Zit met Pit!

Naam interventie Zit met Pit!
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 22-09-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

Primaire doelgroep betreft leerlingen in de bovenbouw van de basisschool, vanaf groep 5 en/of 6.

Intermediaire doelgroepen zijn leerkrachten en ouders.

Doel

Kinderen in groep 5/6 van het primair onderwijs zijn zich na afloop van de lessen Zit met Pit! bewust van de (lichamelijke) gevolgen van te lang, te veel of verkeerd zitten, al dan niet door schermgebruik, en begrijpen het belang van voldoende beweging. De kinderen zijn zich hierdoor in een vroeg stadium bewust van de voordelen van gezond zit- en beweeggedrag zodat lichamelijke (pijn)klachten voorkomen worden.

Aanpak in het kort

Zit met Pit! kent 6 klassikale lessen met een gemiddelde tijdsduur van 30 minuten. De leerkracht geeft zelf de les in de klas. Tijdens de lessen wordt gewerkt met aktieve werkvormen zodat kinderen zoveel mogelijk in beweging zijn. Desgewenst kan de school gebruik maken van een therapeut uit het netwerk van Zit met Pit! om de lessen te laten verzorgen. Dit is altijd een fysio-, oefen- of ergotherapeut uit de regio, welke geregistreerd staat in het kwaliteitsregister Paramedici.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie wordt bij voorkeur uitgevoerd door de leerkracht van de betreffende groep. Desgewenst kan de school ervoor kiezen om de lessen te laten verzorgen door een therapeut uit de directe regio, welke is aangesloten bij het netwerk van Zit met Pit! Hier zijn extra kosten aan verbonden.

De lessen worden in de klas gegeven, waarbij een voorwaarde is dat deze klas beschikt over een digibord en internet.

Randvoorwaarden

Er dient internet en een digibord aanwezig te zijn in het klaslokaal. Aangezien ouders als intermediaire doelgroep betrokken worden bij de interventie dient communicatie met deze doelgroep goed te worden afgestemd middels de (digitale) informatieve ouderbrieven.

Materialen

Basisscholen ontvangen middels een inlogcode toegang tot de online leeromgeving van Zit met Pit! van waaruit alle lessen en materialen beschikbaar zijn:

  • Handleiding, instructie en korte E-learning
  • Presentaties
  • Werkbladen
  • Onderbeenmeter
  • Praktische opdrachten tijdens de les worden uitgevoerd middels aktieve werkvormen.
  • Thuisopdrachten
  • Kennistoetsen (Online anonieme begin- en eindtoets)
  • Evaluatie voor zowel kinderen als leerkrachten
  • Diploma

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 22-09-2020
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie het oordeel Goed Beschreven. Dat houdt in dat deze voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

 

 

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

Beeldschermen zijn een onlosmakelijk onderdeel van ons leven geworden. Zowel op de werkplek, in de thuissituatie als op school, wat zich ook uit in cijfers over ons zitgedrag. In 2019 zaten Nederlandse kinderen (4 t/m 11 jaar) gemiddeld 7,0 uur per dag. (RIVM, 2019) De zogenaamde schermtijd van kinderen tussen de 0 en 6 jaar oud is in de laatste zeven jaren met een kwartier toegenomen.(Netwerk MediaWijsheid, 2019) Veel zitten, al dan niet achter een beeldscherm, kan leiden tot lichamelijke klachten. In de cijfers van de NIVEL Zorgregistraties is er vanaf 2013 een stijging te zien in het aantal jongeren dat met nek- en rugklachten bij de fysiotherapeut/oefentherapeut komt. Zestig procent van de schoolgaande kinderen klaagt over pijn na het gebruik van bijvoorbeeld een tablet of mobiele telefoon. (Hogeschool Rotterdam, 2017)

Eigenaar en contact
Eigenaar Gezond Digitaal BV
Contactpersoon Yolanda van Hoorn, info@zitmetpit.nl, 0622958472
Verwijzingen
Interventieoverzichten