Kids in action

Naam interventie Kids in action
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 08-04-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

Kids in Action richt zich op kinderen met overgewicht/obesitas in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar.

 

De ouders/verzorgers van de deelnemers worden gezien als intermediaire doelgroep.

Doel

Het hoofddoel van Kids in Action is dat deelnemers met overgewicht of obesitas in de leeftijd van 6 tot 16 jaar door deelname aan de interventie binnen 6 maanden na aanvang van de interventie gaan voldoen aan de normen van de beweegrichtlijnen (Gezondheidsraad 2017).

Er wordt gewichtsbehoud gerealiseerd vanaf het eerste jaar van de interventie. In het tweede jaar van de interventie wordt er gestreefd naar een verdere afname van de BMI-SDS richting het afkappunt van 25. Doordat de deelnemers blijven groeien in de lengte met behoud van het huidige lichaamsgewicht (of gewicht verliezen) en de ingezette leefstijlverandering op lange termijn volhouden komen ze in het 2e jaar van de interventie steeds dichter bij een BMI-SDS < 25.

Aanpak in het kort

De interventie Kids In Action bestaat uit 3 fasen. De eerste fase betreft de fase voor aanvang van de interventie, de tweede fase betreft de fase waarin het intensieve deel van de interventie plaatsvindt en de derde fase betreft de fase na het intensieve deel van de interventie waarin de deelnemers worden opgevolgd. In de eerste fase van de interventie worden potentiele deelnemers aan Kids in Action door de kinderarts, huisarts of jeugdarts geselecteerd en verwezen voor de interventie.

 

De tweede fase start met een intake en T0 meting bij de kinderfysiotherapeut en wordt na 6 maanden afgesloten met een evaluatie en T2 meting. In de tweede fase wordt er gewerkt aan het in beweging krijgen van de deelnemers door het volgen van de beweegmodule. 

Uitvoering
Type organisatie

De interventie kan uitgevoerd worden in een sporthal of gymzaal. Van belang is dat er naast een enthousiast en competent team genoeg materialen aanwezig zijn om de lessen aan te laten sluiten bij de doelgroep en ook om voldoende afwisseling in de lesinhoud te kunnen zorgen.

Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld: kasten, een bok, trampoline, springplank, ringen, touwen, matten en klein materiaal zoals een bal, badmintonracket, pionnen, net, stokken, honkbalknuppel etc. Van belang is dat de lessen op niveau worden aangeboden in groepsverband zodat de individuele deelnemers allemaal op hun eigen niveau succeservaringen hebben m.b.t. bewegen. Met deze materialen kunnen vele spellen worden aangeboden om kinderen iedere les een nieuw aanbod te geven en plezier te laten beleven.

Er zijn zoveel materialen nodig om dat te kunnen bieden. Want wanneer een les niet leuk is, is het de volgende keer een nieuw aanbod en vinden ze het wellicht wel leuk! Variatie en differentiatie zijn erg belangrijk!

Voor de gesprekken bij de professionals is een geschikte ruimte nodig (afgescheiden ruimte met voldoende daglicht waarbij in een ontspannen sfeer gesprekken gevoerd kunnen worden). Er is voor het uitvoeren van de fysieke meting een loopband nodig, bijvoorbeeld in de praktijk van de kinderfysiotherapeut. Verder is er een ruimte nodig waar de groepslessen van de orthopedagoog gegeven kunnen worden, dit zal in de sporthal kunnen of in een (grote) gespreksruimte.

Een samenwerkingsverband van een kinderarts, huisarts, fysiotherapiepraktijk met kinderfysiotherapeut met beschikking over een sporthal met bovenstaande beschreven materialen (kan veelal via gemeente gehuurd worden), diëtiste en orthopedagoog generalist of GZ psycholoog is een vereiste voor uitvoering van de interventie. Er zal 1 centrale zorgverlener aangewezen worden die als aanspreekpunt voor kind, ouders en overige professionals in zowel 1e, 2e, (3e) lijn als in het sociale domein fungeert. De interventie kan daardoor uitgevoerd worden door organisaties in de 1e lijn die deel uitmaken van een dergelijk samenwerkingsverband.

Wat prettig werkt is er 1 a 2 projectleiders zijn die het overzicht hebben over zowel de organisatie als de deelnemers. De coördinatie van de deelnemers is erg belangrijk en is daarmee gewaarborgd. Er is daarmee 1 aanspreekpunt voor de deelnemers en 1 aanspreekpunt voor de professionals.

Randvoorwaarden

Voor een goede uitvoering van de interventie is het van belang dat er een team staat dat het programma omarmt en zich met 100% inzet. Deze inzet is nodig om de ouders te blijven motiveren de leefstijlverandering door te zetten. De ouders die minder gemotiveerd zijn, hebben meer aandacht nodig. Wanneer kinderen afwezig zijn zonder kennisgeving bij de beweeglessen, zal de leefstijladviseur contact opnemen. De kinderfysiotherapeut houdt de planning bij van de deelnemende kinderen en zorgt ervoor dat zij tijdig worden ingepland voor de evaluatiemomenten.

 

Het team zal voldoende tijd moeten hebben om de overhead van het programma te kunnen coördineren. Dit gaat om de planning van de kinderen bijhouden, mdo’s plannen en uitvoeren.

De betrokken professionals moeten korte lijnen met elkaar hebben. Overleg is dan snel mogelijk. Er kan snel worden gereageerd bij dreigende uitval of problemen.

De lessen van kids in action vinden plaats in een sporthal waar spelmateriaal voor kinderen beschikbaar is, het is van belang dat deze in de buurt zit. Verder is het van belang dat er een ruimte beschikbaar is voor de diëtiste.

De begeleiding door kinderarts, diëtiste en kinderfysiotherapeut worden vergoed door de zorgverzekering. Deze worden afzonderlijk van elkaar gedeclareerd. Hier zijn geen overhead kosten in meegenomen. De overheadkosten worden gefinancierd uit projectgelden.

Materialen

Werving

  • Brief huisarts
  • Posters
  • Folders
  • Website

Uitvoering

  • Protocol Kids in Action
  • Testformulier

Evaluatie

  • Vragenlijst

 

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 08-04-2020
Eigenaar en contact
Eigenaar Beweegcentrum Winschoten
Contactpersoon Marja Mulder, mulder@bc-winschoten.nl, 0597 413333
Margriet Kuiper, margriet@bc-winschoten.nl, 0597-413333
Verwijzingen
Themapagina’s