Scoren met Gezondheid

Naam interventie Scoren met Gezondheid
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 29-10-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

Het bevorderen van positieve ontwikkelingen op het vlak van gezondheid en sociaal maatschappelijke participatie is het doel van de interventie. Meer specifiek: om de kans op deelname aan de samenleving te vergroten heeft de deelnemer aan het eind van het traject een positieve ontwikkeling doorgemaakt op één of meer dimensies van positieve gezondheid.

Doel

Kwetsbare groepen waarvoor de deelname aan de samenleving niet vanzelfsprekend is. Onder kwetsbare groepen verstaan we mensen die zich in kwetsbare situaties bevinden zoals bijvoorbeeld laaggeletterdheid, gezondheidsproblemen (lichamelijk, psychisch), lage SES, langdurig werkloosheid, niet westerse migranten, iedereen met emotioneel stressvolle situaties, sociaal kwetsbaren, armoede, eenoudergezinnen, verslavingsproblematiek, criminaliteit.

Aanpak in het kort

Positieve, laagdrempelige, vraaggerichte, praktische, sportieve en wijkgerichte GLI gebaseerd op de visie van positieve gezondheid. Maatwerk: verbinden met de activiteiten in de wijk en de gemeente, activiteiten passend in het dagelijkse leven. Deelnemers hebben invloed op de thema’s en de sporten. Bieden van een toekomstperspectief is essentieel in de aanpak.

Uitvoering
Type organisatie

A; De samenstelling van professionals en stagiaires is een bewezen krachtige combinatie in de uitvoering. Het initiatief hiervoor kan genomen worden door iedere organisatie (welzijn, onderwijs, sportaanbieder, jongerenwerk, enz.) indien een probleem gesignaleerd wordt waarbij in de aanpak sport als middel gebruikt kan worden. Het raamwerk van de interventie is makkelijk te gebruiken en te vertalen voor diverse organisaties die met een aantrekkelijke en verantwoorde aanpak mensen in beweging wil brengen. Het is wel belangrijk dat de organisatie ervaring heeft met de doelgroepen en gezonde leefstijl interventies.

 

B: Het meest krachtig is om SMG uit te voeren dichtbij de deelnemers en in de context van de community In samenspraak met de gemeente en de structuur van de wijk/dorp waar het uitgevoerd wordt. Daarnaast zijn de locaties van FC Twente een inspirerende omgeving, met name voor de jongerengroepen.

Sport (als middel), samenwerking en maatwerk zijn succesfactoren voor SMG en daarom gaat onze voorkeur uit naar een sportvereniging en het gebruik van een sportzaal. Daarnaast is het voor de duurzaamheid en de kans op blijvende resultaten bij de deelnemers van belang om SMG te verbinden met het aanbod wat al in een gemeente voorhanden is en samen te werken met sportaanbieders.

Randvoorwaarden

Draagvlak bij de doelgroep creëren.

 • Doelgroep betrekken bij werving, inhoud, uitvoering.
 • Duidelijke communicatie naar/met de doelgroep en sociale en professionele omgeving.
 • Aansluiten bij community, cultuur, dagelijkse leven doelgroep.
 • Gebruik ambassadeurs en sleutelfiguren.

 

Draagvlak in de context van de deelnemer.

 • Samenwerken met sociale en fysieke community (sportaanbod, wijk, gemeente, scholen, welzijnswerk, wijkcentrum).
 • Community bepaalt doelgroep en doel en legt contact met potentiële deelnemers.
 • Uitvoeringslocaties in de community.
 • Samenwerkingsorganisaties verzorgen vanuit hun deskundigheid thema’s.

Financiering, politiek draagvlak en aansluiten bij beleidsontwikkelingen.

 • Aansluiten bij politiek beleid (gemeentelijk, regionaal, landelijk niveau).
 • Politiek speelt rol spelen bij initiëren interventie en motiveren stakeholders.
 • Effect sport als middel voor diverse maatschappelijke en persoonlijke problemen (actievere leefstijl, meer regie over hun leven, positief effect op de leefomgeving).

Uitvoerende team.

 • Specifieke deskundigheid.
 • Specifieke competenties.
 • Draagvlak creëren bij de diverse opleidingen voor stagiaires.
 • Erkenningstraject voor MBO en HBO leerbedrijf aanvragen.

Financiële voorwaarden.

 • Financiering personele kosten (b.v. bekostigd door gemeenten, bedrijven, zorginstelling, subsidies).
 • Projectleider verantwoordelijk naleven financiële kaders begroting en wat daarvoor geboden kan worden.
 • Kosten materialen (eenmalige aanschaf en materiaalkosten per groep).
 • Locatiekosten en kosten voor voeding, koffie, thee, enz..
Materialen

Voorbeeldoverzicht materialen voor volledig SMG traject. Kan minder of meer afhankelijk van doelgroep, doel en beschikbare budget. De handleiding van SMG is tegen ontwikkel- en materiaalkosten beschikbaar. Er zijn 3 soorten materialen op papier en digitaal beschikbaar:

1. voor voorbereiding en uitvoering

2. voor werving

3. voor evaluatie

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 29-10-2020
Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars Kenniscentrum Sport
Eigenaar en contact
Eigenaar Stichting FC Twente
Contactpersoon Bas Schreurs, b.schreurs@fctwente.nl, 06 23620207
Jantinette van Haagen, jvanhaagen@rocvantwente.nl, 06 51091400