Beweeg Wijs

Naam interventie Beweeg Wijs
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 18-02-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

De Beweeg Wijs methodiek richt zich op kinderen van 4 t/m 12 jaar in het reguliere en speciale basisonderwijs en de tussen- en naschoolse opvang.

Doel

Het doel van Beweeg Wijs is dat kinderen van 4-12 jaar na twee jaar Beweeg Wijs meer en gevarieerder bewegen tijdens het spelen op het schoolplein in de ochtend- en middagpauze. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Ook wordt een bijdrage geleverd aan het behalen van de beweegrichtlijnen voor jeugd

Aanpak in het kort

Bij de implementatie van de Beweeg Wijs methodiek worden een aantal stappen gezet om dit optimaal te laten verlopen. Daarbij is het van belang dat de methodiek goed aansluit bij de onderwijsdoelen van de school.

Aandachtspunten die de eerste twee jaar aan bod komen zijn o.a. teamtrainingen aan het schoolteam, beweegteam overleggen, opleiding juniorcoaches, aanbieden van speelinstructies en het begeleiden van de pauzes, samenstellen van een jaarprogramma, het ontwerpen en uitvoeren van een pleinplan en (her)inrichting van de schoolomgeving.

Uitvoering
Type organisatie

Beweeg Wijs voor 4–12 jaar wordt ingezet in het regulier en speciaal basisonderwijs en bij de TSO van de betreffende school. Er worden geen specifieke eisen aan de locaties gesteld.

De interventie Beweeg Wijs wordt in de basis altijd uitgevoerd door Beweeg Wijs. In toenemende mate is er een samenwerking met regionale sportbedrijven, wiens Combinatiefunctionarissen kunnen worden opgeleid om de interventie lokaal uit te voeren.

Randvoorwaarden

Belangrijke randvoorwaarde is dat het schoolteam de interventie omarmd en in het taakbeleid uren beschikbaar stelt om de noodzakelijke werkzaamheden daadwerkelijk te faciliteren. Dit betreft uren voor de coördinator, de beweegteam overleggen, communicatie binnen het schoolteam en organisatorische werkzaamheden (planning juniorcoaches, beheer materiaal etc.).

Een belangrijke randvoorwaarde is dat het schoolteam in het begin ontzorgd wordt. Er zijn extra handen op het schoolplein en stap voor stap neemt school de werkzaamheden over, waar mogelijk.

Randvoorwaarde is ook dat de taakopvatting van de begeleiding buiten wordt beschouwd als onderwijstijd en dat daarbij een rol aannemen als pleincoach en activiteitencoach mogelijk is.

Er moet een budget beschikbaar zijn om de gewenste stappen daadwerkelijk te kunnen zetten, waaronder het ontwikkelen van een pleinplan en het daadwerkelijk aanpassen van de schoolomgeving.

Tot slot is het van belang dat school de interventie opneemt in het onderwijsprogramma en kansen ziet om het duurzaam te verankeren in het curriculum.

Materialen

Om de methodiek optimaal te implementeren worden de volgende materialen aangeboden:

 • De 4-delige handleiding over Beweeg Wijs en de speelpleinmethode.
 • Filmmateriaal ter ondersteuning van de methodiek.
 • Pleinprotocol m.b.t. inrichting en gebruik schoolomgeving.
 • Ondersteuningsmateriaal bij vier teamtrainingen m.b.t. tweejarige implementatie.
 • Nieuw ontwikkelde kleutermethode.
 • Nieuw aanbod voor speciaal onderwijs.
 • Nieuw ontwikkeld jaarprogramma en speelschema’s.
 • Nieuw ontwikkeld moduul voor inzet juniorcoaches + bijbehorende training.
 • Nieuw ontwikkelde instructiefilmpjes, op maat per school.
 • Beweeg Wijs pleinbord, op maat gemaakt per school.
 • Input voor ouderavond met advies voor spelen en bewegen in de thuisomgeving.
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 18-02-2020
Oordeel commissie

BeweegWijs is een sympathieke interventie met een integrale aanpak die door middel van het aanpassen van schoolpleinen kinderen stimuleert te bewegen. De rol van de ouders is goed in de aanpak ingebed.

Interventie is beoordeeld door Commissie 5: Sport en bewegen voor alle leeftijden (Kenniscentrum Sport)
Eigenaar en contact
Eigenaar Beweeg Wijs
Contactpersoon J.R. (Ron) ten Broeke, info@beweegwijs.nl, 0545-296858
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s