Fit in 90 dagen

Naam interventie Fit in 90 dagen
Eigenaar In Beweging Fitprogramma's
Laatst gepubliceerd 01-11-2018
Algemene informatie
Korte omschrijving

Fit in 90 dagen is een sportief en uitdagend project gericht op het tot stand brengen van een gezonde en bewuste leefstijl. Het project is een zogenaamde gecombineerde interventie. Een gecombineerde interventie houdt in dat we bewegen en leefstijl tegelijkertijd ontwikkelen. We zien bewegen als de motor van een gezonde leefstijl en de twee begrippen als onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 

Fit in 90 dagen gaat uit van leren door te doen binnen de vertrouwde schoolomgeving. Het traint, leert en inspireert leerlingen om op verschillende manieren een gezonde levensstijl te ontwikkelen. Fit in 90 dagen heeft daarnaast de doelstelling om leerkrachten te bekwamen in het geven van voldoende, goed en gevarieerd bewegingsonderwijs.

Fit in 90 dagen heeft een vast basisprogramma en een keuzeprogramma. Onder begeleiding van een schoolcoach wordt het project uitgerold en tot een succesvol einde gebracht.

Doel

Bewustwording van een gezonde leefstijl bereiken d.m.v. de drie kleuren methodiek.

Vorm van preventie
 • Selectieve preventie
Website(s)
Contactperso(o)n(en)
Naam F.P. Wolfs
Organisatie In Beweging Fitprogramma's
E-mailadres frank@fitprogramma.nl
Telefoonnummer organisatie 06-11625699
Naam Mary de Groot
Organisatie In Beweging Fitprogramma's
E-mailadres mary@fitprogramma.nl
Telefoonnummer organisatie 06-11625699
Thema
Leefstijlonderwerpen
 • Gezonde leefstijl
 • Lichamelijke activiteit / beweegstimulering
 • Overgewicht
 • Sport
 • Voeding
Overig
 • Motorische ontwikkeling
Setting
Setting
 • Onderwijs: primair onderwijs
 • Onderwijs: voortgezet onderwijs
Doelgroep
Leeftijd 4 tot 18
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Kinderen / jongeren
 • Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers
 • Ouders / opvoeders
 • Scholieren / studenten
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Beweegaanbod
 • Coaching / intervisie / telefonische ondersteuning
 • Scholing professionals / train de trainer
 • Evenement
 • Mindfulness
 • Screening / health check
 • Voorlichting op maat
 • Voorlichtingsmateriaal
 • Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst
 • Drie kleurenmethode
Beleid / ketenontwikkeling / organisatie
 • Procesgerichte interventie
 • Signalering
Community-ontwikkeling
 • Participatie
 • Verbeteren sociale omgeving
Documenten
Beschikbare documenten en materialen
Soort documentDownloadlink
Lesmateriaal / lespakketGroene opdracht
-Erkenning fitte school
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Eigen instellingsmiddelen
 • Gemeenten
 • Sponsoring, door bedrijfsleven
Organisaties
SoortNaam en eventuele rol
Bedrijf / commerciƫle organisatieJansen en Fritsen (Rol: Ontwikkelaar)
WelzijnsinstellingSTTC (Rol: Uitvoerend)
OnderwijsinstellingFitgaaf (Rol: Uitvoerend)
OnderwijsinstellingTalent Primair
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Gebruikersonderzoek
 • Procesevaluatie
Succesfactoren van deze interventie
 • De positieve energie die het brengt
 • Het project sluit goed aan op het onderwijs zoals gegeven in de praktijk
 • De aanwezigheid van coaches op de school
 • De samenhang
 • De persoonlijke aandacht
 • Het bieden van concrete oplossingen en hulp

 

 

Aandachtspunten van deze interventie

Verbeterpunten:

 • Aantal beschikbare contacturen
 • De functie van de leerkracht, vooral welke verandering deze kan maken
 • Meer aandacht voor “plus leerlingen”
 • Meer ouderparticipatie
Toekomstige ontwikkeling

In september 2015 komt de Fitbox uit. Deze is gevuld met materiaal en opdrachtenkaartjes voor tijdens pauzes, gymlessen en buiteschools beweegaanbod.

Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Landelijk
Verwijzingen
Thema verwijzingen