Lang Leve de Liefde - mbo

Naam interventie Lang Leve de Liefde - mbo
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 15-04-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

De interventie is gericht op studenten van middelbare beroeps opleidingen in Nederland, van niveau twee tot en met vier. De intermediaire doelgroep voor de uitvoering van het lespakket zijn docenten op het mbo, met name docenten die het vak Burgerschap geven.

Doel

Het doel van LLL mbo is: jongeren ondersteunen in het maken van gezonde en verantwoorde keuzes met betrekking tot liefde, relaties en seks.

Aanpak in het kort

In het mbo-deel van de website bevindt zich een doe-het-zelf shop voor mbo-docenten met:

  • 15 lessen over thema’s met betrekking tot seksuele gezondheid (bijvoorbeeld: liefde & relaties, anticonceptie, wensen & grenzen). Deze lessen zijn bedoeld voor een dubbel lesuur.
  • divers beeldmateriaal
  • online docentenhandleiding

LLL mbo richt zich op kennis, risicoperceptie, attitude, sociale norm, vaardigheden en eigen-effectiviteit.

Uitvoering
Type organisatie

Het lesprogramma is ontwikkeld voor gebruik op leerniveaus twee, drie en vier van het mbo, maar ook hogere klassen van het vmbo en jongerenwerkers kunnen lessen en beeldmaterialen uit het pakket gebruiken als ze over voldoende didactische en pedagogische vaardigheden beschikken.

Randvoorwaarden

Creëren van een veilige sfeer

Docenten dienen alert te zijn op grote onderlinge verschillen tussen studenten op het gebied van seksuele ervaringen en opvattingen, maar ook in kennis en taal. Het is daarnaast ook belangrijk om er rekening mee te houden dat niet alle studenten in gemengde groepen durven te praten over seksualiteit en dat onderwerpen soms cultureel beladen zijn. Docenten kunnen uitleggen waarom de lessen belangrijk zijn en eventuele zorgen wegnemen. Het is van belang dat docenten zich hierbij ondersteunend opstellen en studenten vooral uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan. Wanneer zij benadrukken dat het belangrijk is om in een veilige sfeer over deze onderwerpen te kunnen praten, kunnen ze studenten aanspreken op onveilig of respectloos gedrag. De docentenhandleiding en de website beschrijven hiervoor handige tips.

Voorbereiden van betrokkenen op school

Een docent kan aangeven dat studenten met vragen of problemen omtrent seksualiteit, relaties en zwangerschap voor een gesprek terechtkunnen bij de docent zelf, de zorgcoördinator, de studieloopbaanbegeleider of de schoolmaatschappelijk werker. Hiervoor is het nodig dat de collega’s op school op de hoogte zijn van het feit dat deze lessen gegeven worden. Eventueel kunnen docenten studenten ook wijzen op Sense-spreekuren in de regio.

Materialen

Voor LLL mbo zijn de volgende materialen beschikbaar:

  • lesbrieven
  • PowerPointpresentaties
  • animaties
  • filmpjes
  • een digitale handleiding voor docenten

Alles is gratis te gebruiken via het mbo-deel van de website www.langlevedeliefde.nl.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 15-04-2021
Oordeel commissie

De erkenningscommissie Jeugd vindt Lang Leve de Liefde – mbo een goed uitvoerbare, flexibele interventie die door alle online mogelijkheden in potentie een groot bereik heeft. Er is veel aandacht voor de implementatie. De interventie wordt regelmatig geëvalueerd om het programma en de implementatie ervan aan te scherpen. Lang Leve de Liefde mbo is ontwikkeld op basis van Intervention Mapping en is mede daardoor sterk onderbouwd.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

Er zijn verschillende procesevaluaties uitgevoerd (in 2014, 2016 en 2019), waarbij gebruik is gemaakt van verschillende evaluatiemethoden (vragenlijst/kennisquiz/scenario’s met vragen, observatie, focusgroepen met studenten en interviews met (gast)docenten). Op basis van de resultaten zijn de lessen, lesbrieven en digitale docentenhandleiding aangepast. De les Seksuele diversiteit en genderdiversiteit is bijvoorbeeld uitgebreid en er is een les toegevoegd over sexting en grooming. Daarnaast is er naar aanleiding van de procesvaluatie in 2014 een implementatieplan opgesteld.

Eigenaar en contact
Eigenaar Rutgers
Contactpersoon Manouk Vermeulen, m.vermeulen@rutgers.nl, 0642026205
langlevedeliefde.nl, info@langlevedeliefde.nl, -
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s