Plezier op school

Naam interventie Plezier op school
Eigenaar MET ggz
Laatst gepubliceerd 14-08-2019
Algemene informatie
Korte omschrijving

Deze tweedaagse interventie richt zich op het vergroten van de sociale vaardigheden en weerbaarheid bij slachtoffers van pesten en wordt toegepast bij aanstaande brugklassers zodat zij een nieuwe start kunnen maken in het voortgezet onderwijs. De zomercursus wordt op 2 aaneenvolgende dagen in de laatste week van de zomervakantie aangeboden. Op een speelse wijze leren de deelnemers de volgende vaardigheden: • contact leggen met andere kinderen • opkomen voor zichzelf (assertiviteit) • nee durven zeggen • omgaan met plagen en pesten Daarnaast wordt aandacht besteed aan positief denken en non-verbaal gedrag zoals houding, oogcontact en stemgebruik. De ouder(s)/verzorger(s) van het kind krijgen in een ouderbijeenkomst informatie over de cursus en over de mogelijkheden die zij kunnen aanwenden om hun kind te steunen bij de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Doel

Het vergroten van de sociale competentie van aanstaande brugklassers, teneinde ernstige psychische problematiek te verminderen of te voorkomen.

Lokale uitvoering van Plezier op school (Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg)
Contactperso(o)n(en)
Naam Beijers, J.A.M.
Organisatie MET ggz
E-mailadres fbeijers@metggz.nl
Telefoonnummer organisatie 0881149494
Thema
Geestelijke / psychische gezondheid
 • Depressie
 • Gedragsstoornissen / gedragsproblemen
 • Stressklachten / spanning / werkstress
Sociaal gedrag en relaties
 • Opvoeding
 • Weerbaarheid / sociale competenties
 • Participatie / empowerment
Setting
Setting
 • Instelling voor jeugd en gezin
 • Onderwijs: primair onderwijs
 • Welzijnsinstelling
 • Eerstelijnszorg
 • GGZ / verslavingszorg
 • Niet-eerstelijnszorg
Doelgroep
Leeftijd 11 tot 13
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Kinderen / jongeren
 • Scholieren / studenten
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Internet / intranet
 • Voorlichtingsmateriaal
 • Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst
Beleid / ketenontwikkeling / organisatie
 • Advies / consultatie
Community-ontwikkeling
 • Empowerment
 • Lotgenotencontact
Documenten
Documenten en materialen
 • Cd / dvd / video / film
 • Draaiboek
 • Folder / brochure / flyer
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Gemeenten
Organisaties
SoortNaam en eventuele rol
Instelling voor jeugd en gezinCentrum voor jeugd en gezin (Rol: Regie / coördinatie)
GGZ-instellingVincent van Gogh, voor geestelijke gezondheid (Rol: Ontwikkelaar)
WelzijnsinstellingSynthese (Rol: Uitvoerend)
GGZ-instellingMET ggz (Rol: Uitvoerend)
Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering GGD-regio's
Regio's
 • GGD Limburg-Noord
Gemeentes
 • Beesel
 • Bergen (L.)
 • Echt-Susteren
 • Gennep
 • Horst aan de Maas
 • Leudal
 • Maasgouw
 • Nederweert
 • Peel en Maas
 • Roerdalen
 • Roermond
 • Venlo
 • Venray
 • Weert