FitStap

Naam interventie FitStap
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 03-10-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

De doelgroep van FitStap bestaat uit inactieve en semi-actieve volwassenen.

Doel

Na 12 weken voldoen deelnemers van FitStap beter aan de Beweegrichtlijnen doordat zij langer, vaker en/of intensiever bewegen.

Inactieven bereiken na 12 weken FitStap het niveau semi-actief. Semi-actieven bereiken na 12 weken FitStap het niveau normactief.

Aanpak in het kort

De KWBN organiseert speciale opleidingsweekenden voor FitStap-coaches. Na elk opleidingsweekend ondersteunt de KWBN de FitStap-coaches bij de lokale werving van deelnemers, de uitvoering van FitStap, de evaluatie en een vervolgaanbod. FitStap-coaches zijn aangesloten bij een sportvereniging of –centrum of werken zelfstandig.

 

Uitvoering
Type organisatie

De startlocatie dient toegang te hebben tot toiletvoorziening en een aparte ruimte voor de wekelijkse groepsgesprekken en voor het nuttigen van een afsluitende kop koffie. Een veel gebruikte locatie is de kantine van een sportvereniging, buurthuis of fitnesscentrum. De omgeving is bij voorkeur aangrenzend aan een bosgebied of verlicht in geval van avondtrainingen.

In principe kan elke organisatie met een volledige rechtsbevoegdheid een FitStap programma organiseren. De volledige rechtsbevoegdheid is nodig voor de ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering. Anders is de FitStap-coach hoofdelijk aansprakelijk.

 

Het is verplicht om de (technische) uitvoering over te laten aan een erkende FitStap-coach. Dit kan een FitStap-coach zijn die aan de organisatie is verbonden, maar men kan ook een FitStap-coach inhuren. KWBN kan hierin te allen tijde bemiddelen.

Voor de continuering is het wenselijk dat er reeds een reguliere begeleide wandelgroep is waar deelnemers vergelijkbare wandeltrainingen als bij FitStap kunnen volgen. Zo niet dan kan bij voldoende belangstelling de FitStap groep na 12 weken overgaan in een reguliere begeleide wandelgroep. De begeleiding gebeurt door trainers en wandelbegeleiders van de KWBN die zijn aangesloten bij een sportvereniging zoals een atletiekvereniging, sportcentrum of werken als zelfstandige.

Randvoorwaarden

Organisatorische randvoorwaarden zijn:

 • Een uitvoerbaar programma dat zo goed mogelijk aansluit op behoeften van de doelgroep.

 • Een opleiding tot FitStap-coach die aansluit bij het programma en bij de doelgroep

 • De beschikbaarheid van concrete startdata en tijden bij de werving, zodat deelnemer in vroeg stadium weet wat er wordt aangeboden.

 • Voldoende tijd voor de werving van deelnemers.

 • Duidelijke afspraken met FitStap-coach over technische uitvoering, inzetbaarheid en kosten.

Contextuele randvoorwaarden zijn:

 • Beschikbaarheid van een erkende FitStap-coach

 • Een lokaal netwerk dat in contact staat met de doelgroep en een persoonlijke werving kan activeren.

 • Aansluiting bij reeds bestaande lokale initiatieven of projecten.

 • Draagvlak en enthousiasme bij alle betrokken partijen

 • Een geschikte locatie/verzamelpunt voor de bijeenkomsten en de trainingen. Zo lokaal mogelijk en het liefst in een natuurlijke omgeving. Indien in de avond dient locatie verlicht te zijn.

 • Beschikbaarheid van lokaal vervolgaanbod bij wandelgroepen/wandelvereniging

Materialen

Voor FitStap is een speciale app ontwikkeld met zelfstandige opdrachten en achtergrondinformatie voor de deelnemers. In het dasboard van de app zijn materialen voor de coaches beschikbaar zoals promotiematerialen, een handleiding en uitgewerkte lesvoorbereidingsformulieren. Ook bevat het dashboard de deelnemersgegevens.

 

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 03-10-2019
Interventie is beoordeeld door Commissie 5: Sport en bewegen voor alle leeftijden (Kenniscentrum Sport)
Onderzoek

FitStap bereikte bij de landelijke invoering in 2018 de beoogde doelgroep. De groepen waren tamelijk heterogeen wat betreft behoeften en belastbaarheid. De begeleide wandeltrainingen werden grotendeels volgens plan uitgevoerd en goed gewaardeerd. Dat gold minder voor de groepsgesprekken en zelfstandige opdrachten in de app. Naar aanleiding van de evaluatie is nadere differentiatie doorgevoerd. Op basis van het intakeformulier en de Shuttle Walk Test geeft de coach gericht advies over te volgen onderdelen. In de app is het minimale aantal opdrachten teruggebracht door een indeling naar basis en extra opdrachten. Het taalgebruik is vereenvoudigd. Het verdienmodel voor coaches is flexibeler gemaakt.

Eigenaar en contact
Eigenaar Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN)
Contactpersoon Eric Voet, e.voet@kwbn.nl, 024 365 5575
Marielle Vissers, m.vissers@kwbn.nl, 024 365 5575