Body-Mind Fit met aikido

Naam interventie Body-Mind Fit met aikido
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 08-10-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

De doelgroep voor de interventie zijn senioren van 55-80 jaar oud.

Doel

Body-MindFit (BMF) is een fysieke training vanuit Aikido gericht op het verminderen van (ervaren) kwetsbaarheid van ouderen.

.

Aanpak in het kort

Body Mind Fit heeft een totale duur van 9 weken. BMF begint met het informeren van de doelgroep via de verschillende lokaal aanwezige media en het aanbieden van kennismakingsworkshops met een fysiek én een Q&A gedeelte. Tijdens de acht weken cursus krijgen de deelnemers wekelijks één les van 90 minuten. Deze 90 minuten zijn verdeeld in een psycho-fysiek deel en een sociaal deel.

Uitvoering
Type organisatie

BMF wordt uitgevoerd door Aikido Nederland geselecteerde en opgeleide BMF trainers. BMF trainers zijn rijkserkende aikidoleraren, minimaal op competentie niveau 3,in het bezit van minimaal de 3e dan graad en in de leeftijd van 50 jaar of ouder.

BMF kan worden aangeboden als ‘open inschrijving’ cursus vanuit de lokale aikidovereniging. De lokale aikidovereniging is dan verantwoordelijk voor de promotie en organisatie.

Ook kan BMF worden ‘ingevlogen’ door op de doelgroep gerichte hulpverlenende en ondersteunende instanties.

Gelet op de aard van de oefeningen is het wenselijk dat BMF wordt uitgevoerd in een ruimte waar men de beschikking heeft over zogenaamde ‘judomatten’. Deze zijn te alle tijde in bruikleen te verkrijgen vanuit AN.

Wanneer de lokale aikidovereniging de beschikking heeft over een locatie met judomatten, dan wordt aanbevolen dat BMF altijd wordt verzorgd in de locatie van de aikidovereniging. Dit verhoogt ook de kans op ‘doorstroming’ van de oudere naar de aikidovereniging (sportstimulering).

Mogelijke ondersteunende instanties

De interventie wordt uitgevoerd door de lokale aikidovereniging, of als deze er niet is door docenten vanuit AN. Om in contact te komen met ouderen in de wervingsfase van de interventie kan men zich richten op de volgende ondersteunende organisaties:

 • Gemeenten;
 • (Lokale GGD, gezondheidsmakelaars, valpreventieprojecten;
 • Fysiotherapeuten;
 • Organisaties en verenigingen voor ouderen;
 • Wijk en buurtcentra;
 • Combinatiefunctionarissen

Randvoorwaarden

De belangrijkste randvoorwaarde is de aanwezigheid van een lokale aikidovereniging, of de bereidheid van een aikidovereniging om een dependance op te starten in de desbetreffende buurt. Vervolgens is het van belang dat men een netwerk weet op te bouwen in samenwerking met de interventie coördinator.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 08-10-2018
Onderzoek

Het Pim Mulier Instituut heeft een Effect- en Procesevaluatie uitgevoerd, gedurende de looptijd van een project betreffende 16 cursussen op basis van BMF. Dit project heet Meer Veerkracht langer thuis met Aikido 65+. Het betreft het Body Mind Fit aanbod voor de geselecteerde doelgroep van 65-plussers.

Het rapport noemt de navolgende conclusies:

 • Aikido Nederland heeft het cursusprogramma met een duidelijke projecthandleiding goed beschreven.
 • Aikido Nederland heeft een website ontwikkeld voor de potentiële deelnemers. Hierop is voor de geïnteresseerden informatie en achtergronden te vinden.
 • De combinatie van een fysiek gedeelte en een sociaalgedeelte is vdoor de deelnemers goed ontvangen. Tijdens het sociale deel bespreken ze de lesstof en de vermeende kwetsbaarheid in dagelijkse situaties.
 • Het sociale deel bied ook sociale steun voor de deelnemers.
 • De docenten zijn competent en voldoende geschoold om de cursus te geven.

Het rapport heeft de navolgende aanbevelingen:

 • Het communicatiemateriaal om de deelnemers te werven zou centraal kunnen worden ontwikkeld en worden verstrekt aan de lokale uitvoerders.
 • De lokale uitvoerders dienen beter gebruik te maken van lokaal netwerk, welke al in aanraking is met de doelgroep.

De aanbevelingen zijn ter harte genomen en worden verwerkt.

Eigenaar en contact
Eigenaar Aikido Nederland
Contactpersoon Piet Lagerwaard, pl@centerforce.nl, 0623760261
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s