Elke stap telt

Naam interventie Elke stap telt
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 26-08-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

‘Elke stap telt’ is een laagdrempelig wandeltrainingsprogramma voor 55-plussers waarbij het opbouwen van de conditie en het stimuleren van sociale contacten centraal staan. De interventie richt zich vooral op de niet-actieve, minder actieve 55-plussers. Bij de werving van deelnemers wordt extra aandacht besteed aan ouderen die onvoldoende bewegen en/of niet tot nauwelijks participeren in de samenleving. Doelgroep is wel uitgebreid naar inactieve ouderen met een chronische aandoening.

Doel

Na afloop van de interventie hebben de deelnemers een actievere leefstijl door wekelijkse beweegactiviteiten zoals wandelen uit te voeren en hebben zij tijdens de interventie één of meerdere nieuwe sociale contacten opgedaan waarmee ze wekelijks samen kunnen wandelen. Daarnaast zijn de deelnemers, na de interventie, doorgestroomd naar een wekelijks regulier aanbod in de buurt waardoor zij een actieve leefstijl behouden.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie wordt zo lokaal mogelijk georganiseerd en zo dicht mogelijk bij de deelnemers.
Een geschikte locatie voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • dichtbij voor de doelgroep (liefst op loop of fietsafstand)
 • ruimte voor (gezellig) samenzijn, kopje koffie, uitleg van begeleider of informatiebijeenkomst
 • veilige buitenruimte dichtbij voor het uitvoeren van de wandeltest
 • bij voorkeur gelegen dichtbij een interessant wandelgebied, zoals park, of groene buitenomgeving. 

Het kan de eigen locatie zijn van een sport- of welzijnsorganisatie, maar ook een buurthuis, verzorgingshuis of sportkantine. Van belang is vooral aan te sluiten bij de doelgroep, waardoor bv buurthuis, fysiotherapiepraktijk met praktijkruimte of verzorgingshuis passender is indien met oudere of kwetsbare doelgroepen gewerkt wordt, daar waar een (sport)kantine geschikter is wanneer de doelgroep vitaler is.

Het is wel van belang dat de afstand EN het wandelen en de sportieve omgeving als uitgangspunt wordt genomen in de keuze voor de locatie, boven bijvoorbeeld de inzet van de eigen locatie in een minder geschikte omgeving (qua afstand tot de deelnemers, of qua bebouwing / groen)

Uit onderzoek van Vries, de., Nieuwenhuijzen & Farjon (2017), blijkt dat mensen buiten gelukkiger zijn dan binnen. En als ze buiten zijn, zijn ze gelukkiger in een omgeving die overwegend natuurlijk is dan in een overwegend bebouwde omgeving.

In de meeste gevallen is het een lokale (sport)uitvoeringsorganisatie of welzijnsorganisatie die de lokale coördinatie vervult. Zij kunnen ook goed de doelgroep bereiken en doorverwijzen. Ook sportverenigingen (met een combinatiefunctionaris/buurtsportcoach) kunnen de interventie goed uitvoeren.

Randvoorwaarden

De deelnemers komen wekelijks bij elkaar. Hiervoor is een ruimte voor minimaal 15 personen nodig met de mogelijkheid om koffie en thee te drinken en voorlichting te geven. Het is belangrijk dat deze ruimte gemakkelijk te bereiken is en toegankelijk is voor senioren.

Verder is samenwerking tussen de gemeente, sport- of welzijnsorganisatie en woonzorgcentra belangrijk. Door samen te werken, kunnen meer ouderen worden bereikt en is de kans groot dat er (meerdere) groep(en) gaan starten.

 

Materialen
 • 19 stappentellers (4 extra stappentellers voor de begeleiders);
 • 16 opbouwplannen;
 • 15 keycords;
 • 15 scorekaartjes;
 • 15 pennen;
 • USB met basisdocumenten.

Basis documenten (voorbeelden):

 • draaiboek (handleiding voor lokale organisaties (zie bijlage 1);
 • formulier ‘hoe ziet mijn week eruit’;
 • certificaten;
 • voorbeeld PR materiaal;
 • handleiding afnemen instaptest;
 • werkbladen verzamelstaat instaptest;
 • presentatie ‘Waarom bewegen moet’;
 • registratieformulieren;
 • tips wandelen in groep;
 • evaluatieformulier;

Voor de uitvoering van de wandeltest zijn nog nodig (zelf aanschaffen of regelen):

6 pionnen, stopwatch en meetlint 20 meter.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 26-08-2021
Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars Kenniscentrum Sport
Eigenaar en contact
Eigenaar SportZeeland
Contactpersoon Dennis Plantinga, d.plantinga@sportzeeland.nl, 0113 277 133
Rianne Schröder, r.schroder@sportzeeland.nl, 06 5583 0257
Verwijzingen
Interventieoverzichten