Skills4Life

Naam interventie Skills4Life
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 03-10-2019
De interventie in het kort
Doel

Met de interventie willen wij bereiken dat de jongeren en hun ouders, middels beweegtrainingen, voedingslessen en workshops de kennis en vaardigheden bijbrengen om een gezonde leefstijl aan te wenden, vast te houden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de jongeren te verbeteren. Dit wordt vastgesteld door tussentijdse evaluaties en door het invullen van de eindevaluatie door de jongeren en hun ouders.

Uitvoering
Type organisatie

Belangrijk ten aanzien van de locatie is dat:

  • De locatie centraal ligt in de omgeving zodat deze goed bereikbaar is voor alle deelnemers;
  • De locatie beschikt over een gymzaal én een leslokaal (voor de voeding- en gedragslessen jongeren, en ouderbijeenkomsten);
  • De gymzaal beschikt over minimaal 1 klimraam (liefst 2), 2 á 3 banken, minimaal 4 dunne matten, 1 dikke mat, 2 touwen om de dikke mat mee te bevestigen, en 1 dik touw om ‘de berg op te klimmen’. Dit zijn de materialen die minimaal nodig zijn om de testen te kunnen uitvoeren. Voor de lessen is het handiger als er meer materiaal is zodat makkelijker gevarieerd kan worden in beweegsituaties in groepjes van verschillend niveau. Hoeveel ideaal is, is ook te vinden in de materiaallijst in de bijlage van het handboek van de interventie.

De organisaties die de interventie kunnen uitvoeren zijn instanties die betrokken zijn bij de opvoeding en ontwikkeling van de jongeren zoals JGZ, kinder- of huisartsen, (kinder)fysiotherpeutische instellingen, diëtistenpraktijken en het voorgezet onderwijs.

Randvoorwaarden

Om de interventie goed te kunnen uitvoeren is het van belang dat:

  • De locatie voldoet aan beschreven vereisten en dat de genoemde materialen aanwezig zijn;
  • Alle betrokken professionals beschikking over de juiste opleiding en ervaring;
  • De tijd wordt genomen voor goede voorbereiding. Er moet goed contact en een goede samenwerking zijn met lokale partijen zoals verenigingen en specialisten die voor de doorverwijzing en nazorg zorgen. Hier moet goed aandacht aan besteed worden en voor iedereen moet duidelijk zijn wie welke rol op zich neemt.
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 03-10-2019
Interventie is beoordeeld door Commissie 5: Sport en bewegen voor alle leeftijden (Kenniscentrum Sport)
Eigenaar en contact
Eigenaar RiskCarePreventie
Contactpersoon Jeroen Matthes, jeroen.matthes@riskcare.nl, 06 1900 8474
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s