Lekker Fit! kleuters

Naam interventie Lekker Fit! kleuters
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 16-04-2015
De interventie in het kort
Doelgroep

Kleuters (4-6 jarigen) die naar de basisschool gaan zijn de einddoelgroep. De intermediaire doelgroepen zijn medewerkers op de basisschool en ouders en verzorgers van kleuters.

Doel

Het programmadoel van Lekker Fit! is het stabiliseren van overgewicht en het verminderen van bewegingsarmoede bij kleuters. Het interventiedoel is gezonder eten en meer en kwalitatief beter bewegen van kleuters op school.

Aanpak in het kort

Lekker Fit! Kleuters wordt uitgevoerd op de basisschool. De interventie bestaat uit activiteiten voor leerkrachten, ouders en kleuters en richt zich op het vergroten van kennis, bewustzijn, vaardigheden en/of eigen effectiviteit met betrekking tot een gezond voedingspatroon en beweging bij kleuters. Daarbij richt de interventie zich op het aanpassen van de fysieke (gezonde uitstraling) en politieke (schoolbeleid) omgeving.

Uitvoering
Type organisatie

Setting

De interventie wordt uitgevoerd op de basisschool. Kleuters gaan over het algemeen vier hele (school)dagen en een halve (school)dag per week naar school. Afhankelijk van de school kunnen ouders ervoor kiezen om hun kind tussen de middag thuis te laten eten of te laten overblijven. Op sommige scholen wordt de lunch verzorgd door de school. Wanneer het kind overblijft, neemt het kind doorgaans eten van huis mee.

 

Organisatie

Lekker Fit! Kleuters kan uitgevoerd worden door een (gemeentelijke) organisatie die zich inzet voor gezondheidsbevordering of overgewichtpreventie. Voorbeelden van zulke organisaties zijn GGD’en of gemeentelijke diensten zoals Jeugd, Onderwijs, Sport en Cultuur. Voor de uitvoering zijn een projectleider, een Consulent Kleuters, een vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding, een schooldiëtist en (sport)docenten nodig. Bij de uitvoering van de interventie op de school is tevens een rol weggelegd voor de schooldirectie, de leerkrachten en de onderbouwcoördinator.

Randvoorwaarden

Randvoorwaarden voor de uitvoering van het programma

e uitvoerende organisatie moet voldoende draagvlak en capaciteit hebben om de interventie goed te kunnen implementeren. De uitvoerders moeten voldoende uren beschikbaar hebben om Lekker Fit! Kleuters uit te voeren (projectleider 36,5 uur, Consulent Kleuters 84,5 uur, vakleerkracht 73 uur, schooldiëtist 15 uur, (sport)docenten 36 uur)

 

Ook bij de school moet voldoende draagvlak zijn: de schooldirectie en de leerkrachten moeten enthousiast en gemotiveerd zijn om met Lekker Fit! Kleuters aan de slag te gaan. De onderbouwcoördinator (of andere leerkracht) moet enthousiast en gemotiveerd zijn om coördinator te zijn van Lekker Fit! Kleuters op school.

Randvoorwaarden voor de uitvoering van de interventie

De school moet voldoende tijd, budget en middelen beschikbaar hebben om de tweejarige interventie af te ronden. Allereerst moet de school moet een speellokaal met veilig, geschikt en bruikbaar speelmateriaal beschikbaar hebben voor het bewegingsonderwijs voor kleuters, een rustig plekje in het speellokaal beschikbaar hebben waar de schooldiëtist de kinderen kan meten en wegen, en een rustige (bij voorkeur vaste) consultatieruimte beschikbaar hebben voor de schooldiëtist.

Ten tweede moet de school budget beschikbaar hebben voor de aanschaf van groente en fruit ter ondersteuning van de vier verhalen van de Groentefroetels (€20 per verhaal per klas) en moet de school de kosten voor de methode Bewegingsonderwijs in het Speellokaal op zich nemen (€47,50). Tot slot moeten de medewerkers op school voldoende uren beschikbaar hebben om de interventie uit te voeren (directie 9 uur, leerkracht 222 uur, onderbouwcoördinator 42 uur).

Materialen
 • Handboek;
 • Jaarplan;
 • Werkwijze bewegingsonderwijs;
 • Schriftelijke overeenkomst;
 • Digitale nieuwsbrief;
 • Methode Bewegingsonderwijs in het Speellokaal;
 • Boekje Basislessen bewegingsonderwijs in het speellokaal;
 • Lekker Fit! lespakket;
 • Traktatierichtlijn: introductieblad, instructievideo en stappenplan, verjaardagskaart, receptenkaarten voor verantwoorde traktaties;
 • Wat zit er in je buikspel met instructie;
 • Vier sets vertelplaten met verhalen over de Groentefroetels en instructievideo;
 • KleuterKit met materialen voor aanpassingen in de omgeving en begeleidende brief;
 • Fitmeter: instructie en elektronische fitmeter, toestemmingsformulier en kleurplaten met de resultaten;
 • Thermometer om de voortgang van de school te monitoren;
 • Fotobeweegplan met gefotografeerde lesopstellingen.
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 16-04-2015
Oordeel commissie

Lekker Fit! Kleuters is onderdeel van de doorgaande programmalijn van Lekker Fit (vanaf 0 jaar). De al eerder erkende interventie Lekker Fit Kinderdagverblijf en Lekker Fit Rotterdam (basisonderwijs) maken hier deel van uit. Door deze programma’s achter elkaar in te zetten, onstaat er een aansluitende leerlijn. Er is een duidelijke koppeling tussen doelen, methoden (theorie) en de uiteindelijke toepassing in de interventie.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Eigenaar en contact
Eigenaar Gemeente Rotterdam
Contactpersoon Marlin Kornet, kornet@rotterdam.nl, 06 2205 3937
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s