Lang Leve de Liefde - mbo

Naam interventie Lang Leve de Liefde - mbo
Eigenaar GGD Rotterdam-Rijnmond
Laatst gepubliceerd 14-11-2018
Algemene informatie
Korte omschrijving

Lang Leve de Liefde-mbo (LLL-mbo) is een lesgrogramma voor het geven van seksuele en relationele vorming aan jongeren en is afgestemd op de ervaring en het denkviveau van leerlingen in het mbo.

De interventie maakt deel uit van een gezamenlijke website www.langlevedeliefde.nl met de lesprogramma’s Seksuele gezondheid voor praktijkonderwijs, onderbouw en bovenbouw. Het totale lesprogramma bestaat uit 20 lessen, vijf workshops en een overzicht met los beeldmateriaal. De lessen kunnen los van elkaar gegeven worden. Elke les bevat verschillende opdrachten. Per opdracht kan de docent kiezen uit meerdere werkvormen, van individueel tot klassikaal, wat het beste bij de betreffende klas past (wat betreft niveau, opleiding, veiligheid etc.).

Lesbrieven, PowerPoints, animaties, filmpjes en de digitale docentenhandleiding zijn gratis te gebruiken via het mbo-deel van www.langlevedeliefde.nl.

Doel

Het doel van LLL-mbo is: jongeren ondersteunen in het maken van gezonde en verantwoorde keuzes met betrekking tot liefde, relaties en seks.

Vorm van preventie
 • Selectieve preventie
Website(s)
Onderdelen van programma Lang Leve de Liefde
Programma omschrijving

Lang Leve de Liefde-mbo vormt samen met de lesprogramma's voor de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs het programma Lang leve de liefde. Deze drie lesprogramma's zijn gratis toegankelijk via www.langlevedeliefde.nl. 

Contactperso(o)n(en)
Naam Suzanne Meijer
Organisatie Soa Aids Nederland
E-mailadres SMeijer@soaaids.nl
Telefoonnummer organisatie 0206262669
Naam langlevedeliefde.nl
Organisatie langlevedeliefde.nl
E-mailadres info@langlevedeliefde.nl
Telefoonnummer organisatie -
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum beoordeling 06-06-2014
Oordeel commissie

De aanpak van Lang Leve de Liefde MBO is gedegen. De probleemanalyse en interventieontwikkeling zijn - zowel op niveau van leerling als op niveau van docent - goed uitgevoerd. Er is een uitgebreid keuzemenu beschikbaar. Daarnaast is er praktische support aanwezig voor docenten die liefde, relaties en seks bespreekbaar willen maken.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Uitvoerbaarheid interventie

De interventie kent een hoog bereik onder scholen. Er is goed naar docenten en studenten geluisterd. Door de modulaire opzet is Lang Leve de Liefde MBO flexibel en sluit aan op de wens van de scholen/docenten. Om het hoofddoel te halen is het belangrijk dat alle 20 lessen worden uitgevoerd. Komen er minder lessen in het curriculum, dan worden alleen enkele subdoelen behaald.

Aanpak in het kort

In het mbo-deel van de site bevindt zich een doe-het-zelf shop voor mbo-docenten met:

 • 20 lessen over allerlei thema’s met betrekking tot seksuele gezondheid. Deze lessen zijn allen bedoeld voor een dubbel lesuur (90 tot 100 minuten). Voorbeelden van thema’s zijn soa’s, veilig vrijen, anticonceptie, onbedoelde zwangerschap, seksuele diversiteit en diverse lessen over wensen en grenzen en seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • 5 workshops (veilig vrijen, je lijf en beeldvorming, wensen en grenzen, seksuele diversiteit en soa)
 • divers beeldmateriaal: o.a. animaties en (interactieve) filmpjes
 • online docentenhandleiding met o.a. didactische tips, achtergrondinformatie, een keuzehulp en praktische video’s voor docenten (waarin docenten laten zien hoe ze met werkvormen uit het lesprogramma werken in de klas)
 • het lesprogramma richt zich op kennis, risicoperceptie, attitude, sociale norm, vaardigheden en eigen-effectiviteit; hóe precies, dat varieert per thema.
Doelgroep

De interventie is ontwikkeld voor mbo-studenten.

Materiaal in het kort

Voor Lang Leve de Liefde - mbo zijn de volgende materialen beschikbaar:

 • lesbrieven
 • PowerPoints
 • animaties
 • filmpjes
 • een digitale handleiding

Alles is gratis te gebruiken via het mbo-deel van de site www.langlevedeliefde.nl.

Uitkomsten effectonderzoek in het kort

Alleen voor de les seksuele diversiteit is een effectmeting uitgevoerd, door middel van een voor- en nameting (een week na de les) bij een interventie en controlegroep. Alle studenten uit de deelnemende klassen vulden een vragenlijst in over seksuele diversiteit. De nameting werd door 88 studenten uit de interventiegroep en 57 studenten uit de controlegroep ingevuld. De belangrijkste uitkomstmaten waren attitude, emotie en vooroordelen. Op geen van de uitkomstmaten is een verschil tussen de voor- en nameting gevonden. Er is dus geen positief, maar ook geen averechts effect van de les op de mening van de studenten vastgesteld. Door allerlei problemen in de uitvoering van het onderzoek waren helaas minder data beschikbaar dan verwacht. Hoewel in alle klassen een voor- en nameting is uitgevoerd, waren niet alle studenten op beide momenten aanwezig. Bij de nameting waren 15% minder studenten betrokken dan bij de voormeting en dit waren niet altijd dezelfde personen als bij de voormeting.

Document(en)
Thema
Seksualiteit en zwangerschap
 • Seksualiteit / seksuele gezondheid
 • Seksueel geweld
 • Soa
 • Zwangerschap / bevalling
Sociaal gedrag en relaties
 • Relaties / vriendschap
 • Weerbaarheid / sociale competenties
Setting
Setting
 • Onderwijs: mbo
Doelgroep
Leeftijd 15 tot 25
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Scholieren / studenten
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Scholing professionals / train de trainer
 • Voorlichting op maat
 • Voorlichtingsmateriaal
 • Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst
Documenten
Documenten en materialen
 • Cd / dvd / video / film
 • Folder / brochure / flyer
 • Handleiding
 • Lesmateriaal / lespakket
 • Quiz / test
 • Afbeelding / tekening (let op, deze moet rechtenvrij zijn)
Weblinks
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Fondsen
 • ZonMw
Projectbeschrijving op zonmw website http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/the-development-evaluation-and-implementation-of-an-integrated-school-based-educational-programme-t/samenvatting/
Organisaties
SoortNaam en eventuele rol
Thema-instituutSoa Aids Nederland (Rol: Mede-eigenaar)
Universiteit / hboUniversiteit Maastricht (Rol: Onderzoeker)
Thema-instituutRutgers WPF (Rol: adviserend)
Thema-instituutFiom (Rol: adviserend)
Thema-instituutMovisie (Rol: adviserend)
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Effectevaluatie
 • Gebruikersonderzoek
 • Procesevaluatie
Succesfactoren van deze interventie
 • Nauwe samenwerking met Soa Aids Nederland en Universiteit Maastricht zowel op inhoud als proces; bundeling van krachten en delen van expertise en netwerken 
 • Nauwe samenwerking tussen het implementatieonderzoek en het ontwikkelproject
 • Samenwerking met enthousiaste mbo-docenten zodat het lespakket goed aansluit bij de complexe praktijk van het mbo
 • Participatie van mbo-studenten waardoor het lespakket goed aansluit bij de leefwereld en behoeften/wensen van de studenten
Aandachtspunten van deze interventie
 • Indien een docent slechts één les uitvoert dan worden alleen de doelen van die les bereikt. In elke lesbrief staan per opdracht de lesdoelen vermeld. Bij het laten vervallen van een opdracht weet de docent dus welke doelen niet of onvoldoende behaald kunnen worden.
 • Het is belangrijk af te stemmen met de zorgcoördinator of schoolmaatschappelijk werker voor eventuele nazorg. 
 • Voldoende tijd en een rustige ruimte met toegang tot digibord/beamer en internet
Toekomstige ontwikkeling

Er zijn plannen om in 2015 nog enkele volledige digitale lessen te ontwikkelen, aangeboden via de leerlingenknop op de website.

Deze kunnen dan zelfstandig en individueel door studenten gedaan worden. Dit is een werkwijze die aansluit bij andere burgerschaplesmethoden. Docenten die het lastig vinden seksualiteit te bespreken in de klas kunnen dan toch aandacht aan het onderwerp besteden. We denken hiermee vooral de opleidingen met veel jongens beter te kunnen bereiken.

Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Landelijk
Verwijzingen
Interventie verwijzingen
Thema verwijzingen
Toolkit verwijzingen