Plezier op school

Naam interventie Plezier op school
Eigenaar Arkin, GGZ
Laatst gepubliceerd 15-11-2018
Algemene informatie
Korte omschrijving

Deze tweedaagse interventie richt zich op het vergroten van de sociale vaardigheden en weerbaarheid bij slachtoffers van pesten en wordt toegepast bij aanstaande brugklassers, zodat zij een nieuwe start kunnen maken in het voortgezet onderwijs.

 

Jaarlijks terugkerende training van twee dagen, gehouden in de laatste week van de zomervakantie (dus vlak voordat de kinderen naar de nieuwe school gaan). De training is gestart in 1996 en in 2000 op de markt gebracht als uitgave. Sinds die tijd voeren diverse instellingen in geheel Nederland deze interventie uit. De interventie omvat tevens een intakegesprek, een ouderbijeenkomst, een terugkombijeenkomst en een afsluitend gesprek.
Integratieve preventieve interventie gebaseerd op cognitief-gedragstherapeutische principes.

Doel

Het vergroten van de sociale competentie van aanstaande brugklassers, teneinde ernstige psychische problematiek te verminderen of te voorkomen.

Lokale uitvoering van Plezier op school (Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg)
Contactperso(o)n(en)
Naam Arkin Jeugd GGZ Preventie
Organisatie Arkin, GGZ
E-mailadres preventie@arkin.nl
Telefoonnummer organisatie 020-5901330
Thema
Geestelijke / psychische gezondheid
 • Algemene psychische gezondheid
Sociaal gedrag en relaties
 • Pesten
 • Weerbaarheid / sociale competenties
Setting
Setting
 • Onderwijs: primair onderwijs
 • Welzijnsinstelling
 • GGZ / verslavingszorg
Doelgroep
Leeftijd 11 tot 13
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Kinderen / jongeren
 • Scholieren / studenten
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Internet / intranet
 • Voorlichtingsmateriaal
 • Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst
Beleid / ketenontwikkeling / organisatie
 • Advies / consultatie
Community-ontwikkeling
 • Empowerment
Documenten
Documenten en materialen
 • Draaiboek
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Gemeenten
Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Provinciaal en/of gemeentelijk
Provincies
 • Noord-Holland
Gemeentes
 • Amsterdam