Iedereen kan sporten

Naam interventie Iedereen kan sporten
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 15-01-2015
De interventie in het kort
Doel

Het doel van ‘iedereen kan sporten’ is de sportdeelname van de kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische, visuele, auditieve, verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek structureel (minimaal 40 keer per jaar) te verhogen. Bijvangst is de positieve invloed van lichaamsbeweging en sport op de gezondheid. 

Uitvoering
Type organisatie

De interventie in z’n geheel kan het beste uitgevoerd worden door een sportvereniging.

Randvoorwaarden

Sportclub:

  • bij de lokale sportvereniging moet er draagvlak zijn bij het bestuur om deze doelgroep aan zich te binden;
  • tevens moet er bij de lokale sportvereniging een projectleider, commissie of werkgroep actief zijn, die de verantwoordelijkheid (trekkersfunctie) draagt voor het aangepaste (en/of geïntegreerde) sportaanbod.

Vervoer:

  • De doelgroep vraagt om sportaanbod dicht bij huis. Vaak zijn mensen met een beperking afhankelijk van haal en breng service door hun ouders/verzorgers of taxi. Dit moet goed geregeld zijn.

Samenwerking:

  • Voor de bekendheid van het aanbod en werving van de deelnemers is samenwerking met de genoemde professional(s) bij ‘uitvoerders’ essentieel. Deze partijen moeten minimaal een bijdrage leveren als doorverwijsfunctie.

 

Onderwijs:

  • Indien het (introductie)aanbod (gedeeltelijk) binnen het onderwijs aangeboden word, geldt:
  • Samenwerking met Special Heroes óf 
  • Het betreft een sport die is opgenomen in de brochure ‘ passend sportaanbod voor onderwijs’ met tips en tructs over kennismaken met sport op en rondom school. Zie: http://www.paralympisch.nl/zelf-sporten/sporten-kan-iedereen

Accommodatie:

  • Indien aanpassingen aan de aan de accommodatie nodig zijn, moeten deze voldoen aan de eisen van de betreffende beperking.

Financiën:

  • Indien er aanpassingen aan de accommodatie nodig zijn, moet de club (via samenwerkingspartners, de gemeente of fondsen) budget beschikbaar hebben om dit uit te kunnen voeren.
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 15-01-2015
Eigenaar en contact
Eigenaar NOC*NSF
Contactpersoon Joep van Lankveld, joep.vanlankveld@nocnsf.nl, 026 483 4400
Verwijzingen
Themapagina’s