Beweeg Wijs

Naam interventie Beweeg Wijs
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 11-12-2012
De interventie in het kort
Doelgroep

Beweeg Wijs is ontwikkeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Doel

De Beweeg Wijsmethodiek heeft als doel meer structuur en sociale veiligheid rondom het spelen op het schoolplein. De interventie wordt beschouwd als een nieuw schoolvak. Door deze aanpak zijn er minder conflicten, wordt er meer bewogen, hebben kinderen meer plezier en wordt fysieke activiteit bevorderd.

Subdoelen zijn het bevorderen van:
- een gezonde leefstijl
- de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling
- sociale vaardigheden
- het tegengaan van overgewicht

Aanpak in het kort

Een beweegteam wordt opgericht en daarin wordt besproken hoe kinderen meer en beter kunnen spelen en bewegen op het schoolplein. Het is een aanpak op maat die wordt aangepast aan de wensen van de betreffende school. Per maand wordt een speelthema gekozen. Speelmaterialen (die niet kostbaar zijn) worden aangeschaft. De speelplekken op het plein worden uitgekozen en de zones worden aangebracht met verschillende kleuren. Speelthema’s worden aan kleine groepjes tegelijk op het plein of tijdens gymnastiek uitgelegd en gespeeld. Elke dag of enkele dagen in de week zijn in de pauze speelbegeleiders aanwezig op het plein, zodat kinderen het geleerde veilig in de praktijk kunnen brengen. De pleinspelen worden ook gespeeld in de gymlessen en bij de naschoolse opvang. Kinderen uit groep 7/8 worden opgeleid tot juniorcoaches en zijn dagelijks op het plein beschikbaar. Na schooltijd is er de gelegenheid om op het plein te spelen o.l.v. de speelpleinbegeleider.

Uitvoering
Type organisatie

Procesevaluatie

Vanuit Beweeg Wijs hebben (praktische) procesevaluaties plaatsgevonden die na elk beweegteamoverleg op internet zijn geplaatst
www.beweegteams.nl / combibanen : tips voor opleidingen.
De kern van het werk van de leden uit een beweegteam is het steeds evalueren en aanpassen van de interventie op basis van gesprekken met beweegteamvoorzitters, schoolleiders, stagiaires, ouders en met kinderen. Op grond van deze resultaten zijn de volgende aanpassingen gemaakt:

 • De speelkaarten zijn ingekort
 • Er zijn nieuwe thema’s passend bij de wensen v.d. scholen gemaakt
 • Er zijn meer uren opgenomen in het taakbeleid voor beweegteamleden
 • Juniorcoaches doen mee op vrijwillige basis
 • Thema’s sluiten beter aan bij de seizoenen
 • Thema’s sluiten aan bij buitenschoolse activiteiten
Randvoorwaarden

- De beweegteams worden gecoördineerd door een bevoegde leerkracht
basisonderwijs.
- De speelbegeleiding, de speelinstructies en de organisatie van de activiteiten na schooltijd in de dagarrangementen worden verzorgd door medewerkers met een niveau 4 opleiding sport en bewegen.
- Het beweegteam wordt vanuit Beweeg Wijs gecoacht door professioneel
opgeleide specialisten: minimaal HBO-ALO geschoold en als extra opleiding specialisatie motorische remedial teaching hebben gevolgd.
- Alle leerkrachten leren via een speciaal Beweeg Wijs nascholingsprogramma van 6 bijeenkomsten in 2 jaar hoe zij het spelen dienen te begeleiden vanuit het concept “Beweeg Wijs met gedrag” Dat programma wordt verzorgd door deskundigen van Beweeg Wijs.
- Elke 6 weken is er een zogenaamde maandtraining waarin de nieuwe
speelthema’s worden uitgelegd aan de speelcoaches uit de bovenbouw
groepen.

Materialen

De volgende materialen zijn beschikbaar:

 • de 4-delige handleiding over Beweeg Wijs en de speelpleinmethode (4 klappers)
 • studiegids Beweeg Wijs voor 10 dagdelen opleiding sport en bewegen niveau 4
 • handleiding Minor Beweeg Wijs bij ROC
 • filmmateriaal
 • een website www.beweegwijs.nl/actueel
 • cultuur sensitief filmpje Beweeg Wijs
 • het implementatieprotocol
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 11-12-2012
Oordeel commissie

BeweegWijs is een sympathieke interventie met een integrale aanpak die door middel van het aanpassen van schoolpleinen kinderen stimuleert te bewegen. De rol van de ouders is goed in de aanpak ingebed.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Eigenaar en contact
Eigenaar Beweeg Wijs
Contactpersoon Ron ten Broeke, info@beweegwijs.nl, 0545-296858
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s