Stoere Schildpadden

Naam interventie Stoere Schildpadden
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 05-02-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

De interventie is bedoeld voor kinderen van vier tot en met zes jaar oud, van wie de ouders gescheiden zijn. Het betreft kinderen over wie (één van) de ouders dan wel andere betrokkenen zich (enige) zorgen maken. Stoere Schildpadden is voornamelijk gericht op kinderen, maar ook ouders worden betrokken bij de interventie.

Doel

Het hoofddoel van Stoere Schildpadden is het voorkomen of beperken van emotioneleen gedragsproblemen bij kinderen van 4 tot en met 6 jaar na een (echt)scheiding van hun ouders door: 1. Een ondersteunende groepsomgeving te bieden om spanningen als gevolg van (echt)scheiding van de ouders te verminderen; 2. Kinderen specifieke vaardigheden bij te brengen waarmee zij beter kunnen omgaan met gevoelens en problemen als gevolg van de (echt)scheiding.

Aanpak in het kort

Stoere Schildpadden is gebaseerd op een module van het Children of Divorce Intervention Program (CODIP; Children’s Institute, Rochester, VS). Stoere Schildpadden bestaat uit 12 wekelijkse groepssessies van 45 minuten en wordt gegeven door getrainde professionals met ervaring met het geven van groepsinterventies aan kinderen. Ouders worden betrokken bij de interventie door middel van een intakegesprek, nieuwsbrieven, werkbladen van de deelnemende kinderen, een facultatieve oudersessie en een eindgesprek

Uitvoering
Type organisatie
 • School Maatschappelijk Werk
 • Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
 • School (intern begeleiders)
 • Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
 • Praktijken voor (kinder)psychologie, of van (ortho)pedagogen, preventiemedewerkers, SOVA-trainers, creatief therapeuten, etc.
Randvoorwaarden

Ouders blijken het prettig te vinden als de interventie op school (onder schooltijd) kan worden uitgevoerd. Belangrijk is dan om

te zorgen voor draagvlak bij het schoolbestuur en betrokken leerkrachten.

Randvoorwaarden voor uitvoering zijn:

 • Aantal kinderen: tot 6 per groep.
 • Trainer + co-trainer.
 • Ruimte met stoelen en tafel.
 • Bereikbaarheid locatie voor deelnemers.
 • Laagdrempelig voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar (bijvoorbeeld op school).
 • De trainer is op basis van de opleiding gecertificeerd.

-

Materialen

Er is een gedetailleerde handleiding voor trainers. De trainers werken veel met een handpop, groepsschildpad ‘Sam’. Naast poppenspel worden creatieve materialen en spelvormen gebruikt zoals voorleesboeken, spelletjes, kaartjes, werkbladen en tekeningen. Er zijn algemene informatiefolders voor ouders, trainers en verwijzers. Ook zijn er drie nieuwsbrieven en weekmails voor ouders.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 05-02-2021
Interventie is beoordeeld door Commissie 1: Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie (NJi)
Onderzoek

In Nederland is een veranderingsonderzoek uitgevoerd naar Stoere Schildpadden (n = 17; Klein Velderman, Cloostermans, & Pannebakker, 2014) en zijn twee veranderingsonderzoeken (n = 23 en n = 26; Klein Velderman, Pannebakker e.a., 2011; 2018) en een quasi-experimenteel effectonderzoek (n = 103 interventie, 150 controle; Klein Velderman e.a., in prep.; Nederlands Trial Register nr. 6788) uitgevoerd naar Dappere Dino’s; CODIP-NL voor 6-8 jarigen. In de procesevaluaties bleek de bruikbaarheid van de groepstrainingen volgens trainers, ouders en kinderen. De effectevaluaties duidden op toenames van positief functioneren en welzijn van de kinderen, en afnames in sociaal emotionele problemen. Leerkrachten, ouders en trainers in Amerikaans effectonderzoek naar CODIP rapporteerden verbeteringen in onder meer sociale competenties en taakoriëntatie van de kinderen (bv. Pedro-Carroll & Alpert-Gillis, 1997). De positieve effecten van CODIP voor kleuters werden ook tijdens een follow-up meting na twee jaar gevonden (Pedro-Carroll, Sutton, & Wyman, 1999)

Eigenaar en contact
Eigenaar TNO Behavioral and Societal Sciences
Contactpersoon Mariska Klein Velderman, mariska.kleinvelderman@tno.nl, 0654974377
Fieke Pannebakker, fieke.pannebakker@tno.nl, 0611782032