Mentaal FIT Werken!

Naam interventie Mentaal FIT Werken!
Eigenaar Mentaal FIT Werken
Laatst gepubliceerd 18-06-2016
Algemene informatie
Korte omschrijving

Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer een. Eén op de acht werknemers heeft klachten over werkdruk veroorzaakt door factoren als werkontevredenheid, werkonzekerheid, verstoorde werkrelaties, een slechte work/life balans, een verstoorde werksfeer en beperkte arbeidsbetrokkenheid.

Het programma Mentaal FIT Werken is speciaal ontwikkeld voor werknemers die de dagelijkse werkdruk de baas willen blijven. Indirect vergroot het programma de werkprestaties en het werkplezier.

Mentale fitheid wordt versterkt door drie pijlers; het sociaal welbevinden, het emotioneel welbevinden en zelfredzaamheid. Deze drie pijlers vormen de rode draad van het driedaags programma Mentaal FIT Werken en kent een persoonlijke verdieping op de learningportal van mentaalfitwerken.nl.

Doel

Het programma Mentaal FIT Werken is speciaal ontwikkeld om de mentale fitheid van werknemers te versterken zodat ze veerkracht tonen en beter omgaan met de werkbelasting en stress op het werk.

Vorm van preventie
 • Universele preventie
 • Selectieve preventie
Website(s)
Contactperso(o)n(en)
Naam Arja van der Valk
Organisatie Mentaal FIT Werken
E-mailadres arja@mentaalfitwerken.nl
Telefoonnummer organisatie 0681 93 00 56
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum beoordeling 07-06-2016
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie het oordeel Goed Beschreven. Dat houdt in dat ‘Mentaal Fit werken!’ voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Uitvoerbaarheid interventie

Mentaal FIT werken helpt werknemers op een positieve manier te kiezen voor een Gezond Leven. De aanpak en methode van de interventie is duidelijk en het kostenplaatje is helder. De organisatie kan zelf de training voortzetten omdat gewerkt wordt met een train-de-trainer methode.

Aanpak in het kort

Mentaal FIT Werken is opgebouwd uit drie energieke workshops (180 minuten) ondersteund door e-learning op mentaalfitwerken.nl Elke workshop richt zich op één pijler van mentale fitheid De workshops zijn inspirerende sessies met veel interactie, gezamenlijke oefening én reflectie. De learning portal biedt extra oefeningen, achtergrondinformatie en reflectie ruimte.

Doelgroep

Mentaal Fit Werken is bedoeld voor werknemers met werkgerelateerde stressklachten. Dit soort klachten wordt vaak veroorzaak door een te hoge werkdruk, een verstoorde balans tussen werk en privé, reorganisaties, (baan)onzekerheid, verstoorde werkrelaties , geen toekomstperspectief (mentaal pensioen) en het uitblijven van werkplezier.

Materiaal in het kort

Handboek Mentaal FIT Werken

- Handboek voor facilitators die de interventie uitvoeren

- Hand-out per module per deelnemer

- Learning portal mentaalfitwerken.nl bevat achtergrond informatie, persoonlijke opdrachten, filmpjes, oefeningen en reflectiebladen.

Onderbouwing

Om werkstress te voorkomen richten veel werkgevers en werknemers zich voornamelijk op het verminderen van de werkdruk, door bijvoorbeeld het aantal taken te verlagen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangewezen dat deze aanpak niet de oplossing is om werkgerelateerde stressklachten zoals een burn-out te voorkomen. Om stress op het werk te verminderen, is het juist van belang dat de werknemer energiebronnen benut (zoals collega’s in te schakelen voor ondersteuning en op een efficiënte wijze invulling te geven aan het werk) en zichzelf hierdoor beschermt tegen psychische klachten, veroorzaakt door werkstress of een burn-out.

Voor deze interventie zijn inzichten gebruikt uit de positieve psychologie, positieve gezondheidszorg, de sport psychologie en mindfulness. Alle onderbouwing is gericht op het versterken van de drie pijlers, emotioneel welbevinden, sociaal welbevinden en zelfredzaamheid. In het bijzonder staat het PERMA model van Martin Seligman centraal.

Document(en)
Thema
Geestelijke / psychische gezondheid
 • Algemene psychische gezondheid
 • Stressklachten / spanning / werkstress
Leefstijlonderwerpen
 • Gezonde leefstijl
Sociaal gedrag en relaties
 • Weerbaarheid / sociale competenties
Geestelijk Mentaal sterk op het werk
Leefstijl Werkplezier
Sociaal Werkrelaties
Milieu Prettig werkklimaat
Setting
Setting
 • Werk
Doelgroep
De interventie is leeftijdsonafhankelijk Ja
Doelgroep
 • Management / directie / bestuur
 • Werkgevers / HRM
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • E-health / sociale media / sms diensten
 • Coaching / intervisie / telefonische ondersteuning
 • Scholing professionals / train de trainer
 • Internet / intranet
 • Lezing / presentatie
 • Mindfulness
 • Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst
Beleid / ketenontwikkeling / organisatie
 • Organisatieontwikkeling
 • Procesgerichte interventie
 • Verankering
Community-ontwikkeling
 • Empowerment
Documenten
Documenten en materialen
 • Draaiboek
 • Evaluatieverslag
 • Folder / brochure / flyer
 • Handleiding
 • Lesmateriaal / lespakket
 • Poster
 • Presentatie
 • Quiz / test
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Eigen instellingsmiddelen
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Effectevaluatie
 • Gebruikersonderzoek
 • Procesevaluatie
Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Landelijk
Werk
Vooral gericht op een bepaalde branche Nee
Bedrijfsgrootte Alle bedrijven
Vindt plaats op de werkplek Ja
Vindt plaats tijdens werkuren Ja,

Elke deelnemer besteed ongeveer 21 uur aan de groepsessies en e-learning.Indien er gebruik wordt gemaakt van een interne facilitator komt hier nog 3 x 8 uur per groep bij voor de interne facilitator, exclusief voorbereidingstijd.

Eigen tijd werkgever Nee
Verwijzingen
Interventie verwijzingen
Thema verwijzingen
Toolkit verwijzingen