Back in Shape

Naam interventie Back in Shape
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 01-12-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

Vrouwen die na hun bevalling graag actief aan hun herstel werken en dit graag onder professionele begeleiding doen. 

 

Doel

Deelneemsters aan het Back in Shape programma pakken het sporten op verantwoorde wijze na de bevalling weer op en blijven het sporten en bewegen continueren in de eerste jaren van het moederschap. Een verantwoord herstel van met name de bekkenbodem en core.

Aanpak in het kort

Back in Shape is ontwikkeld ter bevordering van een verantwoord lichamelijk herstel na de bevalling en wordt uitgevoerd door gecertificeerde Mom in Balance trainsters. Naast het trainen is het sociale element belangrijk. Er worden relevante onderwerpen besproken en ervaringen uitgewisseld. Het sporten continueren is ook een doel.

Uitvoering
Type organisatie

Het hoofdkantoor van Mom in Balance bepaalt in welke regio het Back in Shape programma wordt opgestart middels franchise of een eigen locatie. De franchisenemer is een zelfstandig ondernemer, de locatiemanager is in dienst van Mom in Balance. Wanneer een geschikte regio en franchisenemer/locatiemanager is gevonden, zal de franchisenemer/locatiemanager in samenspraak met het hoofdkantoor bepalen op welke locaties binnen de regio het Back in Shape programma van start zal gaan. De franchisenemer/locatiemanager zal ook altijd zelf trainingen verzorgen als trainer. Daarnaast zullen er nieuwe trainers worden gezocht voor uitbreiding van het sportprogramma.

 

Binnen de regio zal de franchisenemer/locatiemanager een samenwerking aangaan met de verloskundige praktijken en andere verwijzers. Informatie en advies over sporten tijdens de zwangerschap en het herstel na de bevalling wordt gegeven en folders worden uitgewisseld. Met de bekkenfysiotherapeut wordt een intensieve samenwerking gezocht om deelneemsters aan het sportprogramma zo optimaal mogelijk te begeleiden en klachten te voorkomen. Er worden folders uitgewisseld en deelneemsters worden zo nodig doorverwezen.

Het Back in Shape programma wordt altijd uitgevoerd in de buitenlucht, in stadsparken en in duinen bosgebied. De trainingen worden verzorgd door een gecertificeerde Mom in Balance trainer.

Sporten in de gezonde buitenlucht geeft een hoop voordelen:

 • Het buiten trainen biedt veel variatie in de trainingen door gebruik te maken van verschillende locaties binnen het park.
 • Meer plezier en voldoening zijn het gevolg van trainen in de buitenlucht (Thompson Coon, Boddy, Stein, Whear, Barton, & Depledge, 2011).
 • Er is meer intentie om de activiteit te herhalen in vergelijking met binnen trainen (Thompson Coon, Boddy, Stein, Whear, Barton, & Depledge, 2011).
 • Veelbelovende effecten op het geestelijk welzijn waaronder het zelfvertrouwen en de persoonlijke stemming. (Mejia, 2010)
Randvoorwaarden

Franchisenemer/locatiemanager en trainers

Voor het opstarten van het Back in Shape Workout programma is er een geschikte franchisenemer/locatiemanager nodig, die tevens trainster is.

Netwerk

Daarnaast is er voldoende draagvlak en samenwerking nodig met de samenwerkende partners in de regio, verloskundigen, gynaecologen en bekkentherapeuten. Op dit netwerk goed op te bouwen en te onderhouden wordt er advies gegeven vanuit het hoofdkantoor. Promotiematerialen zijn beschikbaar en opzet brieven naar verwijzers en andere documenten en beeldmateriaal worden gedeeld in een gezamenlijke drive.

Locatie

Daarnaast is een goede buitenlocatie nodig met voldoende mogelijkheden en verlichting om in de winterperiode door te trainen.

Organisatie

Een goede organisatie vanuit het hoofdkantoor is van belang zodat deelnemers zich welkom voelen en dat er mee wordt gedacht in de mogelijkheden om het sporten oplanger termijn vast te houden door flexibel in te springen op de wensen van de deelneemster.

Verzekeraars

Het hoofdkantoor benaderd de verzekeraars om het Back in Shape programma in hun pakket op te nemen. Verzekeraars richten zich steeds meer op preventie en zijn steeds vaker bereid om preventiegerichte interventies te vergoeden. Het gezamenlijke doel is het bevorderen van de gezondheid van moeders. Door het Back in Shape programma op te nemen in het pakket zal de drempel voor een grotere groep vrouwen worden verlaagd om deel te nemen. Hierdoor wordt sportdeelname onder zwangeren vergroot en zullen vrouwen eerder geneigd zijn het sporten te continueren.

Materialen

Materialen te gebruiken tijdens de workout:

 • Weerstandsband: Elastische band voor weerstandstraining.
 • Hoedjes: Gekleurde markeringspunten om een traject uit te zetten tijdens de workout
 • Ladder: Een ladder van zo’n 10 meter, gebruikt om oefeningen doorheen uit te voeren
 • Kaarten: Een standaard kaartspel, gebruikt bij verschillende oefeningen
 • Fluitje: Gebruikt om de aandacht van de trainingsgroep te vragen.
 • Verlichting voor om de arm in de winterperiode wanneer er in het donker wordt getraind

Ondersteunende materialen:

 • Mom in Balance website en online platform
 • Opleidingssyllabus voor trainers
 • Franchisehandboek
 • Mom in Balance rugzak
 • Mom in Balance trainingskleding
 • Bakfiets met Mom in Balance logo
 • EHBO kit
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 01-12-2019
Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars Kenniscentrum Sport
Eigenaar en contact
Eigenaar Mom in balance
Contactpersoon Lara de Vries, education@mominbalance.nl, 0639783208
Education management, education@mominbalance.nl, 023 8200970
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s