OldStars Sport

Naam interventie OldStars Sport
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 22-12-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

Het doel van OldStars Sport is het vergroten van sportparticipatie onder mannen en vrouwen van 55+, om een bijdrage te leveren aan een gezondere leefstijl en uitbreiding van hun sociale netwerk door aangepaste sportvormen te bieden op sportverenigingen. Zo blijft sporten toegankelijk voor ouderen die dachten het niet meer te kunnen.

Doel

Het doel van OldStars Sport is het vergroten van sportparticipatie onder mannen en vrouwen van 55+, om een bijdrage te leveren aan een gezondere leefstijl en uitbreiding van hun sociale netwerk door aangepaste sportvormen te bieden op sportverenigingen. Zo blijft sporten toegankelijk voor ouderen die dachten het niet meer te kunnen.

Uitvoering
Type organisatie

Type organisatie

Initiatiefnemers voeren de interventie uit bij sportverenigingen. Met andere sportverenigingen in de omgeving kan worden samengewerkt om uitwisselingen, toernooien/ontmoetingen en evenementen te organiseren. Daarnaast kan er samen worden gewerkt met fitnesscentra (deelnemers extra laten sporten), fysiotherapeuten c.q. -praktijken (samenwerking t.b.v. de fitheidstesten) en gemeenten (o.a. het aanbod binnen de gemeente verder communiceren, buurtsportcoaches aanstellen , etc.). Dit alles om het totale aanbod te kunnen faciliteren en de communicatie te optimaliseren. Via eerstelijns zorg kunnen deelnemers bereikt worden.

 

De aanvullende gezondheidsthema’s die worden aangeboden voor de derde helft, worden door de vereniging zelf verzorgd. Zij kunnen daarbij hulp inroepen van de GGD, de provinciale of lokale sportraad e.d. Veel verenigingen hebben zelf experts als lid die hiervoor benaderd kunnen worden. Dit kan de kosten behoorlijk drukken.

Locatie

OldStars Sport vindt plaats op de accommodatie van de organiserende sportvereniging. De fittesten en opleidingen kunnen elders plaatsvinden, bijvoorbeeld bij een fysiotherapiepraktijk in de omgeving.

Iedere deelnemende sportvereniging werft deelnemers in zijn eigen regio. De club heeft OldStars trainers of begeleiders die een opstartcursus OldStars sport hebben gevolgd en stelt ook materialen (kleding, ballen e.d.) en het terrein beschikbaar voor de trainingen.

Randvoorwaarden
  • Er moet expliciet draagvlak zijn voor het programma binnen het bestuur van de sportvereniging. OldStars Sport wordt als een belangrijk onderdeel erkend en indien mogelijk opgenomen in het beleidsplan van de club en/of wordt de verantwoordelijkheid bij een clubcoördinator of (externe) projectleider neergelegd.
  • Er moet iemand aanwezig zijn die een AED kan bedienen en er is een calamiteitenplan beschikbaar.
  • Een landelijke sportbond staat achter de aangepaste sport en is bereid deze onder de aandacht te brengen van aangesloten sportverenigingen.
  • De ontwikkelde spelregels worden met sportverenigingen en de doelgroep getest voordat dit wordt uitgerold naar meerdere sportverenigingen.
  • OldStars begeleiders en trainers volgen de OldStars cursussen, zodat het gedachtegoed van OldStars duidelijk is. Omdat dit een bottom-up beweging is, waarbij initiatiefnemers zelf lokaal OldStars sportgroepen opzetten is het belangrijk dat er een gezamenlijke visie is over wat OldStars en verantwoord bewegen voor senioren inhoudt. Naast het navolgen van de aangepaste spelregels, horen hier ook de sociale spelregels bij, waarbij het draait om meedoen en niet om sportprestaties.

Materialen
  • OldStars cursus. Een opstartcursus (verplicht voor initiatiefnemers) en verdiepingscursus.
  • Starterspakket & handleiding met voorbeelden uit de praktijk voor alle thema’s van de spelvorm.
  • Kennisdocumenten als trainersformulieren, evaluatieformulieren voor opstartcursus.
  • Promotiemateriaal voor online en offline kanalen in de omgeving van de club of vereniging.
  • Standaardformulieren, zoals inschrijfformulieren, spelregels, wervingstips en dergelijke.
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 22-12-2020
Onderzoek

In 2018 hebben 677 deelnemers aan het OldStars programma een vragenlijst ingevuld over de spelvorm OldStars Walking Football. 73% geeft aan meer sociale contacten te hebben door OldStars. 62% geeft aan dat zijn of haar conditie is verbeterd door OldStars. 55% zit lekkerder in zijn of haar vel door OldStars.

In 2020 werd een meting uitgevoerd onder trainers en begeleiders van OldStars Sport. In totaal vulden 39 trainers de enquête in, samen betrokken bij zeven takken van OldStars Sport, met een gemiddelde leeftijd van 64 jaar. 65% van de trainers geeft aan dat zij zich door het OldStars programma goed toegerust voelt om verantwoord training te geven aan de oudere doelgroep. De helft van de respondenten antwoordt dat het starterspakket hen goed op weg hielp om lokaal zelf aan de slag te gaan. Vrijwel alle respondenten (ca 90% zijn van mening dat zij door hun rol in OldStars Sport een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren.

Eigenaar en contact
Eigenaar Nationaal Ouderenfonds
Contactpersoon Daan Krijger, d.krijger@ouderenfonds.nl, 088 344 2000
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s