Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)

Naam interventie Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 01-11-2016
De interventie in het kort
Doelgroep

De einddoelgroep zijn zelfstandig wonende senioren (65-plus) en senioren die wonen in zorginstellingen. Het aangrijpingspunt van het MBvO is de ouderdomsmotoriek en de lichamelijke en psychosociale veranderingen die optreden bij het ouder worden en de consequenties hiervan op gebied van

zelfstandigheid , zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.

Doel

Het doel van MBvO is het optimaliseren van het lichamelijk en psychosociaal functioneren van senioren al dan niet met een lichamelijke beperking door middel van regelmatige deelname aan groepsgebonden bewegingsactiviteiten onder deskundige leiding waardoor zelfstandigheid, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven verhoogd wordt.

Aanpak in het kort

MBvO wordt wekelijks aangeboden gedurende minimaal 40 weken per jaar. Een les bestaat uit 45-60 minuten bewegen en na de les wordt er gezamenlijk koffie/thee gedronken. De lokale organisatie bepaalt de looptijd en frequentie. Beweegactiviteiten worden uitgevoerd zolang er vraag naar is. Rekening moet gehouden worden met de beschikbaarheid van een accommodatie en docent.

Uitvoering
Type organisatie

Locaties

MBvO wordt uitgevoerd in een binnen locatie (beweegzaal wijk en dienstencentra, sportvereniging, zorgcentra) zo dicht mogelijk in de buurt waar de deelnemers wonen en zwembad (instructiebaden). Deze locaties zijn goed bereikbaar en toegankelijk voor de deelnemers.

 

Type organisaties

Organisaties die de interventie kunnen uitvoeren:

 • Welzijnsorganisaties
 • Zorginstellingen
 • Buurthuis van de toekomst
 • Sportverenigingen die zich maatschappelijk inzetten
 • ZZP-ers die MBvO-gediplomeerd zijn

Randvoorwaarden
 • Draagvlak bij organiserende instantie
 • Financiering
 • Samenwerking huisarts, fysiotherapie, buurtsportcoach, welzijnswerk, gemeente en MBvO-docent
 • Accommodatie met een minimum aan oppervlakte van en dient ruimte te zijn voor na afloop van de activiteit voor samenzijn met de groep voor het sociale aspect.
 • De beschikbaarheid over een gediplomeerde MBvO-docent.

Materialen

Opleidingen MBvO;

 • ROC Tilburg, Cios Arnhem en Goes. Opleiding Seniorensport incl. opleiding MBvO-leid(st)ergymnastiek. 
 • Huis voor de Sport Limburg in samenwerking met de KNGU.
 • Cursusboek opleiding MBvO-gymnastiek provinciale sportraden/ grootstedelijke steunpunten in Amsterdam en Den Haag

Informatie over het opzetten van MBvO-activiteiten of het vinden van een gekwalificeerde MBvO-docent is te verkrijgen bij diverse sportservices in het land en provinciale sportraden.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 01-11-2016
Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars Kenniscentrum Sport
Onderzoek

De visie en werkmethodiek van MBvO is nog steeds actueel. Duurzame wekelijkse groepsprogramma’s van MBvO werkt beter onder leiding van professionele begeleiders met hart voor de doelgroep. Men doet mee voor het plezier. Zijn bereid om te betalen. Georganiseerd bewegen biedt gunstige perspectieven om gezond ouder te worden. Uitval bij georganiseerd bewegen zoals bij MBvO is 10%. Gelet op het belang van blijvend beweeggedrag voor de gezondheid biedt dit gunstige perspectieven en positief effect op de subjectieve gezondheid, de kwaliteit van leven, de fysieke fitheid en de zelfredzaamheid bij de deelnemers die vooraf het minst actief waren (Stiggelbout e.a. (2004).
MBvO is voor de gemeenten een baat, (vermindering kosten thuiszorg), een baat voor de zorgverzekeraar (vermindering van de kosten van curatieve zorg) (Berden en Kok, MO groep 2011).

Eigenaar en contact
Eigenaar VML Nederland
Contactpersoon Mieke Regelink, voorzitter@vmlnederland.nl, 035-5427550
Marjan Bos en Lysbet Faber, secretaris@vmlnederland.nl, 035-5427550
Verwijzingen
Interventieoverzichten