GoldenSports, samen buiten sporten in de buurt voor 65+

Naam interventie GoldenSports, samen buiten sporten in de buurt voor 65+
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 18-02-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

De doelgroep van GoldenSports zijn thuiswonende senioren vanaf 65+. 

GoldenSports richt zich op zowel kwetsbare senioren, die weinig bewegen en/of sociaal geïsoleerd zijn, als op minder kwetsbare senioren.

Doel

Hoofddoel

De deelnemers bewegen vaker en verbeteren hun fysieke, sociale en emotionele welzijn.

Subdoelen

 1. Bij 60 % van de deelnemers aan GoldenSports neemt coördinatie toe.
 2. Bij 60 % van de deelnemers aan GOldenSports neemt spierkracht toe.
 3. 70 % van de deelnemers ervaart een beter uithoudingsvermogen.
 4. 60% van de deelnemers voelt zich fitter.
 5. 70 % van de deelnemers heeft meer plezier in bewegen.
 6. 70 % van de deelnemers leert buurt- en leeftijdsgenoten kennen.
 7. 70 % van de deelnemers houdt het sporten beter vol doordat het in groepsverband gebeurt.
Aanpak in het kort
 1. Werving van de deelnemers - duur ca 2 maanden. Via professionals van organisaties in de wijk (zoals POH, huisartsen, fysiotherapeuten, participatie medewerkers, maatschappelijk werkers en sportbuurtcoaches) met flyers en persoonlijke contacten. Via facebook advertentie GoldenSports.
 2. Trainingen - wekelijks, 50 weken per jaar, jaar in jaar uit. Bewegingsactiviteiten (zoals frequentie, inhoud, oefenstof). Sociale interactie (tijdens en na de training).
 3. Evaluatie - procesevaluatie na drie maanden op alle nieuwe locaties. Vanaf 2017 elke twee jaar effectevaluatie door Mulier Instituut onder deelnemers van GoldenSports.

 

Uitvoering
Type organisatie

De sport-en bewegingsactiviteiten vinden plaats op een (kunstgras-)veld in een woonwijk of dorp. Cruyff Courts of Krajicek Courts zijn geschikt voor GoldenSports, maar ook een park of een ander veldje in een wijk is een prima locatie. Op de locatie of in de buurt van de locatie is een bergingsruimte aanwezig om de sportmaterialen op te bergen en er is een gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken.

 

De aanvrager van de interventie kan een fysiotherapiepraktijk, een sportschool, een sportvereniging of een welzijnsorganisatie zijn. De trainer moet minimaal een MBO 4 diploma sport en bewegen hebben. Een welzijnsorganisatie moet een trainer inhuren als zij geen gekwalificeerde trainer in huis hebben.

Randvoorwaarden

De interventie aanvrager zoekt uit in welke buurt of plaats een nieuwe locatie gestart kan worden. Belangrijk hierbij is dat het een gebied betreft waarin relatief veel senioren wonen (10 % of meer). Ook dient vooraf onderzocht te worden of er al vergelijkbare aanbieders zijn. Als dit het geval is, dient samenwerking onderzocht worden. De aanvrager zoekt een of meerdere trainers die voldoen aan de minimale voorwaarden om GoldenSports uit te voeren. Deze trainers worden gedurende 1 dagdeel geschoold in de aanpak van GoldenSports.

 

Materialen

Werving:

Communicatiemateriaal zoals, flyers, affiches, posters, PowerPointpresentaties en een filmpje. 

Uitvoering:

 • Iedere locatie schaft eigen aangepaste sportmaterialen aan.
 • Iedere locatie heeft AED voorhanden.
 • GoldenSports biedt een toolkit: een digitale handleiding, waarin het concept GoldenSports staat beschreven (www.goldensports.nl) en diverse documenten, zoals formulieren voor het verkrijgen van overheidstoestemmingen en subsidies, beschrijvingen van oefeningen en spelvormen, werving van stagiaires, instructies voor vrijwilligers etc.
 • Iedere locatie heeft een eigen pagina op de website van stichting Goldensports.

Evaluatie:

GoldenSports heeft een vragenlijst die elke locatie na 3 maanden invult.

Mulier Instituut voert vanaf 2017 elke twee jaar een onderzoek uit naar de effecten van de interventie. In 2017 zijn alle bestaande locaties meegenomen in het onderzoek

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 18-02-2020
Interventie is beoordeeld door Commissie 5: Sport en bewegen voor alle leeftijden (Kenniscentrum Sport)
Onderzoek

Uit procesevaluaties onder deelnemers en uitvoerders blijkt dat het concept GoldenSports goed werkt. De deelnemers waarderen de trainingen en de begeleiders gemiddeld met een 8. De trainers zijn over het algemeen tevreden over de werkzaamheden die zij uitvoeren voor GoldenSports. Zij ervaren de werkzaamheden als goed uitvoerbaar en vinden het prettig om te zien hoe de doelgroep plezier heeft en vooruit gaat op onderdelen als balans, kracht en uithoudingsvermogen. 

Uit het effectonderzoek van Mulierinstituut blijkt dat 80% meer buurt- en leeftijdgenoten ontmoet en dat 84% aangeeft dat door met anderen samen te bewegen het beter lukt om wekelijks naar de training te komen.

80% is meer gaan bewegen, 75% ervaart een verbeterd uithoudingsvermogen en 64% ervaart een verbeterde coördinatie.

 

Eigenaar en contact
Eigenaar Stichting GoldenSports
Contactpersoon Leonie Everts, info@Goldensports.nl, 06-142-834-90
Ineke Kalkman, ineke@Goldensports.nl, 06-31753729