Dutch Trainee Cup

Naam interventie Dutch Trainee Cup
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 01-12-2017
De interventie in het kort
Doelgroep

Mensen in de leeftijdcategorie 16 – 35 jaar met:

 • psychosociale of materiële problemen;
 • lichte opvoed- en opgroeiproblemen;
 • huiselijk geweld samenhangende problematiek;
 • meervoudige problematiek.

Doel

Het hoofddoel van de interventie Dutch Trainee Cup is dat de deelnemers lid worden van een sportvereniging, structureel gaan sporten en bewegen bij de sportvereniging en vrijwilligersactiviteiten uitvoeren.

Aanpak in het kort

De interventie bestaat uit 6 fases met in totaal 12 strappen.

Uitvoering
Type organisatie

Sportverenigingen in samenwerking met zorg/welzijnsinstellingen zoals:

 • Maatschappelijke Opvang Organisaties;
 • Jeugdzorg Organisaties;
 • GGZ Organisaties;
 • Stichting Mee Organisaties;
 • Gemeentelijke sociale diensten;
 • DJI/gevangeniswezen;
 • Reclassering.
Randvoorwaarden

Samenwerking en draagvlak

De samenwerking tussen sportvereniging en zorg-en welzijnsinstelling vereist een breed gedragen draagvlak vanuit de deelnemende organisaties. Er moet worden ingespeeld op de problematiek, sportbehoeften, fysieke conditie en mentale gesteldheid van de deelnemers. Dat vereist een aanpak op maat die van deelnemer tot deelnemer kan verschillen en waarvoor binnen de organisaties voldoende draagvlak moet zijn. Dit draagvlak wordt gecreëerd door de Maatschappelijke Sportcoaches. Zij vormen de verbindende schakels naar de sportvereniging en zorg- en welzijnsinstelling die de interventie in hun organisaties op de kaart zetten en op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

 

Sportfaciliteiten

De sportfaciliteiten moeten bij voorkeur meerdere sporten omvatten in dezelfde sportvereniging, of plaatsvinden op sportcomplexen waar meerdere sporten worden beoefend of in een lokaal sportnetwerk waaraan meerdere sportverenigingen met verschillende sporten deelnemen. Op deze manier kan een breed samengesteld sportaanbod in een overzichtelijke organisatiestructuur worden aangeboden dat dicht bij de deelnemer staat en waarmee meerdere doelgroepen kunnen worden bereikt.

Professionele kwaliteiten uitvoerders

Uitvoerders bij de sportvereniging en zorg- en welzijnsinstelling moeten goed kunnen samenwerken, affiniteit met de doelgroep hebben en weten hoe zij met de doelgroep om moeten gaan. Het gaat hier om mensen met een problematiek, vaak meervoudig, die eisen stellen aan de competenties en het inlevingsvermogen van de begeleiders. De cursus Maatschappelijke Sportcoach is een verplicht onderdeel dat deze kwaliteiten bijbrengt. De Maatschappelijke Sportcoach beschikt over kennis en handvatten om de deelnemers bij de realisatie van hun persoonlijke doelstellingen te stimuleren en te begeleiden. Daarnaast is hij/zij didactisch onderlegd om deze kennis en handvatten op een juiste manier aan de deelnemers over te brengen.

Materialen

Er zijn verschillende ondersteunende materialen beschikbaar. Zoals communicatiemiddelen, cursus, handleiding, kleding.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 01-12-2017
Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars Kenniscentrum Sport
Eigenaar en contact
Eigenaar Stichting Life Goals
Contactpersoon Wessel Schaling, wessel.schaling@stichtinglifegoals.nl, 06 18 82 73 38
Arne de Groote, arne.degroote@stichtinglifegoals.nl, 06 4215 2847
Verwijzingen
Themapagina’s