hockeycoaches/-trainers gevonden. Uit een prospectief gecontroleerde studie onder 291 jeugdhockeyspelers bleek dat Warming-up tot 35-45% blessurereductie (vooral acute blessures) leidde.

Eigenaar en contact
Eigenaar VeiligheidNL
Contactpersoon Dr. Ellen kemler, E.kemler@veiligheid.nl, 06 38 69 5015
Victor Zuidema, v.zuidema@veiligheid.nl, 0638694938
Verwijzingen
Themapagina’s