Ouderenzorg in Beweging

Naam interventie Ouderenzorg in Beweging
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 01-12-2017
De interventie in het kort
Doelgroep

De doelgroep van de interventie zijn ouderen van 65 jaar en ouder die wonen in een verzorgings- of verpleegtehuis, die niet (meer) actief bewegen en hierbij begeleiding nodig hebben.

 

Doel

Het hoofddoel van de interventie is het structureel in beweging krijgen en houden van de doelgroep.

 • Daarnaast is het voor een verzorgings- of verpleegtehuis noodzakelijk het beleid van de organisatie te laten aansluiten op de IGZ bouwstenen.
 • Tot slot is een cultuuromslag binnen alle lagen van de organisatie belangrijk om bewegen onderdeel van het dagelijkse leven van de bewoners te laten zijn buiten de geplande beweegactiviteiten waaraan wordt deelgenomen.
Aanpak in het kort
 • Cultuurverandering realiseren
 • Beleid ontwikkelen en implementeren
 • Activiteiten uitvoeren binnen het kader van beweegstimulering bij de doelgroep.

We richten ons binnen het traject op een integrale aanpak om beweegaanbod op maat te realiseren. Binnen een verzorgings- of verpleegtehuis werken uitvoerders van de interventie samen met verschillende afdelingen.

Uitvoering
Type organisatie

Locatie
Verzorgings- of verpleegtehuizen hebben de ruimte en faciliteiten om het beweegaanbod uit te kunnen voeren. Op de locatie waar de beweegactiviteit plaatsvindt is het van belang dat deze voor de doelgroep toegankelijk is (denk aan rolstoelen) en dat voldoende ruimte is voor de doelgroep om te zitten (ongeveer 15 m²).

De interventie kan worden uitgevoerd door verzorgings- of verpleegtehuizen die:

 • Het belang inzien van het structureel in beweging krijgen en houden van de doelgroep door middel van beweegactiviteiten.
 • Het beleid van de organisatie nog moeten laten aansluiten op de IGZ bouwstenen.
 • Een cultuuromslag willen maken binnen alle lagen van de organisatie, om bewegen onderdeel van het dagelijkse leven van de bewoners te laten zijn buiten de geplande beweegactiviteiten waaraan wordt deelgenomen.

Rollen uitvoerders:

Voor de uitvoering van de interventie Ouderenzorg in Beweging zijn 3 rollen belangrijk:

 1. Management van het verzorgings- of verpleegtehuis
 2. Beweegbeleid-adviseur
 3. Bewegingsagoog

Zie onder aanpak de verantwoordelijkheden die zij elk hebben.

Daarnaast zijn rollen bepaald voor:

 • Vrijwilligers (ondersteuning).
 • Zorgmedewerkers (signalering/uitvoering beweegcultuur)
 • Huisartsen, fysiotherapeuten, etc. (signalering/doorverwijzing). Werken voor het verzorgings- of verpleegtehuis en zijn op de hoogte van het beweegaanbod om bewoners hier naar door te kunnen verwijzen wanneer zij dit vanuit hun specialisme nodig achten.
 • Activiteitenbegeleiders van activiteiten op de afdelingen in het verzorging- of verpleegtehuis (promotie/werving).

Rol interventie-eigenaar:

Sportief Plus kan als werkgever van diverse Bewegingsagogen en Beweegbeleid-adviseurs zorgdragen voor geschikte uitvoerders. Mochten er geschikte Bewegingsagogen en Beweegbeleid-adviseurs intern bij het verzorgings- of verpleegtehuis aanwezig zijn dan kunnen ook zij deze rol vervullen. Dit in onderling overleg met de lokale partijen en de interventie-eigenaar.

Randvoorwaarden

Het Management moet open staan voor:

 • Cultuurverandering
 • Beleid ontwikkelen en implementeren
 • Activiteiten uitvoerenbinnen het kader van beweegstimulering bij de doelgroep.

Noodzakelijk voor een goede uitvoer van het aanbod:

 • Locatie: Op de locatie waar de beweegactiviteit plaatsvindt is het van belang dat deze voor de doelgroep toegankelijk is (denk aan rolstoelen) en dat voldoende ruimte is voor de doelgroep om te zitten (ongeveer 15 m²).
 • Voldoende stoelen
 • Muziekinstallatie
 • Daarnaast moeten verschillende materialen aanwezig zijn (een eenmalige investering aangezien de materialen jaren lang meekunnen): Beweegdoos (optioneel verkrijgbaar via de interventie-eigenaar) met onder andere verschillende ballen, kegels, ringen, pittenzakjes, lange stokken, ballonnen en een groot doek met vakken.
 • Uitvoerders die aan de gestelde competenties voldoen (Bewegingsagoog en Beweegbeleid- adviseur) intern of extern in te huren bij Sportief Plus.
Materialen

Voor de uitvoering, werving en evaluatie van interventie is een handboek beschikbaar inclusief een evaluatieformulier. Een beweegdoos met sport- en spelmaterialen kan optioneel aangeschaft worden.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 01-12-2017
Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars Kenniscentrum Sport
Onderzoek

In 2016 heeft een procesevaluatie plaatsgevonden waarbij deelnemers, zorgmedewerkers, mantelzorgers/familieleden en uitvoerders zijn geënquêteerd en geïnterviewd. Over het algemeen waren zij erg tevreden over de activiteit Ouderenzorg in Beweging. De deelnemers beoordeelden de activiteit met een gemiddelde van 7,9. De resultaten van het onderzoek geven aan dat de interventie positieve resultaten behaald en de doelstellingen daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Eigenaar en contact
Eigenaar Sportief Advies
Contactpersoon Stefan Barrett, s.barrett@sportiefplus.nl, 015 241 1155
Femke Duijndam, f.duijndam@sportiefadvies.nl, 015 241 1155
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s