Omgaan met stress

Naam interventie Omgaan met stress
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 27-05-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

‘Omgaan met Stress’ is een groepsinterventie bedoeld voor volwassenen die ongezonde stress willen voorkomen en/of stressklachten hebben en willen leren wat ze zelf kunnen doen om de klachten te verlichten

Doel

Doel van de interventie is dat de deelnemer na afloop adequaat copingvaardigheden toe kan passen ten behoeve van het voorkomen of verminderen van ongezonde stress. Dit komt tot stand via toegenomen kennis en vaardigheden van deelnemers op het gebied van copingbronnen (eigenwaarde, gevoelens van controle, sociale ondersteuning) en copingprocessen (de inschatting van de situatie en de reactie daarop).

Aanpak in het kort

De interventie ‘Omgaan met Stress’ bestaat uit vier wekelijkse groepsbijeenkomsten van twee uur aan groepen van 6-12 deelnemers. Naast kennis over stress behandelt de interventie gezonde leefstijl, de invloed van denken en gedachten, emoties en omgaan met anderen. Tevens worden er tijdens de bijeenkomsten lichaamsgerichte, ontspannings- en mindfulnessoefeningen aangeboden.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie wordt uitgevoerd in Amsterdam door een of twee preventiewerkers van Arkin. In sommige wijken in Amsterdam voert Arkin de interventie uit in samenwerking met maatschappelijk werkers van een 0e of 1e lijns-instellingen, op de locatie van die betreffende instelling. Hierbij wordt hetzelfde draaiboek gehanteerd. Een aangepaste variant van deze interventie wordt ook als zelfhulpcursus online aangeboden . Vanwege de maatregelen omtrent de coronapandemie, wordt deze interventie ook via videobellen aangeboden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de video’s die in de online variant beschikbaar zijn. Het verschil met de zelfhulp-online variant is dat deze reguliere Omgaan met Stress een groepscursus is, vaste bijeenkomsten en begeleiders heeft. Het is dus hetzelfde als de face-to-face variant, maar dan via videobellen.

De interventie kan overal aangeboden worden. De locaties waar de interventie aangeboden kan worden zijn zeer divers: het kunnen locaties zijn van buurthuizen, welzijnsorganisaties, maar ook locaties van de eerder genoemde 0e of 1e lijns-instellingen. De locatie moet goed toegankelijk zijn: dichtbij en veilig. De groepsruimte moet voldoende ruimte bieden voor de oefeningen (door maximaal 12 deelnemers) en er dient een flipover en een whiteboard aanwezig te zijn.

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden van de interventie zijn:

  • Heldere samenwerking en afspraken met contactpersonen uit de 0e en 1e lijns-instellingen,
  • Goede planning en logistiek voor het houden van de voorlichtingsbijeenkomsten,
  • Idem voor het houden van de eventuele kennismakings- en vervolggesprekken,
  • Beschikbaarheid van voldoende keuze uit- en spreiding van locaties ten behoeve van de uitvoer,
  • Beschikbaarheid van voldoende grote locaties die beschikken over whiteboard en flip over,
Materialen

Ten behoeve van de werving is er een informatiefolder. Voor de uitvoering van de interventie is er een draaiboek voor de begeleider met oefeningen, informatie en vragenlijsten. Voor de deelnemers zijn er handouts met de inhoud van de interventie en de oefeningen op papier beschikbaar, evenals ondersteunende video’s. Tevens zijn er audiobestanden met mindfulnessoefeningen. Voor de evaluatie is er een algemene tevredenheidsvragenlijst.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 27-05-2021
Oordeel commissie

De onderbouwing van de interventie ‘Omgaan met stress’ is goed gestructureerd. Doelen, doelgroep en aanpak zijn samenhangend en inzichtelijk. De interventie maakt gebruik van technieken uit de positieve gezondheid, wat een aanwinst is voor deze interventie.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

De interventie is de afgelopen vijf jaar 61 keer gegeven. In totaal hebben 513 deelnemers (grotendeels vrouwen) de cursus gevolgd, 303 van hen hebben de evaluatievragenlijst ingevuld. De deelnemers zijn over alle aspecten heel tevreden; de cijfers variëren van 7.8 tot 8.9. Deelnemers zijn vooral tevreden over de trainer; die geven ze gemiddeld een 8.9. Het gevoel dat er geluisterd werd, wordt ook zeer positief beoordeeld (8.5). Alsnog een hoog cijfer, maar het meest kritisch is men op de vraag in hoeverre de cursus heeft bijgedragen aan een oplossing van het probleem en de mate van vooruitgang, die vragen krijgen een 7.8. De meeste deelnemers vinden het aantal bijeenkomsten precies goed. Er is echter ook een deel dat het aantal te weinig vindt. Het is van belang om hen te informeren over ander of aanvullend aanbod.

Eigenaar en contact
Eigenaar Arkin, GGZ
Contactpersoon Arkin BasisGGZ Preventie, preventie@arkin.nl, 020-590 1330