Superfris

Naam interventie Superfris
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 28-11-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

De doelgroep zijn minderjarige jongeren. De intermediaire doelgroep bestaat uit kassamedewerkers in supermarkten en slijterijen en hun managers.

Doel

Hoofddoel: terugdringen verkoop alcohol aan minderjarigen.

Intermediair doel: kassamedewerkers handelen adequaat bij het weigeren van het verstrekken van alcohol aan minderjarigen.

Aanpak in het kort

De interventie bestaat uit een eenmalige workshop van anderhalf uur en bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Voorstelronde (10 minuten)
 2. Het begrip status (40 minuten)
 3. Vertrouwen hebben in elkaar (20 minuten)
 4. Persoonlijke ruimte (15 minuten)
 5. Afsluiting en evaluatie (5 minuten)
Uitvoering
Type organisatie

De interventie wordt uitgevoerd in een ruimte van de supermarkt of slijterij. Dat kan de personeelskantine zijn, of de winkelruimte na sluitingstijd. De interventie wordt uitgevoerd door ontwikkelaar Johan Cahuzak Theater. Daarnaast kan de workshop worden gegeven door trainers die door de ontwikkelaar zijn geselecteerd en opgeleid.

 

Randvoorwaarden

Draagvlak voor een actieve alcoholpreventie bij het management van deelnemende supermarkten is een belangrijke randvoorwaarde voor effectiviteit van de workshop. Zonder ondersteuning door het management, kunnen de kassamedewerkers de geleerde vaardigheden niet in de praktijk brengen. Tijdens de werving wordt draagvlak gerealiseerd.

Materialen
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 28-11-2018
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie opnieuw het oordeel Goed Beschreven. Dat houdt in dat Superfris ook bij her-erkenning nog voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.
De workshop speelt in op een actueel probleem en biedt ruimte voor oefenen van de vaardigheden en het uitwisselen van ervaringen door de deelnemers.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek
 1. Draagvlak alcoholpreventie onder managers supermarkten en slijterijen.
 2. Passende werkvormen.
 3. Handvatten om in moeilijke situaties op een adequate manier naar legitimatiebewijs vragen.
 4. Consequenter controle identiteitsbewijzen bij alcoholverkoop.
 5. Kassamedewerkers hebben meer zelfvertrouwen.
 6. Kassamedewerkers letten beter op elkaar en helpen elkaar bij moeilijke klanten.
Eigenaar en contact
Eigenaar Johan Cahuzak Theater
Contactpersoon Geeske Hoogeboezem, info@johancahuzak.nl, 06 - 2226 6718
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s