KidsXtra

Naam interventie KidsXtra
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 05-08-2020
De interventie in het kort
Doel

Het hoofddoel van de interventie is het terugdringen van motorische achterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 t/m 6 jaar.

Uitvoering
Type organisatie

Belangrijk ten aanzien van de locatie is dat:

  • de locatie centraal ligt in de omgeving zodat deze goed bereikbaar is voor alle deelnemers
  • de locatie beschikt over een speelzaal én een leslokaal (voor de ouderbijeenkomsten)
  • de gymzaal beschikt over minimaal 1 klimraam (liefst 2), 2 á 3 banken, minimaal 4 dunne matten, 1 dikke mat, 2 touwen om de dikke mat mee te bevestigen, en 1 dik touw om ‘de berg op te klimmen’. Dit zijn de materialen die minimaal nodig zijn om de testen te kunnen uitvoeren. Voor de lessen is het handiger als er meer materiaal is zodat makkelijker gevarieerd kan worden in beweegsituaties in groepjes van verschillend niveau. Hoeveel ideaal is, is ook te vinden in de materiaallijst in de bijlage van het handboek van de interventie.

 

De organisaties die de interventie kunnen uitvoeren zijn instanties die betrokken zijn bij de opvoeding en ontwikkeling van de jongeren zoals JGZ, kinder- of huisartsen, (kinder)fysiotherapeutische instellingen, diëtistenpraktijken, basisscholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en sportverenigingen.

Randvoorwaarden

Om de interventie goed te kunnen uitvoeren is het van belang dat er:

  • De locatie voldoet aan beschreven vereisten m.b.t. materiaal en grootte.
  • Alle betrokken professionals beschikking over de juiste opleiding en ervaring.
  • De tijd wordt genomen voor goede voorbereiding.
  • Goed contact en goede samenwerking is met lokale partijen zoals verenigingen en specialisten die voor de doorverwijzing zorgen
  • Transparante en goede communicatie met de interventie-eigenaar.
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 05-08-2020
Eigenaar en contact
Eigenaar RiskCarePreventie
Contactpersoon Jeroen Matthes, jeroen.matthes@riskcare.nl, 06 1900 8474