Tigers op Recept

Naam interventie Tigers op Recept
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 14-04-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

Kinderen van 2 tot en met 6 jaar met (risico op) overgewicht. Tigers kent hierbinnen twee leeftijdsgroepen: Mini Tigers voor kinderen van 2 tot 4 jaar en Tigers voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar. Beide leeftijdsgroepen volgen hetzelfde programma, alleen zijn de oefeningen en onderwerpen voor Mini Tigers vereenvoudigd.

Doel

Kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar met (risico op) overgewicht gaan door deelname aan Tigers op Recept meer bewegen, worden motorisch vaardiger en ontwikkelen een gezonder voedingspatroon.

Aanpak in het kort

De wekelijkse Tigers lessen (45 minuten) bestaan uit 6 blokken met sport en spel gericht op plezier en het verbeteren van de motorische vaardigheid en sportiviteit, levensvaardigheden, een kringgesprek en een afsluiting waar huiswerkopdrachtjes worden besproken.

 

De interventie duurt 2 jaar en is opgebouwd vanuit 6 verschillende basisthema’s (elk 3 maanden), waarvan ‘gezondheid en fitheid’ een belangrijke is en door de wekelijkse Timmy (en Tina) thuisopdrachtjes ook constant terugkomt.

De andere thema’s zijn gericht op levensvaardigheden: omgaan met vreemden, omgaan met pestkoppen, handelen bij noodgevallen, leidinggeven en samenwerken en omgaan met de wereld. Ieder themablok wordt afgesloten met een ‘examentje’. Hier behalen de kinderen badges waarmee ze zichtbaar dat onderdeel hebben afgesloten.

Uitvoering
Type organisatie

Locatie:

De interventie wordt uitgevoerd bij de vechtsportclub, in een sportaccommodatie. De interventie kan ook plaatsvinden bij kinderopvang/onderwijs als (tijdelijke) projectactiviteit of als dependance van de sportclub. Er zijn weinig specifieke eisen aan de accommodatie. Het moet voldoende ruimte bieden voor de groep kinderen om vrij te bewegen. Ook mag het geen gevaarlijke elementen bevatten waar kinderen zich aan kunnen bezeren.

 

Type organisatie:

De interventie wordt uitgevoerd door de lokale vechtsportclub. De trainers (geschoold d.m.v. de Tigers cursus) verzorgen de trainingen. Aan de deelnemende clubs wordt de eis gesteld dat ze in de beginfase van het project in het bezit komen van het Fight Right Keurmerk. Dit keurmerk waarborgt ouders en toeleiders dat er op een veilige en verantwoorde pedagogische wijze binnen de club wordt gesport.

In het keurmerk worden verschillende criteria getoetst. Bijvoorbeeld of de club geschoolde docenten (sporttechnisch niveau 3 Kwalificatiestructuur Sport) heeft, maar ook zaken als een vertrouwenscontactpersoon, aanwezigheid van EHBO en VOG van alle trainers.

Randvoorwaarden

Organisatorische randvoorwaarden:

 • Draagvlak voor de interventie binnen de vechtsportclub, bij de ouders en de kinderen.
 • Beschikbaarheid van trainers.
 • Beschikbaarheid van zaalruimte.
 • De trainers hebben de Tigers cursus gevolgd en volgen de intervisiebijeenkomsten.
 • De vechtsportclub heeft het Fight Right Keurmerk.
 • Actieve deelname van ouders/verzorgers bij de begeleide lessen en thuisopdrachten.

Contextuele randvoorwaarden:

 • Samenwerking met zorgprofessionals.
 • Doorverwijzing van de einddoelgroep door zorgprofessionals.

 

Materialen

Voor deelnemers:

 • Timmythuis: knuffel en broodtrommel met opdrachtkaartjes gericht op bewegen en voeding
 • Tigers boekje
 • Badges en banden
 • Tigers merchandise
 • Instructievideo’s voor ouders/verzorgers (per thema)

Voor trainers:

 • Trainersopleiding
 • Handleiding Tigers en Mini Tigers
 • Leskaarten met spelvoorbeelden
 • Tigers stempel
 • Sport- en spelmateriaal

Pr en werving:

 • Communicatiepakket interventie-eigenaar
 • Promotiematerialen
 • Voorbewerkte krantenartikelen
 • Programma en uitnodiging startbijeenkomst

 

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 14-04-2020
Onderzoek

Er is een procesevaluatie uitgevoerd voor Tigers op Recept. Hiervoor zijn zes clubs die nog in de uitvoering zitten (eerste dan wel het tweede projectjaar) én waarvan er ééntje het project inmiddels heeft afgerond meegenomen. Via de clubs zijn 430 ouders van de kinderen bereikt. Hiervan zijn er 60 ouders door de clubs bevraagd. De kinderen zelf zijn nog zo jong, deze zijn niet direct bevraagd. Wel zijn trainers gevraagd om de ervaringen van kinderen (en de bevraagde ouders) te verwoorden.

Er zijn in totaal 31 Tigers groepen gestart, waarmee 899 kinderen en 430 ouders zijn bereikt. Van de 899 deelnemende kinderen zijn 345 doorgestroomd naar structurele lidmaatschappen. Belangrijke succesfactoren van de interventie zijn ‘op een leuke manier bewegen, plezier, samen bezig zijn met je kind en spelenderwijs leren. Ouders vinden het leuk om met hun kind met voeding bezig te zijn op een andere manier dan boodschappen doen.’ Een aandachtspunt was dat het programma op veel vlakken moest worden aangepast op de Tigers mini doelgroep (2-4 jaar). Dit is inmiddels door een nieuwe trainers handleiding Mini Tigers te ontwikkelen gedaan.

Eigenaar en contact
Eigenaar Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij
Contactpersoon Wouter Schols, schols@nivm.nl, 06-46433282