SportMix

Naam interventie SportMix
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 01-12-2017
De interventie in het kort
Doelgroep

Kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar (basisschoolleeftijd) die niet of nauwelijks sporten/bewegen.

Doel

Kinderen van 6 t/m 12 jaar structureel aan het sporten krijgen, waarbij sport ook als middel ingezet wordt om een gezondere lichamelijke en geestelijke conditie te realiseren.

Aanpak in het kort

De interventie bestaat uit een de wekelijkse sport & spel inloop voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Tijdens de SportMix kunnen kinderen zich, onder begeleiding van de coördinator en sporttrainers van de lokale verenigingen, actief uitleven met een gevarieerd, laagdrempelig aanbod van sporten en spellen. Kinderen kunnen hier in een veilige en vertrouwde omgeving, vrijwillig en kosteloos aan deelnemen.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie kan worden uitgevoegd door organisaties die:

  • Affiniteit hebben met de doelgroep.
  • Het belang van sporten en bewegen inzien bij deze doelgroep.
  • In contact staan met een coördinator en Sporttrainers van verschillende verenigingen.
  • Samenwerkingspartners hebben op het gebied van cultuur/zorg/onderwijs om deelnemers te kunnen werven.

 

Locatie: Lokale sporthal.

Werving: Zorg en welzijn, docenten en ouders in nauw contact met de coördinator.

Uitvoering: coördinator samen met de Sporttrainers van de verenigingen

Borging: De Sporttrainers van de verenigingen samen met de Buursportcoach

Tijdens het schooljaar (van ongeveer 42 weken) wordt ten minste één SportMix activiteit per week georganiseerd van 2 uur in een sporthal. In deze sporthal zijn voldoende sport- en spelmaterialen aanwezig om door de verschillende docenten te gebruiken. In samenwerking met de school en de gemeente kan bij een tekort aan materialen worden gekeken naar een aanvulling van bijvoorbeeld ballen en pionnen.

De coördinator* geeft in beginsel alle lessen en coördineert de randzaken er omheen. Sporttrainers van lokale sportverenigingen worden benaderd om tijdens zo veel mogelijk SportMix activiteiten naast de coördinator een bijdrage te leveren aan de SportMix in de vorm van bijvoorbeeld een workshop.

Kinderen kunnen zo op een laagdrempelige manier kennis maken met diverse sporten en verenigingen en zien hierdoor welke mogelijkheden er voor hun zijn om een sport te beoefenen. De Sporttrainers kunnen de kinderen vervolgens een proefles aanbieden op de vereniging, zodat zij ook daar kunnen kijken of de specifieke sport iets voor hen is. Vervolgens kunnen de kinderen lid worden van een specifieke vereniging.

Voorbeelden van sporten die worden aangeboden zijn: tennis, voetbal, dans, judo/zelfverdediging, badminton en volleybal.

Met SportMix wordt het accent gelegd op sportparticipatie. Door een nauwe samenwerking te zoeken met diverse partners in de regio krijgen de kinderen de mogelijkheid kennis te maken met sportverenigingen.

Om de kinderen bekend te maken over en te stimuleren richting de SportMix activiteiten is het van belang dat zij hier door verschillende partijen op alert gemaakt worden: zorg en welzijn (huisarts, kinderverpleegkundige etc.), docenten, ouders.

*De rol van coördinator kan ook worden opgepakt door een Buurtsportcoach, jongerenwerker, vakkracht of iemand anders die voldoet aan de competenties zoals beschreven in deze interventie.

Randvoorwaarden
  • Aanwezigheid van een coördinator.
  • Contact met verschillende verenigingen om wisselend verschillende sporten aan te bieden.
  • Een locatie.
  • Materialen.
  • Wervingsmaterialen.

 

Verenigingen zijn erg enthousiast om mee te werken aan SportMix. Het blijft een uitdaging om hen ook voor een langere termijn betrokken te houden. Het is daarom van groot belang dat de coördinator ook op dit facet gericht blijft in de planning van de activiteiten tijdens het hele jaar.

Naast docenten op scholen is ook samenwerking met jongerenwerkers een toegevoegde waarde. Zorg- en welzijnsorganisaties moeten het belang van SportMix op meerdere locaties en meerdere dagen per week erkennen, zodat zij de kinderen die beweging nodig hebben naar de SportMix kunnen doorsturen.

Draagvlak wordt gecreëerd door samen met de verenigingen, de gemeente en het welzijnswerk het plan van aanpak op te stellen. Op gemeentelijk niveau wordt draagvlak gecreëerd door de aansluiting op lokaal beleid. De gedeelde maatschappelijke belangen en raakvlakken in doelstellingen en werkzaamheden maakt dat samenwerking min of meer vanzelfsprekend wordt. Het contact met hen draagt bij aan de werving na de subsidieperiode, waarin de gemeente verschillende kosten (zoals zaalhuur en inzet van de coördinator) voor haar rekening zou kunnen nemen.

Materialen

Voor de uitvoering, werving en evaluatie van interventies is een handboek beschikbaar. Daarnaast is een materialenpakket met de benodigde sport- en spelmaterialen voorhanden.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 01-12-2017
Eigenaar en contact
Eigenaar Sportief Advies
Contactpersoon Femke Duijndam, f.duijndam@sportiefadvies.nl, 015 241 1151
Verwijzingen
Themapagina’s