Juf, doet u ook aan seks?

Naam interventie Juf, doet u ook aan seks?
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 11-12-2014
De interventie in het kort
Doelgroep

De interventie is ontwikkeld voor aankomende leerkrachten basisonderwijs, die opgeleid worden op de pabo.

Doel

Het doel is om aankomende leraren in het basisonderwijs zodanig toe te rusten dat zij in hun toekomstige vak als leerkracht kinderen binnen het primaire onderwijs kunnen begeleiden bij hun seksuele en relationele ontwikkeling.

Aanpak in het kort

Het lespakket Juf, doet u ook aan seks? bestaat uit de vijf modules: 1) De integere leerkracht, 2) Situaties in de klas, 3) Relationele en seksuele vorming: lesgeven, 4) Afstemming met het team en de omgeving en 5) Omgaan met ouders. De modules bestaan uit verschillende onderdelen met per onderdeel verschillende opdrachten. Elke module werkt aan specifieke doelen. De modules kunnen apart worden ingezet maar module 2 en 3 vormen samen de kern. Idealiter komen deze twee modules altijd aan bod omdat deze unieke stof bevat voor het toerusten van aankomende leraren rondom het thema relationele en seksuele vorming. Modulen 1, 4 en 5 vullen bestaande lessen over didactische vaardigheden en omgaan met collega’s en ouders aan.

Uitvoering
Type organisatie

Alle pabo’s in Nederland kunnen gebruik maken van het lespakket ‘Juf, doet u ook aan seks?’.

Randvoorwaarden

Het lespakket kent een aantal organisatorische voorwaarden voor gebruik op de pabo. Om de opdrachten uit te kunnen voeren is het van belang dat er gebruik kan worden gemaakt van een digitaal schoolbord of een computer met internetaansluiting en een beamer. Dit is nodig om materiaal van internet te kunnen afspelen. Ook is het wenselijke dat de pabo-leerlingen (aankomende leerkrachten) op school toegang hebben tot een computer met internet om de zelfstandige onderzoeksopdrachten uit te kunnen voeren.

Naast de praktische voorwaarden is het een zeer belangrijke voorwaarde dat er een veilige sfeer is in de klas met pabo-leerlingen om de onderwerpen uit het lespakket ‘Juf, doet u ook aan seks?’ goed te kunnen uitvoeren. Op de website seksuelevorming.nl en in de handleiding staan hier ook tips voor. Een laatste belangrijke voorwaarde is dat de intensiteit van het programma, het aantal lessen en opdrachten, aansluit bij de desbetreffende klas. Klassen met aankomende docenten kunnen immers verschillen in levenswijsheid en rijpheid en het is belangrijk dat de pabo-docent het programma hierop aanpast.

Materialen

Het lespakket Juf, doet u ook aan seks? is gratis te downloaden in de vorm van een handleiding via de website www.seksuelevoriming.nl.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 11-12-2014
Oordeel commissie

Juf, doet u ook aan seks? is een nuttige interventie voor aankomende leerkrachten omdat er vaak handelingsverlegenheid is bij hen als het gaat om het onderwerp seks. De onderbouwing richt zich op een probleemgestuurde aanpak en is helder beschreven. Het is bij de uitvoering van groot belang om alleen die werkvormen te kiezen die echt aansluiten bij probleemgestuurd onderwijs.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Eigenaar en contact
Eigenaar Rutgers
Contactpersoon Marianne Cense, m.cense@rutgers.nl, (030) 231 34 31
Sanna Maris, s.maris@rutgers.nl, (030) 231 34 31
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s