Sta Sterk op School

Naam interventie Sta Sterk op School
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 18-01-2013
De interventie in het kort
Doelgroep

De interventie is bedoeld voor slachtoffers van pesten in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. De doelgroep volgt regulier basisonderwijs en bestaat uit jongens en meisjes uit alle lagen van de bevolking. De intermediaire doelgroep wordt gevormd door ouders.

Doel

De Sta Sterk Training heeft als doel de sociale weerbaarheid van deelnemers te vergroten zodat zij effectiever reageren op pestgedrag en de negatieve invloed ervan wordt beperkt, en de kennis van ouders op het gebied van pesten en het omgaan met hun kind te vergroten.

Aanpak in het kort

De Sta Sterk training is een interventie die bestaat uit tien wekelijkse lessen van 75 á 90 minuten voor de kinderen en twee bijeenkomsten voor de ouders. In de training staan vijf aandachtsgebieden centraal: lichaamstaal, assertiviteit, omgaan met emoties, sociale informatieverwerking en sociale vaardigheden.

Kenmerkend voor de training zijn de zogenaamde Sta Sterk-punten: praktische handvatten voor sociaal weerbaar gedrag. Er wordt gewerkt met de metafoor van het stoplicht (verkeerslicht) om te verduidelijken wat agressief, assertief en subassertief gedrag is. Eén van de belangrijkste ingrediënten van de training is het werken aan sterke lichaamstaal. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken, zoals rollenspel, groepsgesprek, ontspanningsoefeningen en feedback.

Uitvoering
Type organisatie

-

Materialen

De training is beschreven in een handboek voor de trainers. Andere trainingsmaterialen zijn hesjes in de stoplichtkleuren voor de rollenspelen, tekenpoppetjes en praatplaten. Voor deelnemers is er een werkboek en een diploma beschikbaar. Voor ouders en leerkrachten bestaat schriftelijk informatiemateriaal.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 18-01-2013
Eigenaar en contact
Eigenaar Stichting Omgaan met Pesten
Contactpersoon Sanne Vermaas, stichting@omgaanmetpesten.nl, 06 10856141