Eetplezier en Beweegkriebels ouderworkshop

Naam interventie Eetplezier en Beweegkriebels ouderworkshop
Eigenaar Stichting Voedingscentrum Nederland
Laatst gepubliceerd 20-05-2019
Algemene informatie
Korte omschrijving

Eetplezier & Beweegkriebels (E&B) is een 2 uur durende workshop voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar over eten, bewegen en opvoeding. Doel van de workshop is om ouders inzicht te geven in de rol van voorbeeldgedrag en opvoeding, en hen te stimuleren om vaker opvoedstrategieën en opvoedpraktijken (op het gebied van eten en bewegen) toe te passen die een gezonde leefstijl bij hun kind(eren) bevorderen. Dit wordt gedaan door ouders handreikingen te geven op het gebied van eten en bewegen die helpen hun kind(eren) een gezonde leefstijl eigen te laten maken. Aan de hand van 6 verschillende thema’s leren ouders wat de invloed van hun eigen eet- en beweeggedrag is op hun kinderen en krijgen zij tips en uitleg hoe zij om kunnen gaan met moeilijke opvoedsituaties.

Doel

Het hoofddoel is om ouders inzicht te geven in de rol van voorbeeldgedrag en opvoeding, en hen te stimuleren om vaker opvoedstrategieën (op het gebied van eten en bewegen) toe te passen die een gezonde leefstijl bij hun kind(eren) bevorderen en zo ook bij te dragen aan preventie van overgewicht.

Vorm van preventie
 • Universele preventie
Contactperso(o)n(en)
Naam Joke Knoppert
Organisatie Stichting Voedingscentrum Nederland
E-mailadres knoppert@voedingscentrum.nl
Telefoonnummer organisatie 070-3068880
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum beoordeling 11-04-2019
Oordeel commissie

De interventie wordt door de commissie voor de tweede keer erkend als Goed onderbouwd. De commissie vindt Eetplezier en Beweegkriebels Ouderworkshop een waardevolle workshop vanwege de focus op het bevorderen van leefstijl bij jonge kinderen en vanwege de positieve insteek. De onderbouwing is duidelijk.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Uitvoerbaarheid interventie

De workshop heeft een leuke spelvorm en een duidelijk handboek.

Aanpak in het kort

De workshop besteedt aandacht aan eten en bewegen, met opvoedondersteuning als kapstok van het geheel. De workshop geeft ouders handreikingen aan de hand van een USB-stick met filmpjes van (bekende) opvoedsituaties rondom eten en bewegen, die op uitdagende en speelse manier worden besproken onder leiding van een workshopleider.

Doelgroep

E&B richt zich op ouders en verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

 

Materiaal in het kort

Het pakket E&B bestaat uit:

 • Handleiding met uitgebreide uitleg over de workshop, benodigdheden en achtergrondinformatie over opvoedstijlen, voeding, en beweging
 • USB-stick met de filmpjes en uitleg van kinderpsycholoog Tischa Neve
 • 100 flyers voor werven deelnemers
 • 3 posters voor werven deelnemers

Het pakket kost € 16,90 incl. verzendkosten en is te bestellen via de webshop van het Voedingscentrum.

Onderbouwing

Ouders spelen een cruciale rol in het ontwikkelen van gezonde eet- en beweeggewoonten van hun kinderen door middel van de opvoeding. Er kunnen vier opvoedstijlen onderscheiden worden die van invloed zijn op een (gezonde) ontwikkeling van kinderen. Inzicht in (effecten van) deze opvoedstijlen kan ouders helpen bij het goed aanleren van gezond eet- en beweeggedrag van kinderen. Naast de verschillende opvoedstijlen, kunnen ook verschillende opvoedingspraktijken onderscheiden worden. Dit zijn gedragingen van ouders die als doel hebben om het specifieke eet- of beweeggedrag van het kind te beïnvloeden. Door ouders via herkenbare situaties en de rol van ouders hierin te laten zien hoe zij kunnen handelen in lastige situaties met betrekking tot eten en bewegen, leren zij hoe zij de juiste opvoedpraktijken kunnen toepassen in de eet- en beweegopvoeding van hun kind(eren).

Onderzoek

In 2010 en 2011 is de workshop geëvalueerd door TNO (Beltman & l’Hoir, 2012). Het gaat hier om een proces- en effectevaluatie door middel van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Dit onderzoek is uitvoerig beschreven in de erkenningsaanvraag in 2013.

Er zijn geen nieuwe onderzoeksgegevens beschikbaar.

Document(en)
Thema
Leefstijlonderwerpen
 • Gezonde leefstijl
 • Lichamelijke activiteit / beweegstimulering
 • Overgewicht
 • Voeding
Sociaal gedrag en relaties
 • Opvoeding
Setting
Setting
 • Wijk / faciliteiten in de wijk
 • Kinderopvang / peuterspeelzalen (0-4jr)
Doelgroep
Leeftijd 0 tot 4
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Kinderen / jongeren
 • Ouders / opvoeders
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Beweegaanbod
 • Scholing professionals / train de trainer
 • Voorlichtingsmateriaal
 • Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst
Documenten
Documenten en materialen
 • Draaiboek
 • Folder / brochure / flyer
Weblinks
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Nationale overheid
Organisaties
SoortNaam en eventuele rol
Thema-instituutKenniscentrum Sport (Rol: Ontwikkelaar)
Overheid / gemeenteministerie VWS (Rol: Betrokken)
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Effectevaluatie
 • Procesevaluatie
Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Landelijk