Weet Wat Je Eet

Naam interventie Weet Wat Je Eet
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 04-04-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

’Weet wat je eet’ is bestemd voor leerlingen van 12 tot en met 15 jaar op het vmbo, havo, vwo en mbo 1 en 2.

 

Doel

Verbetering van de kennis van leerlingen van 12 tot 15 jaar met betrekking tot gezond, veilig en duurzaam eten. Daarnaast krijgen leerlingen inzicht in het eigen voedingsgedrag en kunnen ze aangeven in hoeverre dat veilig en gezond is.

Aanpak in het kort

Weet wat je eet’ is een digitaal lespakket bestaande uit negen online lessen en een ervaringsles. De methode draagt bij aan kerndoelen uit de doorlopende leerlijn voor de onderbouw vmbo, havo en vwo:

 • Mens & Natuur: kerndoelen 29, 30, 31, 34 en 35
 • Mens & Maatschappij: kerndoelen 42, 43 en 46

De leerlingen werken zelfstandig met behulp van het computerprogramma en ondersteuning door de leerkracht.

Kijk voor meer informatie op de website Weet wat je eet.

Uitvoering
Type organisatie

Het lesprogramma is beschikbaar voor alle voortgezet onderwijs scholen in Nederland en wordt uitgevoerd door docenten in klassikaal verband.
Uitvoerende organisaties zijn scholen in het Voortgezet Onderwijs (vmbo, havo, vwo) en Middelbaar Beroepsonderwijs (jaar 1 en 2).

 

Randvoorwaarden

Tijd

De hoeveelheid tijd die nodig is voor het uitvoeren van een les is gemiddeld een lesuur van 30 minuten. De praktijkles Kaap de Keuken kost iets meer tijd, maar zal vooral thuis uitgevoerd worden. De voorbereidingstijd voor de docent is beperkt tot het kiezen van de te maken lessen. Registratie gebeurt automatisch dus ook de registratietijd is verwaarloosbaar. Indien er gekozen wordt voor de toepassing van ‘Weet wat je eet’ als huiswerk, is de minimale hoeveelheid tijd die men vrij moet maken 0 lesuren. De leerlingen voeren dan alle lessen zelfstandig uit in de thuisomgeving.

Vereisten computer

Er dienen voldoende computers beschikbaar gesteld te worden voor leerlingen. Daarnaast is er internetverbinding nodig.

Materialen

De online lessen richten zich op:

 1. Invullen van eetdagboek en feedback.
 2. Basiskennis gezond eten.
 3. Goed gewicht behouden of krijgen.
 4. Belang groente en fruit.
 5. Bouw- en brandstoffen: koolhydraten, eiwitten en vetten.
 6. Letten op toegevoegd suiker, zout en verzadigd vet.
 7. Voedselinfecties.
 8. Invloed van eten op natuur, klimaat, dieren en mensen en duurzame keuzes.
 9. Lezen van etiketten.

Extra: Ervaringsles praktijkles over voedselverleidingen.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 04-04-2018
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie opnieuw het oordeel Goed Beschreven. Dat houdt in dat ‘Weet wat je eet’ ook bij her-erkenning nog voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.
De interventie is gratis en digitaal en vraagt niet veel investering van de docent; dit vergroot de toegankelijkheid en de deelname.De ervaringsles gaat in op verleidingen in de omgeving, een belangrijke factor in de dagelijkse voedselkeuze van de leerlingen.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

In 2015 zijn zowel een proces- als een effectevaluatie uitgevoerd. Uit de procesevaluatie kwamen suggesties ter verbetering van de waardering van het programma door leerlingen en het verbeteren van de begrijpelijkheid voor vmbo-leerlingen. In de effectevaluatie werd een toename in kennis gevonden bij klassen met het lagere niveau (vmbo en vmbo-havo).

Eigenaar en contact
Eigenaar Stichting Voedingscentrum Nederland
Contactpersoon Marthe Huigens, huigens@voedingscentrum.nl, 070-3068828
Verwijzingen
Interventieoverzichten