Eetplezier en Beweegkriebels ouderworkshop

Naam interventie Eetplezier en Beweegkriebels ouderworkshop
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 11-04-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

E&B richt zich op ouders en verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

 

Doel

Het hoofddoel is om ouders inzicht te geven in de rol van voorbeeldgedrag en opvoeding, en hen te stimuleren om vaker opvoedstrategieën (op het gebied van eten en bewegen) toe te passen die een gezonde leefstijl bij hun kind(eren) bevorderen en zo ook bij te dragen aan preventie van overgewicht.

Aanpak in het kort

De workshop besteedt aandacht aan eten en bewegen, met opvoedondersteuning als kapstok van het geheel. De workshop geeft ouders handreikingen aan de hand van een USB-stick met filmpjes van (bekende) opvoedsituaties rondom eten en bewegen, die op uitdagende en speelse manier worden besproken onder leiding van een workshopleider.

Uitvoering
Type organisatie

De workshop kan worden gegeven op de kinderopvang, peuterspeelzaal of voorschool en bij het consultatiebureau of in een bibliotheek, buurthuis of wijkgebouw. Er is een afgesloten ruimte nodig waar de groep kan zitten maar waar ook de ruimte is om rond te lopen in verband met bepaalde beweegspellen.

Randvoorwaarden

Er is een uitvoerder die nodig die competent is de workshop te geven. Ook voldoende deelnemers en een geschikte ruimte zijn nodig voor een goede uitvoering van de interventie. Er moet ruimte zijn om rond te kunnen lopen en om te zitten, Verder is er een laptop of computer nodig met een beamer of een smartboard i.v.m. het afspelen van de USB-stick.

Materialen

Het pakket E&B bestaat uit:

  • Handleiding met uitgebreide uitleg over de workshop, benodigdheden en achtergrondinformatie over opvoedstijlen, voeding, en beweging
  • USB-stick met de filmpjes en uitleg van kinderpsycholoog Tischa Neve
  • 100 flyers voor werven deelnemers
  • 3 posters voor werven deelnemers

Het pakket kost € 16,90 incl. verzendkosten en is te bestellen via de webshop van het Voedingscentrum.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 11-04-2019
Oordeel commissie

De interventie wordt door de commissie voor de tweede keer erkend als Goed onderbouwd. De commissie vindt Eetplezier en Beweegkriebels Ouderworkshop een waardevolle workshop vanwege de focus op het bevorderen van leefstijl bij jonge kinderen en vanwege de positieve insteek. De onderbouwing is duidelijk.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

In 2010 en 2011 is de workshop geëvalueerd door TNO (Beltman & l’Hoir, 2012). Het gaat hier om een proces- en effectevaluatie door middel van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Dit onderzoek is uitvoerig beschreven in de erkenningsaanvraag in 2013.

Er zijn geen nieuwe onderzoeksgegevens beschikbaar.

Eigenaar en contact
Eigenaar Stichting Voedingscentrum Nederland
Contactpersoon Joke Knoppert, knoppert@voedingscentrum.nl, 070-3068880