Negen Maanden Niet

Naam interventie Negen Maanden Niet
Eigenaar Trimbos-instituut
Laatst gepubliceerd 07-03-2019
Algemene informatie
Korte omschrijving

Negen Maanden Niet is een online advies-op-maat programma. Via dit programma krijgen zwangere vrouwen die alcohol gebruiken op drie momenten tijdens hun zwangerschap inzicht in de effecten van alcoholgebruik op de foetus en feedback op hun motivatie om te blijven drinken of om te stoppen.

 

 

Doel

Het doel van Negen Maanden Niet is dat zwangere vrouwen stoppen met het gebruik van alcohol.

Negen Maanden Niet heeft de volgende subdoelen. Na deelname hebben zwangere vrouwen:

 • meer kennis van de schadelijke effecten van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap
 • meer inzicht dat de voordelen van niet-drinken tijdens de zwangerschap belangrijker zijn dan de nadelen
 • betere handvatten hoe om te gaan met de afwezigheid van sociale steun van anderen om geen alcohol te gebruiken tijdens de zwangerschap
 • plannen gemaakt die hen helpen om geen alcohol meer te drinken tijdens de zwangerschap.
Vorm van preventie
 • Ge├»ndiceerde preventie
Website(s)
Contactperso(o)n(en)
Naam Judith Oostendorp
Organisatie Trimbos-instituut
E-mailadres info@trimbos.nl
Telefoonnummer organisatie 030-2971100
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum beoordeling 19-06-2014
Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Aanpak in het kort

Dit online advies-op-maat programma geeft zwangere vrouwen die alcohol gebruiken op drie momenten tijdens hun zwangerschap feedback. De geautomatiseerde feedback volgt op vragenlijsten die de deelnemers op drie momenten invullen. De zwangere vrouw krijgt feedback over haar alcoholgebruik tijdens de zwangerschap; haar kennis van de schadelijke effecten van alcohol; haar risicoperceptie, attitude en sociale invloeden ten aanzien van haar alcoholgebruik; haar eigeneffectiviteit, intentie, actie- en coping plannen betreffende stoppen met drinken.

Om te bevorderen dat deelnemers regelmatig inloggen in het programma, krijgen ze op drie momenten een e-mail waarin ze worden aangespoord om de website van de interventie te bezoeken en de vragenlijst in te vullen. Als deelnemers binnen twee weken niet reageren op deze oproep krijgen ze nog twee herinneringsmails.

Doelgroep

Negen Maanden Niet is ontwikkeld voor zwangere vrouwen die alcohol gebruiken. Omdat van geen enkele hoeveelheid alcohol met zekerheid gesteld kan worden dat dit ongevaarlijk is voor het ongeboren kind, richt deze interventie zich op alle zwangere vrouwen die alcohol gebruiken, ongeacht de hoeveelheid die ze drinken.

Materiaal in het kort

Het betreft een online zelfhulp programma (advies-op-maat). Het programma, instructies en toelichtingen zijn beschikbaar via: www.alcoholenzwangerschap.nl/NegenMaandenNiet.

Onderbouwing

Alcoholgebruik tijdens de zwangerschap kan leiden tot onherstelbare schade aan het ongeboren kind. Het is dus belangrijk dat zwangere vrouwen die alcohol gebruiken hiermee stoppen. De online interventie Negen Maanden Niet geeft zwangere vrouwen persoonlijk, op maat, advies over hoe ze kunnen stoppen met drinken tijdens de zwangerschap. De interventie is gebaseerd op het I-Change Model en spreekt alle factoren van dit model aan (predispositionele factoren, informatiefactoren, bewustzijnsfactoren, motivationele factoren, intentie en actieplannen). Dit leidt in zijn geheel tot een significante afname van het aantal vrouwen dat drinkt tijdens de zwangerschap.

Uitkomsten effectonderzoek in het kort

In 2011 is een evaluatiestudie naar de effectiviteit op het terugdringen van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap uitgevoerd. Deze studie liet zien dat na 6 maanden significant meer respondenten die de interventie hadden gekregen waren gestopt met alcoholgebruik dan respondenten die alleen de gebruikelijke zorg van verloskundigen kregen.

Document(en)
Thema
Leefstijlonderwerpen
 • Alcohol
Seksualiteit en zwangerschap
 • Zwangerschap / bevalling
Lichaam Foetaal alcohol spectrum disorders (FASD)
Overig Ontwikkeling van het ongeboren kind
Setting
Setting
 • Thuis / gezin
 • Werk
Doelgroep
Leeftijd 18 tot 45
Geslacht Vrouw
Doelgroep
 • Zwangere vrouwen
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • E-health / sociale media / sms-dienst
 • Internet / intranet
 • Voorlichting op maat
 • Zelfhulp
Documenten
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • ZonMw
Projectbeschrijving op zonmw website http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/development-brief-intervention-for-prenatal-alcohol-use/samenvatting/
Organisaties
SoortNaam en eventuele rol
Universiteit / hboMaastricht University (Rol: Mede-eigenaar)
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Effectevaluatie
 • Procesevaluatie
Succesfactoren van deze interventie

Het advies-op-maat van Negen Maanden Niet is gericht op het verbeteren van kennis, het vergroten van risicoperceptie en het versterken van een negatieve attitude ten aanzien van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. Echter, Negen Maanden Niet richt zich ook op de andere concepten van het I-Change Model, waardoor deelnemers bijvoorbeeld beter leren om te gaan met sociale druk en worden geholpen met het opstellen van actie- en copingplannen.

Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Landelijk
Werk
Vooral gericht op een bepaalde branche Nee
Bedrijfsgrootte Alle bedrijven
Vindt plaats op de werkplek Nee
Vindt plaats tijdens werkuren Nee
Eigen tijd werkgever Nee
Verwijzingen
Interventie verwijzingen
Thema verwijzingen